FinnFrameNet:Text creation

From Sanat

kirjoittaa

 • Jos me kirjoitamme näytelmän linnan tarinasta, täytyy siitä tulla suuri menestys!
 • Me kirjoitamme muistokirjoitusta yhden lehtemme toimittajan ja alkuunpanijan muistolle.
 • - Jos minulle olisi vain sanottu, että kirjoita jouluooppera, olisin varmaan mennyt kipsiin.
 • Ei päätoimittajakaan enää kirjoita juttujaan käsin tai metsuri sahaa pokasahalla.
 • Jatkossa laboratorio ei kirjoita lausuntoa, vaan tulosten tulkinta jää paikallisille viranomaisille.
 • Seija Laitinen Kari Tapio kirjoitti väsymättä nimikirjoituksia kaikenikäisille ihailijoilleen Pieksämäen torilla.
 • Lukija taisi unohtaa myös sen seikan, ettei hän olisi kirjoittanut juttuaan suomeksi, ellei olisi ollut näitä fennofiilejä, joista suurin osa on ollut osin ruotsalaista syntyperää.
 • Näissä olosuhteissa syntyi Pohjalaisia-näytelmä, josta kirjoittaja on itse sanonut: Ellen minä olisi kirjoittanut kapinallista näytelmääni, olisi sen luultavasti tehnyt joku toinen.
 • — Kerroitko, että me olemme kirjoittaneet sen yhdessä?
 • Me olemme kirjoittaneet kirjan, ajattelemattoman tosin, mutta kirjan joka tapauksessa.
 • Huhu oli kantautunut myös Pietariin, Pushkin kirjoitti tarinansa viitisen vuotta Mozartin kuoleman jälkeen.
 • Tiesittekö muuten, että hirvensalmelainen Ahti Karjalainen kirjoitti väitöskirjansa Lomaliiton Lepolampi-hotellissa Espoossa?

kirjoittaa kone

 • Toimituksen toive on, että mielipidekirjoitukset kirjoitettaisiin koneella, mutta selkeästi käsinkirjoitettujakin mielipiteitä julkaistaan.
 • Ruokaohjeet on osoitettava Mehiläisen toimitukseen, Elanto, Kaikukatu 2. Kuoreen on kirjoitettava merkintä: » Mitä tänään? »
 • Kirjailija mainitsi niinikään, että hänelle on useasti huomautettu: " Sinun on kirjoitettava kirja Kuopiosta, ennenkuin kuolet ".
 • Kun minä olin kirjoittamassa muistiinpanojani, kohotti oppilas etuverhoa ja nyökäytti minulle päällään osoittaen Mestaria, joka odotti ulkona kentällä tähtien tuikkeessa.

kirjoittaa puhdas

 • — Unikeko! huusi Laila, — Minä olen kirjoittanut puhtaaksi kaiken, mitä sinulta eilen jäi.
 • Vaikka tri Virkkunen itsekin lausuu: " Ovatko nämä ' ajatelmat ' Meurmanin omaa tuotantoa, vai rajoittuuko hänen osallisuutensa siihen, että hän on huolellisesti kirjoittanut puhtaaksi toisten sepitelmiä, sitä ei voida varmuudella ratkaista ", niin hän kuitenkin esitettyjen todistusten perusteella tulee siihen tulokseen, että " joka tapauksessa nämä säilyneet esitykset osoittavat, että Meurman puuhaili osakunnassa kirjallisiin harrastuksiin antautuneena ".
 • Kun hänellä sattui olemaan aikaa, tarjoutui hän kirjoittamaan puhtaaksi Oskarin pöytäkirjoja.
 • No niin, vihdoinkin on novelli valmis, läpikatsottu ja kirjoitettu puhtaaksi.
 • 2 §. Kun luettelo niistä asioista, jotka alistetaan käsiteltäviksi talousosaston yleisessä istunnossa kiireellisten asiain esittelystä säädetyssä järjestyksessä, on kirjoitettu puhtaaksi kirjoituskoneella, on se, lukuunottamatta aivan poikkeuksellisia tapauksia, jätettävä varapuheen johtajalle viimeistään kello 1 sinä päivänä, jolloin esittelyn on määrä tapahtua, ja ennen istunnon alkamista jaettava kaikille senaattoreille.
 • A. V. Koskimiehen testamenttaamia keräilysanastoja on kirjoitettu puhtaaksi.
 • Pikakirjoitusteksti kirjoitetaan puhtaaksi ja sitten se monistetaan lähetettäväksi sanomalehdille ja uutistoimistoille.
 • Saavutetuista keräystuloksista, joista osa kirjoitetaan puhtaaksi vielä syyslukukauden kuluessa, luovutetaan sanaliput ja kansatieteellinen aineisto Sanakirjasäätiölle.
 • Ja se puhe, joka sinun piti kirjoittaa puhtaaksi, onko se valmis?
 • Sofia Andrejevnalla oli vielä aikaa ei ainoastaan vaatteiden ompelemiseen perheelle ja pienokaisten opettamiseen sekä hyväntekeväisyyden harjoittamiseen, vaan myös kirjoittaa puhtaaksi miehensä käsikirjoituksia.
 • He siivoavat, hoitavat vanhuksia, kirjoittavat puhtaaksi miesten laatimia muistioita ja valmistavat ruokaa lounaskeittiöissä.
 • masta Tuomela on ammentanut luomisvoimaa tuhansiin runoihinsa, joita hän nyt kirjoittaa puhtaaksi vanhan miehen vapisemattomin käsin.
 • Minä en ehdi kirjoittaa puhtaaksi sopimusta, voinko minä ottaa valokopion, Smit & Co varmaan osaa lukea pikakirjoitusmuistiinpanojani.

