FinnFrameNet:Sufficiency

From Sanat

ei riittää

 • Nämä perusteluina esitetyt seikat ovat riittämättömiä tukemaan sitä lain sanamuodosta poikkeavaa tulkintaa, jonka puolustamiseksi niihin on viitattu.
 • Heidän kirjapainojensa sulkeminen, heidän järjestöjensä hajoittaminen, heidän edustajaoikeutensa kieltäminen ja heidän osanottonsa valtakunnan tärkeiden asioiden ikäsittelyyn epääminen — ne ovat sellaisia asioita' jotka leimataan väkivallaksi ja laittomuudeksi senvuoksi, että nyt voimassa olevat lait ovat riittämättömiä antamaan yhteiskunnalle tarvittavaa turvaa.
 • Hän kertoo, miten hänen oleskellessaan vuosina 1765 — 66 Tukholmassa päivät eivät riittäneet valtiopäivätyöhön ja kirjallisiin harrastuksiin, vaan yökin kului usein lopuilleen kirjoituspöydän ääressä.
 • Muiden puolueiden ja ryhmittymien voimat eivät riittäneet valituiksi tulemiseen.
 • Tshekkoslovakian Jiri Raska johti kilpailua ensimmäisen kierroksen jälkeen ponkaistuaan uuden mäkiennätyksen 97 metriä, mutta toisen hypyn pituus ja tyyli eivät riittäneet 23-vuotiaan norjalaisen voittamiseen.
 • Äänet eivät riittäneet eduskuntapaikkaan, mutta vauhdittivat perusturvauudistusta, pieneläkeläisten, opiskelijoiden ja kodeissa hoitotyötä tehneiden parhaaksi.
 • Näille jouduttiin ostamaan rehuja 1500 markan edestä, koska kotoisen pellon tuottamat rehuvarat eivät riittäneet.
 • Viime vaaleissa Penan kausi eduskunnassa katkesi, kun SMP:n äänet eivät riittäneet yhteenkään eduskuntapaikkaan Mikkelin läänissä.
 • Ei riitä, että termi on ytimekäs ja ymmärrettävä; on myös tajuttava sen ns. piilevät vivahteet.
 • Ei riitä vain seinien eristys, vaan myös lattiaeristyksen on oltava tehokkaan ja koko pohjasuojauksen hyvä.
 • Entä onko virkamiehellä velvollisuus tehdä ylitöitä jos virka-aika ei riitä virkatehtävien hoitamiseen?
 • Sitä paitsi ei riitä, että selvitetään yksittäisen lainsäädännön välittömät motiivit.

liian

 • Johto ja paikallismäärääjät askelsivat eri tahtia ja vauhtia ollen häiriöksi sisäiselle järjestykselle, mutta kirjassa nämä Helsingissä ja Turussa tärkeät aktivoimisen liitoskohtia koskevat huomiot jäävät liian irrallisesti esitetyiksi.
 • Päämajan suurilla strategeilla saattoi olla syytä pelkoon, että " meidän osuutemme sodassa jäisi liian pieneksi. "
 • Tehtävän osoittauduttua liian laajaksi hän arveli valitsevansa joko maayksikön verotuksellisen tai maanomistuksellisen puolen, mutta loppujen lopuksi hän päätti ottaa vain yhden alkuperäisen suunnitelman luvun, nimittäin vakkalaitoksen.

liian vähän

 • Eräs melko vakava puute Karttulan kirjassa on: siinä on liian vähän kuvia karttojen puuttuessa täysin.
 • Yritys oli liian suurisuuntainen hänen kyvyilleen, taloudellista tukea ja yleisöä oli liian vähän.
 • Suomen yliopisto-oloille on tyypillistä, että humanistisilla aloilla on tieteellistä pätevyyttä hankkinutta henkilökuntaa liian vähän.
 • Aikaisempi tutkimus on osoittanut, että tämän julkisten lääkäreiden' instituution tarkoituksena oli varmistaa terveyspalvelujen saatavuus kaupungeissa, joissa omasta takaa oli liian vähän tai ei ollenkaan lääkäreitä.
 • Samoin on suoritettavaa henkilöstöä liian vähän.

olla riittävä

 • Vaikka otanta onkin riittävä antamaan kuvaa raatimiesten valitsemisesta, olisivat vähäiset piirteet esimerkiksi sisämaan kaupunkipahasten
 • Ehkä jokin 120 kilometrin tuntinopeus olisi riittävä takaamaan liikenteen joustavuuden, mutta samalla se poistaisi maanteillemme sopimatto-

puute

 • Ja juuri sen takia, että hänellä oli enemmän suuntaa kuin kykyä ja persoonallisuutta, että hän liiaksi edusti hetkellistä muotia; ja eli yli aikansa tämän muodin mukana, joka sen lisäksi paremmin soveltui hänen puutteilleen kuin hänen myönteisille ominaisuuksilleen.
 • Jos vapaakirkolliset omille puutteilleen avaisivat silmänsä, nöyrtyisivät ja palaisivat yhteistyöhön kirkkomme kanssa, tervehtäisimme heidät tervetulleiksi ja olemme varmat, että he näin yhteistyössä kirkon kanssa Jumalan valtakunnan hyväksi tekisivät enemmän siunattua työtä kansamme ajalliseksi ja ijankaikkiseksi hyväksi kuin he nyt tekevät.

