FinnFrameNet:Used up

From Sanat

kuluttaa

 • Jos näin kulutetut summat käytettäisiin hetkellisen mielteen tai piintyneen tavan asemesta tarmokkaan harkitusti kotitalouteen, vaurastuisi koti, ja kaiken lisäksi jäisi vielä ylijäämääkin pahojen päivien varalle korkoa kasvamaan säästöön pantavaksi.
 • Petun » keräys on siis saatava yleiseksi, mutta ei omaksi ravinnoksemme, vaan teollisuuden raaka-aineeksi, jotta siihen tähän asti kulutetut markat voitaisiin käyttää esim. viljan tai muiden ravintoaineiden ostoon.

kuluttaa loppu

 • Ja syynä on se, että tiedon pääomaa kartutettaessa, terveyden pääoma on kulutettu loppuun.
 • Kun viimeinenkin rahanlähde on kulutettu loppuun, on jäljellä enää kaksi vaihtoehtoa: lasten myyminen orjiksi ja loppujen lopuksi oma velkaorjuus, tai sitten itsemurha.
 • Saksan liittotasavallassa lasketaan, että pohjavesivarat on kulutettu loppuun v. 2000.
 • Ravintorasvojen maahantuomisen kieltämistä siihen saakka, kunnes voin ylijäämävarastot on kulutettu loppuun, esittää Asutusliitto valtioneuvostolle tiistaina jätetyssä kirjelmässä.

käyttää

 • Myönteistä asiassa on myös se, että polttoaineeseen käytetyt rahat ovat jääneet kotimaahan.
 • - Tässä tilanteessa valtiovallalla on jopa velvollisuus huolehtia, että sinne käytetyt rahat kiertyvät kansantalouden parantamiseen, sanoi Pietikäinen.

köyhdyttää

 • Asiahan on tasan päin vastoin: jos käytetään totaalipredikatiivia siinä, missä aito kielivaisto edellyttäisi partiaalista, on köyhdytetty kielen lauseoppia riistämällä siltä välillinen keino pasiivilauseen objektin ja aktiivilauseen subjektin muodolliseksi erottamiseksi.
 • Kysyntä on arvioitu tavattoman suureksi, koska Lähi- ja Keski-idän viljelymaita on köyhdytetty vuosituhansien ajan.

köyhtyä

 • hyötyä köyhtyneestä maasta, myytiin elävää ihmisainesta idän seraljeihin orjatavarana.

loppua

 • Ihan tässä loppuu oma energia ( tarmo, voima, sitkeys, kestävyys ) näitä muistellessa.
FEE 
duration (info)
explanation (info)
means (info)
resource (info)
time (info)