Lüüdi/Liitteet ja lyhenteet

  From Sanat

  Julkaisut

  Hakala, Herman 2013: Lyydin kielen kouluopetukselle näkyvissä vihreää valoa. Lüüdilaine, s. 27–28.

  Hakala, Herman 2015: Lyydin kielen elvytyksen nykytilanne. Lüüdilaine, s. 9–10.

  Hakala, Herman 2017a: Lüüdi on Aunuse karjala sanskrit. Sirp 3.7.2017. <https://www.sirp.ee/s1-artiklid/varia/luudi-on-aunuse-karjala-sanskrit/>.

  Hakala, Herman 2017b: Suomalais-ugrilaisten kansojen VII Maailmankongressi Lahdessa. Lüüdilaine, s. 6–7.

  Hakala, Herman 2017c: Väitöskirja lyydiläisten kielestä ja historiasta. Lüüdilaine, s. 14–16.

  Hakala, Herman 2020: Lyydin verkkosanakirja valmistui. Karjalan Heimo 7–8, s. 124–126.

  Kovaltšuk, Nad’a; Rodionova, Aleksandra (toim.) 2017: Русско-карельский разговорник (на людиковском наречии карельского языка). Петрозаводск: Периодика 2017.

  Pahomov, Miikul 2013a: Alku työn kaunistaa. Lüüdilaine, s. 45.

  Pahomov, Miikul 2013b: Lüüdid: tunnustamata soome-ugri rahvas. Soome-ugri sõlmed 2012.Tartu: Fenno-Ugria 2013, s. 81–86.

  Pahomov, Miikul 2013c: Lyydiläiset – muinainen kansa. Lüüdilaine, s. 21.

  Pahomov, Miikul 2013d: Непризнанный народ. Lüüdilaine, s. 22–26.

  Pahomov, Miikul 2013e: Основы людиковской орфографии (южнолюдиковское наречие). Lüüdilaine, s. 48–51.

  Pahomov, Miikul 2014: Идентификация языка людиков финляндскими исследователями в XIX – начале XX века. Teoksessa: N. G. Zaitseva, I. I. Mullonen & al. (toim.). V Всероссийская конференция финно-угроведов “Финно-угорские языки и культуры в социокультурном ландшафте России”: Материалы. Петрозаводск 25–28 июня 2014 г. Петрозаводск: Карельский научный центр & al., s. 210–214. <http://resources.krc.karelia.ru/illh/doc/knigi_stati/mater_fin_ugr_konf.pdf>.

  Pahomov, Miikul 2015a: Lyydin kielen nykytilanne ja kehitys. Lüüdilaine, s. 12–19.

  Pahomov, Miikul 2015b: Основы орфографии общелюдиковского языка. Lüüdilaine, s. 56–59.

  Pahomov, Miikul 2016: Lüüdi-venän sananik / Учебный словарь литературного людиковского языка с приложением «Основы орфографии литературного людиковского языка». Кончезеро: Карельский родник. <http://lyydi.net/>.

  Pahomov, Miikul 2017a: Lyydiläiskysymys: Kansa vai heimo, kieli vai murre? Helsinki: Helsingin yliopisto & Lyydiläinen Seura.

  Pahomov, Miikul 2017b: Lyydiläiskysymys: Kansa vai heimo, kieli vai murre? Väitöksenalkajaisesitelmä Helsingin yliopistossa 11. helmikuuta 2017. Virittäjä 2 [verkkoliite], s. 1–6. <https://journal.fi/virittaja/article/view/61079/26215>.

  Pahomov, Miikul 2017c: Lyydin kieli on Aunuksen kannaksen ”sanskriitti”. Karjalan Heimo 3–4, s. 60–63.

  Pahomov, Miikul 2017d: Современное состояние людиковского языка. Lüüdilaine, s. 11–12.

  Pahomov, Miikul (litteroinut) 2017e: Tarinoita Kuujärven lyydiläisten vanhoista juhlamenoista. Lüüdilaine, s. 36–37.

  Pahomov, Miikul 2017f: Tätä suomensukuista kieltä puhuu enää 300 ihmistä. Päivän Lehti 7.2.2017. < https://www.paivanlehti.fi/tata-suomensukuista-kielta-puhuu-enaa-300-ihmista/>.

  Pahomov, Miikul 2017g: Uhanalainen lyydi on oma itämerensuomalinen kielensä. STT Info 7.2.2017. < https://www.sttinfo.fi/tiedote/uhanalainen-lyydi-on-oma-itamerensuomalainen-kielensa?publisherId=3747&releaseId=56688844>.

