FinnFrameNet:Unemployment rate

From Sanat

työllisyys

  • Laivanrakennuksen kohdalla voidaan todeta telakoidemme työllisyyden olevan turvattu parin lähimmän vuoden ajan.
  • Rakennusalan työllisyys on jo nyt heikentynyt nopeasti myös Mikkelin läänissä.
  • Maan työllisyys heikkeni selvästi EY-jäsenyyden myötä 1970-luvun puolivälin jälkeen ja on ollut alhaisempi kuin muissa Pohjoismaissa.
  • Hakkuun hiljentymisestä huolimana Enso-Gutzeitin metsureiden ja konemiesten työllisyys on kestänyt hyvänä.

työttömyys

  • Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan naisten työttömyys nousi kesäkuussa 17.7 prosenttiin, kun samaan aikaan miesten työttömyys laski noin 16 prosenttiin.
  • Maaseudulla naisten työttömyys on suuri ja yrittäjyys vähäistä.
FEE 
degree (info)
employment (info)
group (info)
individuals (info)
place (info)
value (info)