FinnFrameNet:Secrecy status

From Sanat

epäilyttää

 • Epäilyttävät tapaukset joutuvat tämän jälkeen erityiseen hormoonitestiin.
 • Epäilyttävät toverit tekeytyvät hänen ystävikseen ja saavat aikaan muutoksen hänen mielensuunnassaan sekä siveellisessä arvostelukyvyssään.

epämääräinen

 • Viereisen talon talonmies oli havainnut paikalla epämääräistä liikettä ja kutsunut virkavallan tutkimaan asiaa.

hämäräperäinen

 • Quinnien menneisyyteen kuuluu heidän poikalapsensa hämäräperäinen kuolema.

julkinen

 • Kun siellä päivänkin kävelee kaupungilla, jonne tuuli ei pääse vaikuttamaan, ja hikoilee hikoilemasta päästyään, ymmärtää hyvin asukkaiden haluttomuuden juhlimiseen, vierailuihin ja julkisiin esiintymisiin.

julkisuus

 • Kaupuneinjohtajaehdokkai-ta haastatelleet poliittisten ryhmien edustajat eivät ole antaneet ehdokkaiden nimiä julkisuuteen.
 • Aho piti myönteisenä sitä, että työmarkkinaosapuolet ovat jo tuoneet kannanottojaan julkisuuteen.

luottamuksellinen

 • Paitsi sitä, että jäsenille on säännöllisesti lähetetty raportteja yhdistykselle tehdyistä myyntiilmoituksista, on yhdistys toimittanut vuoden vaihteessa tilastollisen tutkimuksen propsien viennistä, suunnitellusta valmistuksesta, myynneistä y. m., ja tutkimuksen tulos on aikanaan tiedoitettu luottamuksellisena yhdistyksen jäsenille sekä niille yhdistyksen ulkopuolella oleville laivaajille, jotka ovat kohdaltaan antaneet pyydetyt tiedot.
 • Kuten sanottu on tämä hänen yksityinen mielipiteensä ja annettu meille erittäin luottamuksellisena tietona.
 • Vapaamuotoiseen hakemukseen, josta tulee käydä ilmi apurahan hakemiseen vaikuttavat syyt, on liitettävä - virkatodistus, josta ilmenee koko perhe - jäljennös viimeisestä koulu- tai opiskelutodistuksesta - todistus, että ao opiskelee jossakin oppilaitoksessa lukuvuonna 1991-1992 - jäljennös viimeisestä verotodistuksesta ( myös vanhempien osalta ) Hakemukset käsitellään luottamuksellisina.
 • Asianosaisten nimet käsitellään haluttaessa luottamuksellisina.

piilossa olla

 • Mikähän se lopullinen totuus sitten onkaan, kun kabineteissa tehdään julkisuudesta piilossa olevia lehmänkauppoja meidän kaikkien 55 000 asukkaan maksamista veromarkoista.

salainen

 • LONTOO, 13. 2. ( STT — Reuter ) Daily Telegraphin Wienin-kirjeenvaihtaja kertoo, että Neuvostoliiton salaisen poliisin ( MVD ) ent. päällikkö Beria on parhaillaan Prahassa yhdessä 76 muun venäläisen kanssa, jotka ovat Tshekkoslovakian kysymysten erikoistuntijoita.
 • Isornin ilmoituksen mukaan Ferrandi paljastaisi, että salaisen armeijajärjestö OAS:n johtaja, kenraali Salan oli Algcrissa ollessaan ylläpitänyt yhteyttä Ranskassa oleviin tärkeisiin poliittisiin henkilöihin ja vastaanottanut muutamilta heistä salaista rohkaisua.

salamyhkäinen

 • Sanomalehdistöön oli miltei mahdotonta saada sijoitetuksi uutisia hänen menestyksestään; inhoittavat poliittiset intrigoinnit tekivät parhaansa saadakseen suurenkin yleisön kääntymään taiteilijatarta vastaan, ja mitä matalamielisimmin yritettiin ivapuhéilla ja salamyhkäisillä viittauksilla tehdä Amerikassa muka saavutettu menestys kiistanalaiseksi ja epäilyttäväksi.
 • Kahviloista oli keskeisimmällä sijalla eräs, jonka varsinainen, virallinen nimi jääköön tässä mainitsematta; asianomaisten kesken sitä jostakin syystä nimitettiin » Narskuvaksi Jänikseksi » — ehkä siksi, että » liikemiehet » sen pöytien ääressä jutella narskuivat merkkikielellä salamyhkäisistä kaupoistaan pelokkaina kuin jänikset mahdollisesta kiinnijoutumisestaan.
 • Hän oli niin voimakkaasti kiintynyt vakoilupuuhiin, että hän ei koskaan voinut täysin vapautua salamyhkäisistä hommista.

salaperäinen

 • Ratahallinnossa on yritetty laskea, montako metriä kallista kiskoa katosi salaperäisellä tavalla.

salassa

 • Ensimmäinen rakentui todistajien läsnäollessa tehdyille lupauksille, toinen papin salassa suorittamalle seremonialle ja kolmas julkiselle ja kirkolliselle vihkimiselle.
 • Kiinassa on myös arviolta kolme miljoonaa roomalaiskatolista, jotka ovat pysyneet uskollisina Vatikaanille ja ovat joutuneet harjoittamaan uskoaan salassa.

vaivihkainen

 • Euroopassa on käynnissä jonkinlainen vaivihkainen muutosprosessi.
 • Pahempaa oli, että me olimme rähmällämme oman valtapyramidimme edessä, emmekä suinkaan isänmaallisesta välttämättömyydestä, vaan siksi, että maassa oli tapahtunut hiljainen ja vaivihkainen vallansiirto tasavallan presidentin hyväksi.
 • Kyseessä ei ole virhe eikä laiminlyönti vaan vaivihkainen yritys valmentaa lapsia elämää varten.
FEE 
cognizer (info)
degree (info)
phenomenon (info)