  Pahomov, Miikul 2017h: Uhanalainen lyydi on oma itämerensuomalinen kielensä. Helsingin yliopisto 8.2.2017. <https://www.helsinki.fi/fi/uutiset/kieli-kulttuuri/uhanalainen-lyydi-on-oma-itamerensuomalainen-kielensa>.

  Pahomov, Miikul 2020a: Jumalan sanaa lyydin kielellä. Karjalan Heimo 9–10, s. 160–161.

  Pahomov, Miikul 2020b: Tekeillä ajankohtainen teos Karjalan kielivähemmistöistä. Karjalan Heimo 11–12, s. 195.

  Pahomov, Miikul 2021: Uhanalainen lyydin kieli ja revitalisaation haasteet. Teoksessa: Pekka Suutari (toim.). Karjalankieliset rajalla. Kultaneito XXI. Joensuu: Suomen Kansantietouden Tutkijain Seura, s. 251–274.

  Pahomov, Miikul 2022: Lüüdi-venän, venä-lüüdin sanakird’. Helsingi: Lüüdilaine Siebr.

  Pahomov, Miikul; Kovaltšuk, Nad’a 2017: Sanu se lüüdin kird’kielel! Lüüdilaine, s. 66–67.

  Pahomov, Miikul; Kovaltšuk, Nad’a 2019: Venä-lüüdin paginnik. Helsingi: Lüüdilaine Siebr.

  Rodionova, Aleksandra 2013: Lyydin kielen tutkimuksesta. Lüüdilaine, s. 6–7.

  Rodionova, Aleksandra 2015: Морфологические маркеры диалектной речи говоров Южной Карелии. Teoksessa: Juri Zhukov & Julia Litvin (toim.). Локальные исследования южной Карелии: опыт комплексного анализа. Карельский научный центр: Петрозаводск, s. 190–204.

  Rodionova, Aleksandra.; Kovaleva, Svetlana 2014: Людики: проблемы сохранения языка и культуры. Национальная библиотека Республики Карелияю Проект ”Коренные народы Карелии”. <http://knk.karelia.ru/site/lud/rod_kov.pdf>.

  Rodionova, Aleksandra; Kovaleva, Svetlana 2015: Lyydin kehittäminen revitalisaation aikana. Teoksessa: Jüva Sullõv (toim.). Aig õdagumeresoomõ keelin. Võro instituudi toimõndusõq 29. Võro: Võro instituut, s. 80–86.

  Rodionova, Aleksandra.; Kovaleva, Svetlana 2018: Людиковское наречие карельского языка: проблемы становления литературной нормы. Финно-угорский мир 2, s. 48–57.

  Rodionova, Aleksandra; Kovaleva, Svetlana; Tšikina; Natalja 2017: Людики: вопросы сохранения языка и культуры. Карельский научный центр: Петрозаводск.

  Yleiset lyhenteet

  a. = adjektiivi

  adp. = adpositio (pre- ja postpositio)

  adv. = adverbi

  arv. = arvoitus

  dem. = deminutiivinen

  frekv. = frekventatiivinen

  harv. = harvoin

  hn. = henkilönnimi

  hum. = humoristinen

  ill. = illatiivi

  imperat. = imperatiivi

  inf. = infinitiivi

  interj. = interjektio

  iron. = ironisesti

  itkuv. = itkuvirresta

  kansanr. = kansanrunoudesta

  kar. = karitiivinen

  kieltov. = kieltoverbi

  kirj. = kirjallisuudesta

  komp. = komparatiivinen

  konj. = konjunktio

  laul. = laulusta

  liitep. = liitepartikkeli

  loits. = loitsusta

  mod. = moderatiivinen

  mom. = momentaaninen

  mon. = monikko, monikollinen

  n. = nominatiivi

  num. = numeraali

  p. = partitiivi

  part. = partikkeli

  pers. = persoona

  pn. = paikannimi

  postp. = postpositio

  prees. = preesens

  prep. = prepositio

  pron. = pronomini

  refl. = refleksiivinen

  s. = substantiivi

  sl. = sananlasku

  sp. = sananparsi

  sup. = superlatiivinen

  taipum. = taipumaton

  transl. = translatiivi

  uskom. = uskomuksellinen

  uud. = uudissana, uudempi (sana tai merkitys)

  v. = verbi

  yhd. = yhdyssana

  yks. = yksikkö, yksiköllinen

  yksip. = yksipersoonainen

  Lyydin alueet ja varieteetit

  KK = lyydin kirjakieli


  lyE = etelälyydi

  Kj = Kuujärven alue (Kujär’v)

