FinnFrameNet:Summarizing

From Sanat

kiteyttää

 • Hän viittaa ( s. 453 ) Jutikkalan Tampereen historiaan, jossa ei ehtoja todellakaan ole siteerattu, mutta Jutikkalan muutamaan sanaan kiteytetty teksti on silti niin selvä, että virhetulkinnan mahdollisuutta ei varmasti ole ( Tampereen historia 111, s. 351 ).
 • Kuntien neuvottelijoiden ensimmäisen neljän tunnin tapaamisen tulos oli tiistaina kiteytetty muutamaan julkisuuteen annettuun riviin.
 • Oppaassa on lyhyesti ja selkeästi sekä sanoin että kuvin kiteytetty tärkeimmät kevyttä liikennettä koskevat liikennesäännöt.
 • Renvallin käsityksen mukaan historiantutkimuksen tehtävänä ei ole selittää tätä luonnon kausaliteettia, vaan ihmisen suhtautumista siihen samalla, kun tutkija analysoi, miksi esiintymää aikaisemmin ei tunnettu, miksi sen hyväksikäyttö mahdollisesti muodostui tavoitteita vastaamattomaksi jne. Tämän vuoksi käsittääkseni Mokon kiteyttämä väite siitä, että jokaisessa historiallisessa — paino on sanalla historiallinen — tilanteessa eri tekijät alkavat vaikuttaa vasta, kun ihminen ottaa ne osaksi toimintaansa eikä tämä ihmisen teko taas ole luonteeltaan kausaalinen, on Renvallin ajattelua hyvin vastaava.

sanoa lyhyesti

 • Jos nyt siirrymme katsomaan, miten oli mahdollista, että italialaiset häiriintymättä saattoivat suorittaa lentoretken kaukana sisämaassa sijaitsevaan vihollisen pääkaupunkiin, niin voimme lyhyesti sanoa, että italialaisia suosi harvinainen onni.
 • Kun tutkimme, mitä he ovat opettaneet, voimme lyhyesti sanoa heidän opetuksiinsa kätkeytyvän kaksi yleisiä periaatetta, jotka oval yhteisiä kaikille, nim. » ei väkivaltaa » ja » ei mihinkään kiinnittymistä ».
 • Tarina kertoo lyhyesti sanottuna Kalliovuorilla piileskelevästä lainsuojattomasta ( Robert Ryan ), jota kokenut lännen, mies ( James Stewart ), sotilaskunniansa menettänyt upseeri ( Ralph Meeker ) ja vanheneva metsästäjä ( Millard Mitshell ) lähtevät pidätyspalkkion toivossa metsästämään.

tehdä yhteenveto

 • Heikura teki yhteenvedon seuraavan kuukauden tuloista ja menoista eli toisinsanoen » pakollisesta " säästämisestä.
 • Lopuksi kokouksen johtaja teki yhteenvedon pidettyjen puheiden ydinajatuksista ja antoi kehoituksen lopettaen myös kokouksen rukouksella, johon sydämien syvyydestä yhdyttiin.
 • Tahdon tuomita itseni tahi paremmin, tehdä yhteenvedon hukkaanmenneestä elämästäni.
 • Puhemiehistö päätti tehdä yhteenvedon saapuneista ammattiyhdistysten antamista lausunnoista ja lähetti sen liiton puhemiehistön oman lausunnon kera Suurelle Valiokunnalle.
 • Jos edelläolevien esimerkkien perusteella teemme yhteenvedon, josta käyvät selville kustannukset samoin kuin yhdistelmän, josta selviävät virran ottajan ja virran jakajan edut ja varjopuolet esimerkeissämme, saamme seuraavat yhdistelmät:
 • Kun nyt lopuksi teemme yhteenvedon luonnonkansojen häviämisen syistä.
 • Kun kaikesta tehdään yhteenveto, niin päädytään siihen
 • Niitä mietitään, kunhan päästään Suomeen ja tehdään yhteenveto asioista, kuittasi Mikko spekulaatiot tulevaisuudesta.
 • Tutkijalautakunta on kokonaisuudessaan koolla ensi maanantaina, jolloin tehdään yhteenveto siihen saakka selville tulleista seikoista.
 • Havainnoista tehdään yhteenveto Lintutieteellisten yhdistysten liitossa Heinolassa.
 • Konsulentti Olli Kervinen teki yhteenvedon kaikista esitetyistä asioista ja antoi viitteitä tilaisuuksien järjestelyistä eri vuodenaikoina.
 • Sen jälkeen seurasi vielä muutamia todistuksia, joiden jäi koon veli Kokki teki yhteenvedon päivän kuluessa saaduista ihanista opetuksista ja siunauksista.
 • Tuonnoin pidetyn vuosikokouksen yhteydessä kerho teki yhteenvedon kuluneen toimintavuoden 15. 4. -38 — 15. 4. -39 tuloksista.
 • Ja kun käyskentelimme takaisin asuntooni hän teki yhteenvedon ajatuksistaan ja kiteytti filosofiansa seuraaviin sanoihin:
 • Sosiaali- ja terveysministeriön sosiaalipoliittinen tutkimusosasto on tehnyt yhteenvedon kaikista vuonna 1969 sattuneista työ- ja työmatkatapaturmista.
 • Moskovan läänin aluejärjestö on tehnyt yhteenvedon seitsemäntuntisen liikkeen ensimäisen vuo den tuloksista suurteollisuuden alalla Moskovan läänissä.
 • Tällä kertaa käsiteltävistä asioista tosin mikään ei liene erikoisemman suuren mielenkiinnon kohteena, mutta siitä huolimatta kokouksessa esille tulevista asioista tehty yhteenveto herättänee mielenkiintoa koko poliisimieskunnassa ja erittäinkin niissä poliisimiehissä, jotka yhdistyksensä edustajana saapuvat kokoukseen.
 • Taulukkoon 1 on tehty yhteenveto Jokioisten kartanoiden hevosten vuotuisista työpäivämääristä ja työtuotantomääristä tilivuodelta 1930 — 31 yhdistettyinä tilan säästämiseksi ryhmiin siten, että kuhunkin ryhmään on viety ne kaikkien hevosten työpäiväja työtuotantomäärien keskiarvot, joilla vuotuisen työtuotannon suuruus on samalla kymmenluvulla.
 • — Siten, että opettaja saattaa oppilaat huomaamaan, miten arvostelussa vain tosiasiat, so. oppilaitten omat suoritukset puhuvat ja opettaja niistä vain tekee yhteenvedon.
 • Kun näistä summista tekee yhteenvedon, niin on se loppusumma vallan pyörryttävä, eikä loppujen lopuksi jää mitään epäilyksiä siitä niihin jalot metsämme ovat hukkuneet.

tiivistää

 • Kukin luku jakautuu edelleen joukkoon alalukuja, joista viimeisenä on tulokset tiivistävä yhteenveto.
FEE 
communicator (info)
containing_event (info)
manner (info)
means (info)
medium (info)
place (info)
state_of_affairs (info)
summary (info)
time (info)