FinnFrameNet:Take place of

From Sanat
Jump to navigation Jump to search

korvaaja

 • Subaru harkitsi muitakin miehiä Vatasen korvaajaksi Ruotsin ralliin kuin Hannu Mikkolaa.
 • - Suolarahoja suoramyynnillä hankitaan, ei siitä ole vähenevien maataloustulojen korvaajaksi, Tiina Paunonen sanoo.
 • Kampmanin mukaan MyPa kaipaa edelleen pelintekijää Litmasen korvaajaksi.
 • Myös Mitsubishi rakentaa ensi vuodeksi uutta, entistä pienempää autoa suuren ja raskaan Galant-mallinsa korvaajaksi.

korvata

 • Mikäli näyttää siltä, että verokertymä ei riitä kattamaan järjestelmän kustannuksia, olisi syytä tutkia, millä tavalla ihmistyövoimaa korvaavat koneet pantaisiin verolle.
 • Viljelytekniikka on kaaleilla suureksi osaksi riviviljelytekniikka, jossa runsasta ihmistyötä korvaavat koneet.

seuraaja

 • Hänen pyyntönsä hyväksyttiin välittömästi, ja keskuskomitea valitsi hänen seuraajakseen hänen varamiehensä Erich Honeckerin.
 • Gustav Semgals tuli hänen seuraajakseen hänen kuolemansa jälkeen ( 1927 — 1930 ).
 • Koivisto on pitänyt kiitettävästi huolen siitä, että hänen seuraajansa pääsee liikkeelle paremmista lähtökohdista.
 • Tuskin oli seuraajani päässyt työnsä alkuun, kun suomalaisten keskuudessa alkoi syntyä kiihtymystä.

sijainen

 • Poliisiylijohtaja Erkki J. Korhonen vierailee parhaillaan Neuvostoliitossa maan sisäasiainministerin sijaisen B. Shumilinin kutsumana.
 • Mutta syytä on pitää mielessä, että kunnalla on velvollisuus sijaisen palkkaamiseen asepalvelukseen kutsutulle, jos sellaista välttämättä tarvitaan.
FEE 
function (info)
new (info)
old (info)
textual_location (info)
time (info)