  Akv = Kuujärven Akve (Agveh)

  Hid = Kuujärven Hidniemi (Hid’n’iem)

  Js = Kuujärven Joensuu (D’ogensuu)

  Jt = Järventakuisen eli Sakilan erillismurre (D’ärventaguin’e, Sagil)

  Kuk = Kuujärven Kukoiniemi (Kukuun’iem)

  Mets = Kuujärven Metsoiniemi (Mecuun’iem)

  Nov = Kuujärven Novikko (Novikuu)

  Pal = Kuujärven Paloniemi (Palon’iem)

  Sj = Kuujärven Sjola (S’ola)

  Syrj = Kuujärven Syrjä (S’ür’d’)

  Taask = Kuujärven Taaskola (Tuaškol)

  Yl = Kuujärven Ylitsi (Ül’ič)


  lyK = keskilyydi

  AV = Ala-Viitana (Alaviidan, Alaižagd’e)

  Bar = Pyhäjärven Partaniemi (Barduoin’iemi)

  Ka = Kaskana (Kaškan)

  Lm = Lismi (L’id’žmi)

  Ls = Pyhäjärven Lokinselkä (Login)

  Ph = Pyhäjärven kylä ja alue (Pühär’vi)

  Pn = Pyhäjärven Peltoinen (Pelduoine)

  Pv = Polovina eli Posta (Pošte, Poštankülä)

  Pr = Prääsän alue (Pr’iäž ~ -e ~ -ü ~ -a ~ -ä)

  SP = Saavan Prääsän erillismurre (Suavam Pr’iäžü)

  TP = Terun Prääsä (Terun külä, Terum Pr’iäže)

  Tsar = Pyhäjärven Tsarniemi (Čarn’iemi)

  V = Viitanan kirkonkylä (Viidan, Pogoste)


  lyP = pohjoislyydi

  B = Possinkylä (Bošinkülä)

  D’ = Jekunniemi (D’ekun’n’iem)

  Hj = Haljärvi (Hal’d’är’v)

  Hs = Honkaselkä (Homsel’g)

  J = Jorssi (D’oršš)

  Jm = Jyrkänmäki (D’ürkämmägi)

  Kn = Kenjärvi (Ken’d’är’v)

  Koik = Koikarin erillismurre (Koikar’i)

  Ks = Kortassi (Kortašš)

  Lh = Munjärven Lahti (Mun’d’ärven Laht, Laht, Lahten külä)

  Lk = Kenjärven Länsikylä (Luodehkülä)

  Lmj = Lismajärvi (Ližmar’v)

  Lmo = Lohmojan erillismurre (Lohmoja)

  M = Munjärven kirkonkylä (Mun’d’ärvem pagast)

  Mun = Munjärven alue (Mun’d’är’v)

  N = Naamoila (Nuamoil)

  Palol = Palolampi (Pal(o)lamb)

  Pk = Puikniemi (Puikn’iem)

  Pl = Päljärvi (Päl’är’v)

  Prn = Perttiniemi (Per’t’n’iem)

  Selk = Selkien kylät (Šelgiden küläd)

  Sg = Sakarvoja (Sagarvoi)

  Sn = Sununsuu (Sununsuu)

  Sp = Suopohja (Suopohd’)

  Suj = Suojun ryhmä (Šuoju)

  Td = Tiutia (T’iud’ii)

  Tör = Törökkä (T’örökänkülä)

  Lähteet

  AT = Aimo Turunen. Lyydiläiset murresaarekkeet Karjalan tasavallan venäjänkielisellä alueella. Teoksessa: Kielen ja kulttuurin kentältä. Neuvostoliittoinstituutin vuosikirja 25. Helsinki – Vammala: Neuvostoliittoinstituutti 1977, s. 173–186.

  IL = Lidia Potašovan (2006 ym.) aineisto ja julkaisut. Ks. myös OFM

  LIDIA POTAŠOVA. Iivanan Lid’an seminarpagin. Teoksessa: Obraman Fed’uun Miikul (toim.). Lüüdilaižiin paginad Muailmankongressas ja seminaras Helsingiš 2000. Lüüdilaine 2007, s. 12–14.