puutteellinen

 • mielisairashoito vielä on puutteellista ryhtymään ajoissa kaikkiin mahdollisiin toimenpiteisiin tällaisten kovakohtaloisten ihmisten hoidon turvaamiseksi.

reilusti

 • Kauhasella oli reilusti aikaa laukoa pallo maaliin.
 • Itse kalenteriosa on selkeä ja siinä on reilusti tilaa omille merkinnöille.

riittämättömyys

 • Se on hyvä muistutus siitä, että on olemassa asioita, joissa ihmisen on tunnustettava riittämättömyytensä.

riittämätön

 • Kokemus on osottanut, että tämänlaatuinen valistustyö on riittämätöntä vaikuttamaan nuorisoon siveellisessä suhteessa kohottavasti.
 • Nämä perusteluina esitetyt seikat ovat riittämättömiä tukemaan sitä lain sanamuodosta poikkeavaa tulkintaa, jonka puolustamiseksi niihin on viitattu.
 • Eräässä vastauksessaan hänelle tehtyyn kysymykseen, mitä Jumala on, hän viittaa eri uskonnoissa esiintyviin erilaisiin käsityksiin Jumalasta, ja vakuuttaa, kuinka kaikkien näiden kuvausten täytyy olla vaillinaisia, sillä ihmisen ajatukset ja sanat ovat riittämättömiä ilmaisemaan Jumalaa.
 • Samoin on alettu huomata, että sanat ovat riittämättömiä ilmaisemaan henkisiä asioita, jonka vuoksi niitä viime aikoina on alettu ilmaisia matemaattisin kaavoin.
 • Olemassaolevat ja maahan tuotavat riittämättömät tarvikkeet on sen vuoksi jaettava sen mukaan mitkä tarpeet katsotaan tärkeysjärjestyksessä etupäähän kuuluviksi.
 • Syynä tähän ovat mm. opettajapula sekä riittämättömät huonetilat.

riittävyys

 • Pyykisaippuaa joka hyvän laatunsa ja riittävyytensä puolesta on verratonta, myy paljoltain ja vähittäin halvalla O. Strömberg Unioninkatu 24 Iso-Eobertinkatu 3.
 • Laitumemme ovat yleensä heikot, niin riittävyytensä kuin kasvustonsa puolesta.
 • Säästölinjan aikana Mikkelin seudulla ei ole kyse opistojen lukumäärästä, vaan toimipisteiden riittävyydestä.
 • Varojen riittävyydestä huolta kantavat puhuvat jopa eläkepommista.
 • Talven lähetessä ja Neuvostoliiton tilanteen jatkuessa sekasortoisena huoli öljyn riittävyydestä on noussut esille.
 • Kadut ovat liian kapeat, päällystakit liian lyhyet, teatterien ja muiden julkisten paikkojen ovet Kian ahtaat, hatut eivät mahdu päähän, kodeissa ei milloinkaan ole yhtä kotlettia liikaa, niin että odottamattomalle vieraalle riittäisi ruokaa, kirjelaatikkoihin on vaikea tunkea kirjeitä, autoja ei koeteta tehdä nopeammiksi tai mukavammiksi, vaan huokeammiksi, j. n. e.

riittävä

 • - GSM-puhelimien yleistyminen on väistämätöntä, kunhan verkko alkaa olla riittävän kattava.
 • Siirtymäkauden tulee olla riittävän pitkä, ja sen pitää perustua hintojen tasausjärjestelmään.
 • - Toiminta-alueiden tulisi olla riittävän suuria, jotta ne kykenisivät itsenäiseen toimintaan ja niiden sisällä voitaisiin tehdä erikoistumista ja työnajakoa.
 • Sellainen valvonta on pantava käytäntöön silloin, kun se on tarpeellista ja riittävää estämään lapsia ruumiillisesti, henkisesti tai siveellisesti vahingoittumasta kasvatuksen puutteen vuoksi.
 • Tällainen menettely olisi jo siitäkin syystä suotava, että kaupunkien poliisilaitoksilla tuskin tulee olemaan riittävää työvoimaa tällaista toimintaa varten.
 • Voi sitä tyytyä vähempäänkin, sillä jo sekin on riittävää saattamaan ihmisen kuolemattomien joukkoon ja seuraan.
 • Joukkueille pitää saada riittävä määrä otteluita ja kauden tulee olla kansainväliseen tyyliin riittävän pitkä.
 • Virmavirran hahmottelemaa mallia edelleen kehittelemällä tukijärjestelmästä voidaan saada riittävän yksinkertainen ja joustava, arvioi SSL.
 • Etelämannerta koskeva sopimus ei yksinään ole enää riittävä säätelemään mantereen muuttuneita olosuhteita ja hyväksikäyttöä.
 • Ihmisoikeuksien yleismaailmallisessa julistuksessa jokaiselle taataan oikeus elintasoon, joka on riittävä turvaamaan hänen ja hänen perheensä terveyden ja hyvinvoinnin.
 • " Se on vain simulaattori " tuntuu riittävän rauhoittamaan pelästyneen parivuotiaan.
 • Auton tuli olla riittävän tilava paitsi vammaisen lapsen myös hänen tarvitsemiensa sähköpyörätuolin ja muiden apuvälineiden kuljettamisessa.
 • Pienten puolueiden vaaliliittokaan ei riitä nostamaan niitä eduskuntaan.
 • Jokin nimellinen korvaus ei riitä hyvittämään sukupuolisyrjintää.

