FinnFrameNet:Similarity

From Sanat

erilainen

 • Sentähden on myös selvää, etteivät kaikki ihmiset voi valita samalla tavalla, koska he ovat erilaisia luonteeltaan.
 • Työväenopistothan meillä ovat erilaisia luonteeltaan ja erinimisiä.
 • Upseerimme ovat erilaisia luonteeltaan, he ovat tulleet erilaisista yhteiskuntakerroksista, saaden erilaisen kasvatuksen, mutta Pelastusarmeijassa on heille avautunut laajat mahdollisuudet kehitykseen kykyjensä mukaisen päämäärän saavuttamiseksi.
 • Kun ryhtyy tarkastamaan millaisissa olosuhteissa ja miten sähkötapaturmat sattuvat, niin huomaa niin monenlaisia tapauksia, että melkein voi sanoa jokaisen tapauksen olevan erilaisen.

ero

 • Hitler luonnehti " kansallissosialismin " talouden eroa kapitalistiseen Weimarin aikaan seuraavasti: " [ Kansallissosialismissa ] tulee kaikkien toimintaa ohjamaan laki: kansa ei elä taloutta varten, ja talous ei ole olemassa pääomaa varten, vaan pääoma palvelee taloutta ja talous kansaa. "
 • Naisilla erot kuolleisuudessa näkyvät vasta eläkeiässä.

eroavaisuus

 • Mistä johtuu tämä eroavaisuus?
 • Tämä eroavaisuus on värittänyt osaltaan kummankin puoluesuunnan ideologisia perusteluja.

erota

 • Käsitykset eroavat toisistaan kuin yö ja päivä; yhtä mieltä ei olla mistään.
 • Jo edellä kävi ilmi, että korkeimman oikeuden jäsenten kannat erosivat toisistaan juuri lapsen etuun perustuvien argumenttien osalta.
 • Jokerien ja Sai Pan välisen kolmannen puolivälieräottelun jälkeen lehdistötilaisuudessa oli kaksi valmentajaa, joiden suunnitelmat erosivat toisistaan huomattavasti.
 • Brown on kuitenkin pitänyt keskeisenä massojen ja eliitin ajattelumallien suhteuttamista ja on siksi osaltaan ollut erään populaari-historian peruskysymyksen ääressä: missä määrin kansan ja opillisen eliitin maailmankuvat erosivat toisistaan?
 • Huomattavimmin erosivat niistä paremmuutensa puolesta kapt. Timosen sotilaspistoolin tulos 188, ja kapt. Stdhlen sekä Timosen kenttäammuntain pistemäärät.
 • Se siis asettautui oloihin, jotka melkoisesti erosivat niistä oloista, joissa senaikaiset kansakoulut ja oppikoulut työskentelivät, ja käsitti päämääränsä melkoisesti toisin kuin edellämainitut, jotka tyytyivät pelkkään tiedonjakamiseen.
 • Silakka saattaa erota toisesta silakkalaadusta yhtä paljon kuin särki täyskasvicisesta lahnasta.
 • Matthäusille, 33, yritettiin aikoinaan sovittaa Franz Beckenbauerin viittaa, mutta pelaajina he eroavat toisistaan kuin hävittäjä taitolentokoneesta.
 • Ne eroavat planeetoista lähinnä epäkeskisten ratojen ja pienen kokonsa vuoksi.
 • Nämä pelaajat eroavat muista huomiota herättävillä paidoillaan ja heidän tekemästä maalista joukkue saa bonuksen eli maali on kahden maalin arvoinen.
 • He eroavat alueen muusta väestöstä kielellisesti ja kulttuurisesti.
 • Setelit on painettu 1986 ja ne eroavat jonkin verran nykyisestä viidensadan markan setelistä.
 • Niinpä sen perimmäiset arvot eroavat olennaisesti ANC:n sosialistisista tavoitteista.
 • Tässä he eroavat muista vähemmistöistä, sanoi Karlberg.
 • Toisenkin ryhmän miehet kuluttavat paljon seksiä, mutta he eroavat superasiakkaista siten, ettei heillä yleensä ole ollut yhtään pitkäaikaista suhdetta.
 • Tässä suhteessa ns. perinteinen analyyttinen siviilioikeus eroaa siitä tarkastelutavasta, jonka puolesta olen viime vuosina yrittänyt puhua ( ks.
 • Dosentti Marjatta Rahikainen Helsingin yliopistosta katsoi, että sanan- ja uskonnonvapautena ilmenevä suvaitsevaisuus eroaa siitä suvaitsevaisuudesta, joka näkyy erilaisuuden sietokykynä.
 • Nyt nähtävä versio eroaa siitä vain sillä, että nyt se on dubattu suomeksi...
 • Presidentin mukaan on tapana puhua erikseen puolueettomuudesta ja liittoutumattomuudesta, ja hänen mielestään käsitteet eroavat toisistaan.
 • Tällöin kääntäjä on jo paljon vaikeamman tehtävän edessä, koska koulutusjärjestelmät eroavat toisistaan varsin suuresti, samoin näihin järjestelmiin liittyvät nimitykset.
 • Samankaltaisetkin aineet eroavat kuitenkin toisistaan erityisesti sivuvaikutustensa suhteen.
 • Eri rikostyypit eroavat tältä kannalta ajatellen paljon tietysti toisistaan.
 • Tällöin kääntäjä on jo paljon vaikeamman tehtävän edessä, koska koulutusjärjestelmät eroavat toisistaan varsin suuresti, samoin näihin järjestelmiin liittyvät nimitykset.
 • Edellä mainitut tapaukset eroavat ilmoittamisvelvollisuuksien laiminlyönneistä juuri tässä mielessä ja ilmeisesti viranomaiset olisivat niissä voineet ryhtyä toimiin norminvastaisen tilan korjaamiseksi pakkokeinoin syyteoikeuden vanhentumisesta huolimatta.

