FinnFrameNet:Trial

From Sanat

juttu

  • Kehotettuaan maaherraa määräämään juttua varten toisen syyttäjän, oikeuskansleri totesi mm, että vaikka syytetyn syyllisyys niin törkeään rikokseen kuin tappoon oli pidettävä todistettuna eikä vain todennäköisenä, mikä seikka jo olisi vaatinut syytetyn vangittuna pitämisen, on kihlakunnanoikeus kuitenkin määrännyt syytetyn päästettäväksi vapaalle jalalle.
  • — Kihlakunnanoikeudessa ( ensi ) - käsittelyyn tulleiden lainhuutoriitojen ( kaan ) osalta ei sensijaan ole vastaavaa säännöstä tiedonkulusta, vaikka se olisi yhtä tarpeellinen, koska kihlakunnanoikeudessa juttua puheenjohtajana käsittelevä tuomari voi hyvinkin olla eri henkilö kuin vastaava kirjaamistuomari.

oikeudenkäynti

  • Yksi syytetyistä on vapautettu ja toisen oikeudenkäynti on kesken.
  • Toisen neuvostokaapparin Oleg Kozlovin oikeudenkäynti alkaa puolestaan ensi viikon maanantaina Riiassa.

???

  • Ja vaikka virallinen syyttäjä tässä jutussa periaatteessa onkin todistusvelvollinen ja vastaajayhdistyksen niin muodoin, koska syytettä ei ole voitu lain mukaan toteennäyttää, ei olisi tarvis esittää mitään vastanäytöstä, joka syyttäjän todistusainehistou kumoaisi, on vastaajayhdistys kuitenkin katsonut velvollisuudekseen tuoda esille sen todistusainehiston, joka täällä on esitetty.
FEE 
case (info)
court (info)
defendant (info)
place (info)
prosecution (info)
time (info)