d’ogi

From Sanat

d’ogi (s.)

 • (Written Ludic) d’og/i, -en, -ed
 • (Southern Ludic) d’og/i, -en, -ed; -iin, -iid
 • (Middle Ludic) d’og/i, -en, -ed; -id
 • (Northern Ludic) d’og/i, -en, -ed; -id

Translations

 • (Russian) река
 • (Finnish) joki

Examples

 • (Written Ludic) d’ogi mänöu sinna toižeh d’ogeh
 • (Russian) река впадает там в другую реку
 • (Written Ludic) piäliči d’oges
 • (Russian) через реку
 • (Southern Ludic) meid’en d’ärvez l’ähtob d’ogi i mänop s’inne toižhe d’ogehe
 • (Russian) из нашего озера вытекает река и впадает там в другую реку
 • (Finnish) meidän järvestä lähtee joki ja menee sinne toiseen jokeen
 • (Southern Ludic) d’ogi kül’mäb
 • (Russian) река покроется льдом
 • (Finnish) joki jäätyy
 • (Southern Ludic) d’ogi mänob meste vet tože Svir’ihe
 • (Russian) река ведь течёт опять туда же в Свирь
 • (Finnish) jokihan virtaa jälleen sinnekin Syväriin
 • (Southern Ludic) d’ogen kol’en (KTK)
 • (Russian) изгиб реки
 • (Finnish) joen mutka
 • (Southern Ludic) hukk – d’uoksolt d’ogen randal’e kirj.
 • (Russian) волк – бегом на берег реки
 • (Finnish) susi lähti juosten joen rannalle
 • (Southern Ludic) d’oges ol’ii ül’en äi rakuud
 • (Russian) в реке было очень много раков
 • (Finnish) joessa oli hyvin paljon rapuja
 • (Southern Ludic) d’oges piäl’iči vet s’ild ol’ii
 • (Russian) через реку ведь мост был
 • (Finnish) joen ylitsehän oli silta
 • (Southern Ludic) poikki d’oges kod'iin'e laul.
 • (Russian) через реку – домик
 • (Finnish) poikki joen on pieni talo
 • (Southern Ludic) sill piäs piä vuodaškataze d’oged eläbad vett (ND) kirj.
 • (Russian) у того из чрева потекут реки воды живой
 • (Finnish) hänen päästään kumpuavat elävän veden virrat
 • (Northern Ludic) d’ogez veži šeižuu laimoil’l’ai vihman edel
 • (Russian) в реке вода стоит спокойно перед дождём
 • (Finnish) joessa vesi seisoo tyynesti ennen sadetta
 • (Northern Ludic) d’ogee
 • (Russian) в реку
 • (Finnish) jokeen