deng

From Sanat

deng (s.)

 • (Southern Ludic) d’en’g, -an, -ad; -uun, -uud
 • (Middle Ludic) d’eng/e, -an, -ad; -uoiden, -uoid; (V) d’en’g/e, -an, -ad; -uoid
 • (Northern Ludic) d’eng, -an, -ad; -oiden, -oid; (Kn, N) d’en’g, -an, -ad; -oid

Translations

 • (Russian) деньга
 • (Russian) деньги
 • (Finnish) raha

Examples

 • (Southern Ludic) ala kl’anči d’en’gad pivoho! (KTK)
 • (Russian) не клянчи денег на пиво!
 • (Finnish) älä mangu rahaa olueseen!
 • (Northern Ludic) (N) heng on kallehemb d’en’gad
 • (Russian) жизнь дороже денег
 • (Finnish) elämä on kalliimpi rahaa

See also