FrameNet/interjection

From Sanat
Jump to navigation Jump to search

ydinelementti kehyksessä Attention_getting

FinnFrameNet
Attention_getting
TransFrameNet
Attention_getting