FinnFrameNet:Temporal collocation

From Sanat

aika

 • Sekä äiti että isä ovat pesunkestäviä pohjalaisia, ja pikku Doris näki aikoinaan päivänvalon tässä Pohjanlahden kauniissa kaupungissa.

antiikki aika peräisin oleva

 • Temppeli kohoaa ilmoille tämän antiikin kaupungin keskustasta ja sen mahtava neliönmuotoinen koroke leikkaa kreikkalaisen teatterin, johon roomalainen kulttuuri painoi ensimäiset merkkinsä.

muinainen

 • Esitys oli erittäin onnistunut ja oli se omiaan palauttamaan läsnäolevien lukuisten itäkarjalaisten mieliin muinaiset ajat, jolloinka vielä vanhat häätavat olivat Kalevalan laulumailla yleisesti käytännössä, monen läsnäolijan karjalaisen omissakin häissä kuultuina.
 • Tällöin saimme kuulla, että jos ne muinaiset ajat palaisivat, niin me voisimme ottaa päämme päällä uiskentelevaa hailia hännästä kiinni ja nakata sen pataamme.

nykyaikainen

 • Koko nykyaikainen elämä, joka on lyhentänyt välimatkat ja saattanut kansat ennen kuulumattomassa määrässä kaikilla elämänaloilla riippuvaisiksi toisistaan ja auttamaan toisiaan, viittaa yhteistoiminnallisen järjestelmän välttämättömyyteen, kun taas vanha talous- ja yhteiskuntajärjestelmämme nojautuu itsekkääseen ja häikäilemättömään kilpailuun.
 • Siitä opintokerholaiset oppivat sangen paljon sellaista, mitä nykyaikainen elämä kansamme keskuudessa on ja millaista sen tulisi olla.

se haava

 • Oli yhä sateen näköistä, vaikkei sillä haavaa satanut.
 • Rauta oli heille sillä haavaa paljoa arvokkaampaa kuin kulta », lisää hän hymähtäen.

tämä hetki

 • Esimerkiksi Tanskassa ei ole tällä hetkellä enää lainkaan virkarikoksista säädetty virkasuhteeseen kohdistuvia seuraamuksia.
 • Suomen rikoslaki vastaa siis tällä hetkellä kansanryhmän häpäisyn suhteen sitä tilannetta, missä USA oli joitakin vuosikymmeniä sitten.
 • Tällä hetkellä tilanne on kuitenkin kokonaan toinen.
 • Tällä hetkellä toimistossa ei ole yhtään näihin tehtäviin tarkoitettua vakinaista virkaa.
 • Tällä hetkellä kiinnostus historiaa, " juuria ", identiteettiä kohtaan on muutenkin nousemassa ja historiantutkimuksen tulisi tukea sitä.
 • Hampurin instituutin johdossa on tällä hetkellä kolmimiehinen direktoraatti; professori Ulrich Drobnig vastaa yleisen hallinnon asioista.
 • Ero on kuitenkin siinä, että Klingen selitykselleen valitsemat tapahtumat ovat hypoteettisia; tällä hetkellä ei ole mitään asiakirjoihin tai muuhun luotettavaan tietoon perustuvaa näyttöä siitä, että Gummerus olisi tavannut Helsingissä » taistelutovereitaan. »
 • Tästä tulemme käsitteeseen ' käyttäjä '. Luen tai luen uudestaan tällä hetkellä Herodotosta, Thukydidestä, Xenofonia, Caesaria, Titus-Liviusta, Su-Tzuta, Liddell Hartia, Clausewitzia.
 • Sen teettäminen ei kuitenkaan ole tällä hetkellä mahdollista.
FEE 
landmark_period (info)
trajector_entity (info)
trajector_event (info)
trajector_period (info)