  KTK = Karjalan tiedekeskus. Nikolai Bogdanovin (1946), Gordejevan & Jegorovan (1941) sekä Nadja Kovaltšukin (2014) aineistot

  NIKOLAI BOGDANOV. Русско-карельский словарь по диалекту карел Михайловского сельсовета Олонецкого района Карело-Финской ССР: Аванс – Ящик. Петрозаводск 1946. Ф. 1, оп. 43, ед. хр. 9. // Русско-карельский словарь по диалекту карел Михайловского с/с Олонецкого района КФССР: Аванс – Захлебнуться. Петрозаводск 1946. Ф. 1, оп. 43, ед. хр. 10. // Карельские тексты: Михайловский с/с, Олонецкий район КФССР. Петрозаводск 1946. Ф. 1, оп. 43, ед. хр. 11. Karjalan tiedekeskuksen arkisto. Petroskoi.
  NIKOLAI BOGDANOV (retkikunnan johtaja) & M. MIRONOV & A. SEMENOV (täyttäneet). Программа по собиранию материала для диалектологического атласа карельского языка. Михайловский с/с, Олонецкий р-н КФССР. Ф. 1, оп. 43, ед. хр. 4–6. // Малые вопросники по карельской диалектологии. Олонецкий район Карело-Финской ССР, Михайловский с/с. Ф. 1, оп. 43, ед. хр. 8. Петрозаводск 1946. Karjalan tiedekeskuksen arkisto. Petroskoi.

  M. V. GORDEJEVA & V. I. JEGOROVA (täyttäneet). Программа по собиранию материала карельского языка. Пряжинский район, село Пряжа. Ф. 1, оп. 38, ед. хр. 268. // Малые вопросники. Пряжинский район, Пряжинский с/с. Ф. 1, оп. 38, ед. хр. 269. Петрозаводск 1941. Karjalan tiedekeskuksen arkisto. Petroskoi.

  LKN = Lyydiläisiä kielennäytteitä. Koonneet Heikki Ojansuu, Juho Kujola, Jalo Kalima ja Lauri Kettunen. Suomalais-Ugrilaisen Seuran Toimituksia LXIX. Helsinki: Suomalais-Ugrilainen Seura 1934.

  LMS = Lyydiläismurteiden sanakirja. Toimittanut ja julkaissut Juho Kujola. Lexica Societatis Fenno-Ugricae IX. Helsinki: Suomalais-Ugrilainen Seura 1944.

  LT4 = Pertti Virtaranta. Lyydiläisiä tekstejä IV. Hakemistot: Reino Peltola, Kari Laukkanen. Suomalais-Ugrilaisen Seuran Toimituksia 132. Helsinki: Suomalais-Ugrilainen Seura 1976.

  LÄ1 = Aimo Turunen. Lyydiläismurteiden äännehistoria I: Konsonantit. Suomalais-Ugrilaisen Seuran Toimituksia 89. Helsinki: Suomalais-Ugrilainen Seura 1946.

  ND = Nazaran D’ošan (Georgi Tabunovin) Kuujärven lyydiksi kääntämän Johanneksen evankeliumin ja rukoustekstien käsikirjoitus (Kuujärvi 2001). Julkaistut osat ovat seuraavia:

  NAZARAN D’OŠA (Kujärven lüüdin kielele kiändž). Evangelij Ioannad müöti. Ezmaane lugu. – Lüüdilaine 2006, с. 40–41.
  NAZARAN D’OŠA (Kujärven lüüdin kielele kiändž). Evangelij Ioannad müöti. Toine lugu. – Lüüdilaine 2007, с. 26.

  NFL = Nikolai Feofilaktovitš Leskovin julkaisema kansanruno ja artikkeli

  NIKOLAI LESKOV. Корельская песня (Sepuoi Ilmalline). Живая старина 4, 1893, s. 541–553.
  NIKOLAI LESKOV. Viändüöid. Живая старина 3–4, 1894, s. 514–517 [artikkelin sivuihin viitattaan].

  OF = Obraman Fedjuun (Feodor Pahomovin) kertomat ja muistiinpanot

  MIIKUL PAHOMOV (julk.). Obraman Fedjuun muistelmia Kuujärven lyydiläismurteella. Karjalan Heimo 7–8, 1993, s. 116–119.
  VIRTARANTA, PERTTI: Lähisukukielten lukemisto. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran Toimituksia 280. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1967, s. 96–108.