laatia

 • Kolmimiehinen EY-lähetystö laati sopimuksen viime sunnuntaina Adrianmeressä sijaitsevalla Brionin saarella.
 • Dunkel laati raporttinsa, koska Gattin neuvottelijat yhteensä 108 maata eivät päässeet sopimukseen maailmankaupan vapauttamisesta ja sen tulevien suuntaviivojen määrittelystä.
 • Hannu Soikkanen oli laatinut tapaustutkielman 'Economic Planning in Postwar Finland', jota allekirjoittanut kommentoi kutsuttuna asiantuntijana.
 • Toimittaja A oli laatinut tuotetestiä muistuttavaan muotoon kirjoituksen, jossa oli selostettu hänen ja erään toisen henkilön näkemyksiä viiden eri valmistajan lastenvaunuista.
 • - rivi-ilmoitukset julkaistaan keskiviikkoisin ja lauantaisin Laadi ilmoituksesi tähän.
 • Suomen Säästöpankki SSP ei laadi tammi-elokuuta koskevaa osavuosikatsausta.
 • Tämän vuoksi on parempi, että asiamies ei ensinkään laadi hakemusta, ennenkuin hän on todennut, että lämmityslaitteet todella vastaavat erikoisehtoja.
 • Toimittuaan po. toimikunnan puheenjohtajana on vt. prof. Kaarlo Sarkolla ollut erittäin hyvät mahdollisuudet laatia vuosilomalakia käsittelevä kommentaari.
 • Tämän jälkeen tapahtui luottamusmiesten keskinäinen neuvottelu, josta ei asian epävirallisuuden vuoksi laadittu, eikä ole velvollisuus laatia pöytäkirjaa.
 • Kiinteistöstä oli vuonna 1963 tehty kauppakirja, joka oli laadittu asianmukaisessa muodossa.
 • Nyt anomus oli laadittu venäjäksi ja asianmukaisella virastokielellä, jota pyytäjät eivät varmastikaan tainneet.

lausua

 • Mikä sydäntä värähdyttävä tunne valtaa mielen sitä sanaa lausuessa.

luonnostella

 • Hairahtuneita puoluejohtajia on lähetetty muiden puoluejohtajien luo keskustelemaan ongelmistaan ja luonnostelemaan muodollisia kirjallisia itsekritiikkejä.
 • Kirjoittaja ei pyri luonnostelemaan uutta teoriaa vanhojen joukkoon, uutta normatiivista oppia siitä, miten lakia tulisi tulkita, jotta sitä tulkittaisiin oikein.
 • Järjestöt ovat myös olleet luonnostelemassa kansainvälisiä sopimuksia noista asioista.
 • Jouko Klemettilän hienosti luonnostelemassa henkilökuvassa nimittäin koko näyttämöntäyteinen hämmennys konkretisoituu.

