FinnFrameNet:Submitting documents

From Sanat

jättää

 • Hakijoista Rantamaula jätti paperinsa vain reilua tuntia ennen hakuajan päättymistä.
 • Komitea jätti mietintönsä vuonna 1909, mutta sen suositukset eivät johtaneet merkittäviin luonnonsuojelullisiin toimenpiteisiin.
 • Erikoistutkija Pekka Tiaisen johtama työryhmä jätti raporttinsa maanantaina työministeriön kansliapäällikölle Pertti Sorsalle.
 • Pesäluettelo on jätettävä oikeuteen t. k. 18 päivä.
 • Nimituomari Aspegren määrättiin laatimaan pesäluetteloa, joka on jätettävä oikeuteen t. k. 26 p.
 • Tämä peruste tuntuu oudolta, kun kerran avioehto on jätettävä oikeuteen ja kuulutettava virallisessa lehdessä, josta velkojat voivat saada tiedon avioehdosta.

lähettää

 • EU:n tutkimusohjelmiin suomalaiset lähettivät hakemuksia yli 900, joista rahoitetaan noin kolmeasataa.
 • On kuitenkin luultavaa, että vain lähinnä kommunistit lähettivät paluuanomuksia.
 • Nimismies on lähettänyt jo maaherralle anomuksen, että myös kaikki 5 aikaisemmin kuollutta lasta kaivettaisiin haudasta ja alistettaisiin lääkintälaillisen tutkimuksen alaisiksi.

???

 • Esitys tarkoittaa sitä vastoin kysymyksessä olevan liikenteen vapauttamista vuosittaisesta moottoriajoneuvoasetuksen edellyttämästä aikatauluehdotusten toimittamisesta ministeriön hyväksyttäviksi.
 • Liikevaihtoverokonttorin valituksesta antama päätös on liikevaihtoverotoimiston välityksellä toimitettava asianomaisen tiedoksi sillä tavoin, kuin liikevaihtoverotoimiston pöytäkirjanotteen toimittamisesta asianomaiselle on 34 §:n 3 momentissa säädetty.
FEE 
authority (info)
document (info)
documents (info)
submittor (info)
time (info)