  OFM = Miikul Pahomovin julkaisut ja kokoelmat (mainitaan erityistapauksissa)

  MIIKUL PAHOMOV. Obraman Fedjuun muistelmia Kuujärven lyydiläismurteella. Karjalan Heimo 7–8, 1993, s. 116–119.
  MIIKUL PAHOMOV (kerääjä). Kuujärven ja Koikarin sanastot. Teoksessa: Atlas Linguarum Fennicarum / Itämerensuomalainen kielikartasto 1–3. Päätoimittaja Tuomo Tuomi. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran Toimituksia 800. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura &– Kotimaisten kielten tutkimuskeskus 2004–2010.
  MIIKUL PAHOMOV (toim.). Pit’k Randaane. Pajod: Lyydiläisiä lauluja / Ludian songs. Helsingi: Maailman musiikin keskus & Lüüdilaine Siebr 2007.
  MIIKUL PAHOMOV. Kuujärven lyydiläistekstejä. Suomalais-Ugrilaisen Seuran Toimituksia 263. Helsinki: Suomalais-Ugrilainen Seura 2011.
  MIIKUL PAHOMOV. Kondan Kalndan: Kujärven lüüdin rahvhansana. Kogonu da toimitanu Obraman Fed’uun Miikul. Helsingi – Võro: Lüüdilaane Siebr & Võro Selts 2012.
  MIIKUL PAHOMOV (käänt.). Karjalan Sivistysseuran nettisivujen käännös lyydin kirjakielelle [2020c]. Karjalan Sivistyseura. <https://www.karjalansivistysseura.fi/?lang=ly>.
  MIIKUL PAHOMOV (käänt.). Tarton yliopiston FLORES-konekäännösprojektin tekstien käännös lyydin kirjakielelle [2023]. TartuNLP Neurotõlge. < https://translate.ut.ee/>.
  MIIKUL PAHOMOV & LIDIA POTAŠOVA. ABC-kird’ Kujärven lüüdin kielel. Helsingi: Lüüdilaane Siebr 2003.
  MIIKUL PAHOMOV & LIDIA POTAŠOVA. Tervheks!: Lugendkird’ Kujärven lüüdin kielel. Helsingi: Lüüdilaane Siebr 2007.

  OFMa = Maija Pahomovan (1964 ym.) aineisto. Ks. myös OFM

  ORL = Aleksandr Barantsev. Образцы людиковской речи: Образцы корпуса людиковского идиолекта I. Деревня Пелдожа и ее окрестности. Петрозаводск: Карелия 1978.

  RKS = Русско-Корельский Словарь. Составил учитель Святозерскаго однокласснаго училища Михаил Дмитриев Георгиевский. С.-Петербург: Типография В. Д. Смирнова 1908.

  SKVR = Suomen kansan vanhat runot II: Aunuksen, Tverin ja Novgorodin Karjalan runot. Julkaissut A. R. Niemi. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1927.

  WPE = Arvid Genetz. Wepsän pohjoiset etujoukot. Kieletär I : 4, 1872, s. 3–32.

  VVS = Sununsuun aineisto. Sanastossa: Vepsän verkkosanasto [2007] / Lauri Kettusen vepsän sanasto. Kotimaisten kielten keskus. Aineistopalvelu Kaino. <http://kaino.kotus.fi/sanat/vepsa/index.php>.

  Mainitut kielenoppaat

  IL = Iivanan Lid’a (Lidia Potašova, Paloniemen kylä)

  ND = Nazaran D’oša (Georgi Tabunov, Paloniemen kylä)

  OF = Obraman Fed’uu (Feodor Pahomov, Joensuun kylä)

  OFMa = Obraman Fed’uun Maija (Maija Pahomova, Joensuun kylä)

  OO = Ondrij Ontonov (Andrei Antonov, Sjolan kylä)

  PN = Pešan Nata (Natalia Nazarova, Ylitsin kylä)

  SV = Šantun Vanni (Iivan Iljin, Sjolan kylä)

  TTV = Timuoin Tan'uoin Val’uoi (Valja Matikainen, Pyhäjärven kylä)

  Lisenssi ja viittausohjeet

  Lyydin digitaalinen sanakirja ja murresanakirja on tarkoitettu lyydin kieltä edistävään tutkimukseen ja toimintaan. Sitä saa käyttää CC-BY -lisenssin mukaisesti. Kaikessa käytössä on viitattava sanakirjaan allaolevaa ohjetta vaadittuihin viittauskäytäntöihin soveltaen:

  MIIKUL PAHOMOV (toim.). Lyydin digitaalinen sanakirja ja murresanakirja. Viitattu 30.11.2023. Osoite: https://sanat.csc.fi/wiki/Lüüdi