FinnFrameNet:Supporting

From Sanat

tukea

  • Pylväs oli jo nostettu pystyyn monttuun ja oli se tuettu väliaikaisesti köysillä.

???

  • Päätöslauselma kehottaa kaikkia maita tukemaan toimia, joihin ryhdytään.
  • SAK:n puheenjohtajan Lauri Ihalaisen seuraava haaste on saada jäsenliittojen johtajat tukemaan kokonaisratkaisua.
  • Yhteisön oikeuden vastaisen tuen aiheuttamien kilpailunvääristymien poistamista edistävät luonnollisesti myös ne tuen valvonnassa käytettävissä olevat pakkokeinot, joilla voidaan kieltää jäsenmaata antamasta tukea tuensaajalle ennen komission kannanottoa.
FEE 
duration (info)
supported (info)
supporter (info)
time (info)