merkitä muisti

 • Illan suussa saapui taloon opettaja, joka kulki huoltolautakunnan asioissa muistiin merkitsemässä siirtolaisten työtehoa.
 • Vitruvius ei kuitekaan ollut enää otaksumansa todenmukaisuutta muistiin merkitsemässä, sillä hän oli jo noin puoli vuosisataa aikaisemmin kuollut.
 • Koska kertomuksenluontoinen lähdeaineisto on usein merkitty muistiin vasta monta vuotta tapahtuman jälkeen, ovat unohtumisesta aiheutuvat virheet mahdollisia, ja tendenssin vaara on asioiden laadusta johtuen melkoisen suuri.
 • K. -E. PETZOLDin " Die Meleagros-Geshichte der Ilias " tutkii taitavasti tarun syntyä ja kehitystä ' historiaksi '. Taru on merkitty muistiin eri puolilta Kreikkaa uudella ajallakin.
 • Rieska oli leivottu alkuperäisen kainuulaisen reseptin mukaan, jonka on Vaarannivalta merkinnyt muistiin emäntä Impi Tolonen Ohje on talletettu leipälapioon, joka myös annettiin presidentille muistoksi itsenäisyytemme juhla vuoden leipäviikosta.
 • Hän on merkinnyt muistiin kaikki ruotsin birkarl-sanan kirjoitusasut ja toteaa sanan kirjoitetun 35 eri tavalla ( bijrkarl, bierkarl, biörkarl, bärkarl, byrekarl, bergkarl, bickekarl jne ).
 • Se on kansanlaulu, laulettu Hämäläisen muistiin merkitsemänä sanoilla » Reissu pitkä on minulla aivan ».
 • Näin olen joskus merkinnyt muistiin Jorma Korpelan sanoja.
 • Andreas on tunnollisesti merkinnyt muistiin suuren määrän vastaavanlaatuisia tarinoita, joita tällä aterialla kerrottiin.
 • Hän merkitsi muistiin mm. suomalaista kansanmusiikkia ja -runoutta vuosikymmeniä ennen Kalevalaa.
 • On olemassa muistiinmerkintä kruununvouti Cabriel Walleniuksen vaiheista ja se lienee luotettava, sillä sen merkitsi muistiin vanhoilla päivillään itse kruununvouti Cabriel Wallenius.
 • Relanderilla oli nimittäin työhuoneessaan kirjoituskone, jolla hän merkitsi muistiin kaikki keskustelut ja päätökset heti neuvottelujen jälkeen.
 • Jokin aika sitten Romagna merkitsi muistiin lausunnot, joita presidentti Kennedy oli antanut käydessään puhelinneuvotteluja useiden eri kaupunkien pormestarien kanssa.
 • Muuta ei tarvitse kuin merkitä muistiin itseään kiinnostavia ajatuksia, havaintoja ja tapahtumia tuona yhtenä päivänä.
 • Mutta sitten ajattelin, entäpä jos yrittäisin merkitä muistiin niitä asioita, joista iloitsen ja jotka tuntuvat hyvältä.
 • Rakas Fredrik, tuohan kynä ja paperia ja merkitse muistiin, mitä sanelen sinulle!
 • Jos huomaat epäilyttäviä tai tuntemattomia hiippareita, merkitse muistiin aika, paikka, kulkuneuvon rekisteritunnus,
 • Toimittaja Jensen, joka on lehden auto- ja moottoritoimittaja, istui Carlssonin vieressä ja merkitsi muistiin kaikki ruotsalaisen tekemät virheet.
 • Tavanomaisen kauppamatkan yhteydessä hän merkitsi muistiin sikäläisen Vivo-ketjun myymälässä jokapäiväisten tuotteiden hintoja.
 • Gottlund käytti paljon aikaa päiväkirjan pitoon ja kuvasi yksityiskohtaisesti tapaamiaan suomalaisia, heidän traditiotaan, merkitsi muistiin heidän sukutarinoitaan, näkemiään asiakirjoja ja ryhtyi myös unohdetun kansan asiamieheksi sellaisella innolla, etta häntä ryhdyttiin epäilemään vakoilijaksi.

painaa

 • Wittenbergissä Agricola alkoi valmistella suomenkielistä Uutta Testamenttia, joka valmistuikin jo 1543, mutta painettiin vasta 1548.
 • Kaikkiaan hakemistoa painettiin 5 000 kappaletta.