ilmetä

 • Pikku Anja oli kuin ilmetty äitinsä, sama hiukan veitikkamainen piirre suun vaiheilla.
 • Ethel oli ilmetty äitinsä.

kaltainen kanssa

 • Kasvattakoon jalo ampumaurheilu paljon heidän kaltaisiaan miehiä.
 • Älkäämme olko heidän kaltaisiaan, lukee Sincaniin pystytetyissä julisteissa.

muistuttaa

 • Tosin Sutherlandin esittämä tuhopolttaja muistuttaa häiritsevän paljon Hannibal Lecteriä Jonathan Demmen hyytävässä jännitysfilmissä Uhrilampaat.
 • Se muistuttaa hämmästyttävän paljon esikuvaansa, joka oli aikoinaan vallankumouksellinen auto.
 • Kolmen viimeksi mainitun kuolleisuuskäyrät muistuttivat hämmästyttävän tarkasti toisiaan.
 • Minä näin värin katoavan liänen kasvoiltaan, kunnes ne muistuttivat kuolleen kasvoja.

samankaltaisuus

 • Toisaalta kehitykseen vaikutti myös olosuhteiden samankaltaisuus.
 • Tapausten samankaltaisuus tarjoaa lisäksi oivallisen lähtökohdan doktriinin hahmottamiselle 46.
 • Havannan ongelma on kuitenkin sävellysten samankaltaisuus.
 • Tyrkytetty mainosmateriaali ja esittelijöiden samankaltaisuus kuitenkin varmasti hämäsi tulevaisuuden urastaan epävarmoja.

samanlainen

 • Solut eivät ole samanlaisia muodoltaan eivätkä voimaltaan ottamaan vastaan tahi vastustamaan, kestämään tahi työskentelemään, ja mihin sentähden toiset solut mahdollisesti kykenevät, siihen eivät toiset solut pysty.
 • Lukuunottamatta näitä eroavaisuuksia henkilö- ja kuormavaunun kytkimet ovat samanlaisia rakenteeltaan.
 • Donin laaksossa kohtaa katsojaa samanlainen näky kuin viimeksi mainituilla seuduilla ja Sleesiassa: Kokonainen metsä savupiippuja joka taholla.
 • Onhan huonontunut kuulo samanlainen aistivamma kuin huonontunut näkökin.
 • - Yleensä entisen säiliön viereen rakennetaan toinen samanlainen, jotta saadaan riittävän suuri varasto, Tossavainen sanoo.
 • Elähdyttäköön heitä samanlainen horjumaton luottamuksen henki kuin vapausliikkeemme uranuurtajia 25 vuotta sitten.
 • Keskellä keittiötä seisoi pitkä joulu-ukko samanlainen hymyilevä naamio kasvoillaan kuin hänelläkin.
 • Kokeen tarkoituksena on tutkia kuun magneettista kenttää, yrittää selvittää, ympäröikö kuuta samanlainen magneettinen kenttä kuin maata, ja valokuvata kuun tuntematonta puolta.

