ülähan

From Sanat

ülähan (adv.)

 • (Written Ludic) ülähan
 • (Southern Ludic) ül’ähan ~ ül’ähän
 • (Middle Ludic) ülähän
 • (Northern Ludic) ülähän

Translations

 • (Russian) наверху
 • (Russian) вверху
 • (Russian) высоко (где)
 • (Russian) сверху (откуда)
 • (Finnish) ylhäällä
 • (Finnish) päällä
 • (Finnish) yläpuolella
 • (Finnish) pinnalla
 • (Finnish) ylhäältä
 • (Finnish) päältä

Examples

 • (Written Ludic) ülähan heinäd pidetah
 • (Russian) наверху держат сено
 • (Southern Ludic) alahan oma žiivatad, a ül’ähän sarajinuol da muaruul hein’äd
 • (Russian) внизу находятся животные, а наверху на сеновале и полатях - сено
 • (Finnish) alhaalla ovat kotieläimet ja ylhäällä säiliöissä ja lavereissa heinät
 • (Southern Ludic) ül’ähän, kus hein’ät pidetaha, n’ämäd sarajinat, sarajin t’ämä om, a alahan tahnat siga da l’iävad’
 • (Russian) наверху, где держат сено, - эти сеновалы, это - сеновал, а внизу там - загоны для скота да хлева
 • (Finnish) ylhäällä, missä heinää pidetään, (ovat) ne säiliöt, se on heinäsäiliö, mutta siinä alhaalla (ovat) tanhuat ja läävät

See also