puhtaaksikirjoittaa

 • Mutta aamuun mennessä emme olleet saaneet anomusta puhtaaksikirjoitetuksi.

sepittää

 • Sepitän ajatuksissani kertomuksia.
 • Sepitän parhaillaan oodia nostokurjille.

säveltää

 • Heinonen itse on paneutunut siihen, miten Beatlesit sävelsivät, sanoittivat ja levyttivät biisejään.
 • - Samanlaista roskaa ne kumpikin sävelsivät!
 • He sävelsivät paljaista kiroussanoista oikeita lauluja, joita nuoremmat suurimmalla innolla koettivat jäljitellä.
 • Klami ei näet nyt lainkaan pyri aikaansaamaan vaikutusta soinnullisin erikoisuuksin tai soitinnuksellisin keksinnöin, vaan hän säveltää teoksensa täysin sinfonisesti, Brahmsin ja Sibeliuksen keinoin.
 • - Jos säveltäisin oopperaa Suomessa, aihe olisi luultavasti erilainen.
 • Kaurismäen veljekset ja Peter von Bach halusivat, että säveltäisin musiikin mykkäelokuvaan ja esittäisin sen sitten livenä orkesterin kanssa juhlien erikoisnumerona.

tulostaa

 • Tutkimuksen tiedot tulostetaan grafiikaksi, johon rakennetaan ohjelman synnyttämä tyytyväisyys tai torjunta ja istutetaan se kanavan sisäistämiin tavoitteisiin, resursseihin ja imagoon.
 • Jumalanpalveluksen suunnitelma tulostetaan muutamalle paperiliuskalle, joista papin ja kanttorin on helppo seurata palveluksen kulkua.
 • Tietokone tulostaa maksamattomista maksuista jäämäluettelot ja jäämäluettelonotteet, jotka LH lähettää nimismiehille ja kaupunginvoudeille jäämien perintää varten yleensä elo — syyskuussa.
 • - Kirjepalvelussaan Posti tulostaa jo sähköiset viestit perinteiseen paperimuotoon ja toimittaa ne tavallisena kirjeenä perille.
 • Siellä nimet ja osoitteet tallennetaan tietokoneelle, jonka avulla postin kirjekeskus tulostaa kirjeet ja lähettää ne lapsille ja lapsenmielisille.
 • Tietokone tulostaa toisen nostokuiteista asiakkaalle, toinen jää pankille.
 • Vahingossa sivufilmille tulostettiin torstaina kirjoitettu päivittämätön versio.
 • Toimitusvastuu jaettiin useammalle korkeakoulukirjastolle, ja julkaisu tulostettiin myös mikromuotoisena ( COM-kortteina ) perinteisen painetun version rinnalle.
 • Kaikilla vero-ohjelmilla voi myös tulostaa täytetyt tiedot suoraan veroilmoituslomakkeelle.
 • Timo Kohvakka tulostaa menneen kuorman raportin, ja se näyttää melko tavanomaiselta.
 • Kun nämä kaikki tiedot syötetään tietokoneelle, se tulostaa tiedot ja kertoo kaavakuvan avulla, jos jaloissa on jotakin vikaa ja suosittelee sitten sen mukaiset kengät.
 • Moision ala-asteen oman The Moisio Times Extra -lehden takarajan lähestyessä tietokoneluokassa hyrrää kymmenisen konetta, joilla toimittajat tulostavat juttuja ja kuvittavat uutisia kovalla kiireellä.

???

 • Ahdasmielinen on väärämielinen », hän merkitsi päiväkirjaansa, mutta lisäsi, että ihminen on erehtyväinen, joten hän halusi unohtaa ja anteeksiantaa pastorin väärämielisyyden.
 • 15-vuotias Zacharias Topelius merkitsi päiväkirjaansa Ladaun kuoltua: " Vihdoinkin paholainen sieppasi itselleen hyvän paistin. "
 • » Mitä, kirjoitatko sinä morsiamellesi koneella!
 • Mutta kirjoitatko sinä aina noin? " »
 • Vai kirjoitatko hiekkaan?
FEE 
addressee (info)
author (info)
components (info)
explanation (info)
form (info)
honoree (info)
instrument (info)
manner (info)
means (info)
medium (info)
place (info)
purpose (info)
text (info)
time (info)