riittävästi

 • Kuluvan vuoden aikana näyttää olevan riittävästi kuntasijoituspaikkoja sekä kiintiöpakolaisille että turvapaikan saaneille.
 • Mutta kun luonteenmukaista harrastusta tähän aikaa kysyvään työhön ei ollut riittävästi olemassa, ei työkään aina ollut täsmällistä.
 • Omasta puolestani uskon, että edellytyksiä tuon aseman säilyttämiseen, siis laajojen ylioppilasjoukkojen liikkeelle saamiseen on riittävästi olemassa.
 • toimeenpaneminen kävisi helpommin päinsä, kun olisi riittävästi olemassa tehtävästään tietoisia järjestäjiä ja yleisistä arvosteluperiaatteista selvillä olevia palkintotuomareita, päätettiin ryhtyä toimeenpanemaan eri tahoilla maata erikoisia kursseja koetuomareiksi aikoville.
 • Suurimman vaikeuden tulee vaan tuottamaan nyt kuten ennenkin, kysymys konserttihuoneesta, kysymys, joka meillä aina on vaikeuttamassa ja ehkäisemässä tällaisten vähänkän suurempien tilaisuuksien aikaansaantia ja niiden sekä musiikillista että aineellista onnistumista, vaikkapa innostusta ja muita mahdollisuukia olisi riittävästi olemassakin.
 • Tämän kirjoituksen ainoana tarkoituksena on ollut pyrkiä edes jossain määrin selvittämään niitä seikkoja, joista näytelmässä on kyse ja joista käsittääkseni ei riittävästi tietoja ole saatavissa tai annettu, sanoo Kivi Lydecken.
 • Suomella tosin oli nytkin useita vaarallisia hyökkäyksiä, mutta ei riittävästi.
 • Riittänee todeta, että maanosamme käytti v. 1929 puolustuslaitostensa hyväksi yli 100 miljardia Suomen markkaa pitäen aseissa 3,600,000 sotilasta sekä omaten 20,000 tykkiä, 95,000 konekivääriä, 17,500 miinanheittäjää, 5,000 tankkia ja 9,000 sotilaslentokonetta.
 • Tarjolla on aidossa luontomaisemassa riittävästi palveluja kohtuullisen lähellä ruuhka- Suomea, sanoo Penttinen.
 • - Meillä on riittävästi voimaa minkä tahansa ääriryhmän vallankaappaussuunnitelman tyrehdyttämiseksi, totesi Jeltsin.

riittää

 • Riittänee kuulla nimiä sellaisia kuin Descartes ja Leibniz saadakseen rauhoittavan tunteen siitä että on kunnioitettavassa seurassa.
 • josta Galileo Galilei lausui seuraavaa: Yksi ainoa ( käytännöllinen ) kokemus voi riittää murtamaan tuhansia todennäköisiä johtopäätöksiä.
 • Raskaan sodan uuvuttaman kansamme varat ja voimat eivät samalla kertaa voi riittää tyydyttämään kaikkia vakaviakaan tarpeita.
 • Perinteinen ja aikoinaan hyvin suosittu käsitys oli, että historiallisen tiedon analyysi riittää, kun esitetään lähdekritiikin periaatteet.

runsaasti

 • Liike-elämää palveleva toiminta ja graafinen teollisuus ovat saaneet runsaasti tukea muiden tukipalkkioiden muodossa.
 • Motocrossista kiinnostuneille on tarjolla runsaasti katsottavaa molemmiksi kisapäiviksi.

runsas

 • Jouluaterian on oltava niin monipuolinen, että puolet herkuista unohtuu jääkaappiin homehtumaan ja niin runsas, että tähteisiin on tukehtua.

???

 • Hänen mielestään pedagogiseen suunnitteluun pitäisi käyttää ainakin puolet suunnittelupäivän kuudesta tunnista, vaikka suurissa oppilaitoksissa käytännöllisten kysymysten käsittelyyn on pakko käyttää runsaasti aikaa.
 • Se on noussut lyhyessä ajassa lähes tuhannella kilolla, koska tila on alkanut käyttää runsaasti ostorehua.
FEE 
circumstances (info)
degree (info)
enabled_situation (info)
item (info)
scale (info)
time (info)