vaihdella

 • Kerho kokoontuu kerran viikossa ja osallistujamäärät vaihtelevat, mutta parhaimmillaan kerhossa on ollut viisitoista lasta.
 • Joulukinkkujen hinnat vaihtelevat runsaasti Uudellamaalla

yhdennäköisyys

 • Hyvä isä — poika oli tuon kauniin tytön veli! Nähdessään heidät nyt yhdessä, saattoi hän huomata ilmeisen yhdennäköisyyden heidän välillään.

yhteneväisyys

 • To. sin juhlakalenterissa ei muutoinkaan ole Pohjoismaiden kesken täydellistä yhteneväisyyttä, lis.
 • Hänelle teoriat ovat avaimia, joilla maailmaa voi hahmottaa, mutta avaimilla ja huoneilla ei välttämättä ole yhteneväisyyttä.
 • Maakunta-ja lääninrajojen yhteneväisyyttä korostava sisäasianministeriö on kuitenkin edellyttänyt asian selvittämistä.
 • Hiljainen, hymyilevä matemaatikko, joka ei kuitenkaan pystyne todistamaan Turun ja Hyrylän yhteneväisyyttä.

yhtäläisyys

 • " Veren ääni " on kaikkina aikoina ollut voimakas kansojen yhdistäjä ja yhteinen kieli tai kielellinen yhtäläisyys vaikuttaa nykyisenä kansallisaatteen aikakautena samaan suuntaan.
 • Sen edellytyksinä ovat kielellinen yhtäläisyys ja pohjoismaiden yleisten olojen yhtäläisyys.

???

 • Ihmissuvun alkuperäisen onnellisuuden tila ja vitsauksien täyttämän nykyhetken vastakohtaisuus on tärkeä teema kahdessa Hesiodoksen kertomassa kulttuurimyytissä, Prometheus-myytissä ja viiden ihmissuvun myytissä.
 • Sodan merkitsemä kuoleman läheisyys ja elämään astumisen toiveitten vastakohtaisuus on keskeisenä aiheena aikaisemmin koomikkona tunnetuksi tulleen Richard Benjaminin toisessa elokuvassa.
 • Oli tuskin havaittu, että fyysinen todellisuus oli erilainen kuin teologinen, ja sen vuoksi Kopernikuksen opin selitys oli ilmeinen taistelukenttä. "
 • Seuraavaksi tarkasteltavia tapauksia ovat ne, joissa sopimusperäinen sääntely on, ei ehkä huonompi tai parempi, mutta erilainen kuin laissa säädetty.
 • Ryhmäteatterin ja Espoon teatterin kisat eroavat toisistaan harjoitusmenetelmien vuoksi.
 • Hän muistutti hämmästyttävän suuressa määrin hätääntynyttä västäräkkiä.
 • Jokin — ääni muistutti särkyvän lasin ritinää — narskui lattialla Rossin kenkien alla.
 • Muistutat kömpelöä norsua ja kuitenkin sinussa on tiikerin notkeus.
 • Muistutat jollain tavoin sitä Oikeata Merimiestä, mistä minä olen lukenut kirjoista.
 • Sen käynti muistutti kuolevan miehen viimeisiä hengityksiä.
 • Tosin Sutherlandin esittämä tuhopolttaja muistuttaa häiritsevän paljon Hannibal Lecteriä Jonathan Demmen hyytävässä jännitysfilmissä Uhrilampaat.
 • Kirja muistuttaa repäisevän iloittelevalla tyyliltään tekijän aikaisempaa, » » Herra Benediktus » -romaania.
 • Suomen eläkeläisten puolueen juliste muistuttaa satukirjaa " Koivu ja Tähti " tai puutarhakirjan kantta 1950-luvulta.
 • Monessa suhteessa se muistutti Viskua, jonka loistava ura muutamia vuosia sitten päättyi sairastumiseen.
 • Lämpötilojensa perusteella Bale muistuttaa Siperiaa öisin ja Saharaa päivisin.
 • Erehdyttävästi uusi aita muistuttaa hautausmaata ympäröivää kiviröykkiötä.
 • Siltaa käyttävät myös lukemattomat muut Marisan kaltaiset lapset, jotka asuvat samalla seudulla
 • Eivät vain varsinaiset huumausaineet, LSD:n ja hashiksen tapaiset, ole olleet vaarana, vaan niiden lisäksi tinneri ja erilaiset lääkeaineet.
FEE 
degree (info)
differentiating_fact (info)
dimension (info)
entities (info)
entity_1 (info)
entity_2 (info)
manner (info)
place (info)