FinnFrameNet:Scrutiny

From Sanat

analysoida

 • Ryhmän ensimmäisenä tehtävänä oli tutustua näytelmän kirjalliseen muotoon ja analysoida sitä.
 • Renvallin tapa ryhmitellä kyseinen lähdeaineisto ja analysoida sitä ei kuitenkaan anna tälle materiaalille itseisarvoa historiallisena lähteenä; nämä lähteet eivät saa oikeaa asemaa historian kokonaiskentässä.
 • Täten Jutikkalan työtä ei voi verrata Voionmaan työhön eikä siten ole myöskään mahdollista tarkemmin analysoida sitä, millä tavoin paikallishistoria on tällä välin muuttunut ja millä tavoin kahden eri aikaa edustavan mestarin työt eroavat toisistaan.
 • Samalla voidaan myös analysoida sitä, määrittävätkö nuo elementit meidänkin oikeuttamme.
 • Alustavana tavoitteena olisi analysoida sosiaalidemokraattisen puolueen kehitystä sisäpoliittisen kehityksen kokonaisperspektiivistä, keisarin, hallituksen, valtiopäivien, poliittisten ja taloudellisten etujärjestöjen ja puolueiden muodostamasta kokonaiskehyksestä käsin.
 • Tässä yhteydessä ei ole mahdollista analysoida tarkemmin tätä punnintamenettelyä.
 • Lopuksi analysoimme keskustelun sisältöä ja esitämme tutkimuksemme johtopäätökset.
 • Meille on annettu sangen selvä kuva omasta luonnostamme, ja tuo kuva on teosofia, sillä kun luomme katseemme teosofiaan, katselemme itseämme: kun tutkimme teosofiaa, tutkimme itseämme, me analysoimme itseämme.
 • Hän analysoi kehitystä ja toimintaa lähinnä omien arvioidensa ja kirjoitustensa pohjalta.
 • Kuinka on mahdollista, että dopinglaboratorio analysoi virtsanäytteen, vaikka ei tiedä kenen se on, Kaj Lindström kysyy.
 • Humalassa raati ei silti toikkaroinut vaan analysoi juomat pienin siemauksin ja tarkkaan.

analysointi

 • Tehtävä edellyttää jatkuvaa turvallisuuspoliittisen tilanteen seuraamista, sen analysointia, johtopäätösten tekoa ja suuntaviivojen antamista maanpuolustuksen eri alojen kehittämiselle.

analyysi

 • Teoksessa Kvalitatiivisen aineiston analyysi ja tulkinta, toim. Klaus Mäkelä ( Gaudeamus 1990 ), erityisesti s. 72 — 74 sekä The Rhetoric of the Human Sciences.
 • Stock katsoo käsiteparin periaatteessa käyttökelpoiseksi, sikäli kuin sen ideologinen polarisaatio poistetaan ja traditionaalisen yhteiskunnan analyysi muutetaan sävykkäämmäksi.
 • Oikeudenkäyntiaineiston analyysi osoittaa, että Neuvostoliittoon muuttaville työläisille Suomen vastavakoilu oli asettanut tehtävän perustaa vakoilu-, tihutyö- ja nationalistisia järjestöjä niille paikkakunnille, joille siirtolaiset asettuvat asumaan.
 • Christiaan Barnardin analyysi kotimaansa tilanteesta vaikuttaa perustellulta.
 • Pitkän aikavälin analyysi myös paljastaa, että erityisesti toisen maailmansodan jälkeen poikkeamat yleisvaltakunnallisesta standardista ovat kasvaneet.
 • Koposen analyysi laajasta materiaalista osoittaa, että itä-afrikkalaiset yhteisöt olivat paljon monimutkaisempia kuin edellämainittujen tutkijoiden pelkistetyt mallit antavat ymmärtää.

analyytikko

 • Stekel on nykyajan terävin psykoanalyyttinen unenselittäjä ja yleensä käytännöllisenä analyytikkona Freudiakin etevämpi ( väittää Wittels ).
 • Tekijän taito kirjallisena analyytikkona on tunnettu.
 • Ihmisluonnon vaarojen terävänä analyytikkona on Mauriac tälläkin kertaa, niinkuin aina aikaisemmin, antanut vakuuttavimman näytteen parhaista kirjailijanominaisuuksistaan, niistä, jotka saavat lukijan tarttumaan turvallisesti jokaiseen hänen uuteen romaaniinsa, huolimatta siitä, että hänen vapaaseen ihmiskuvaukseensa tavallisesti liittyy liiankin tuntuva katolinen tendenssi.
 • Mikä seikka tässä sodanjälkeisistä ajoista Mikkelissä maalanneessa taiteilijassa sitten hämmästyttäisi analyytikkoja?
 • Saksalais-amerikkalainen autojätti Daimler-Chrysler teki viime vuonna ennätysmäisen tuloksen, vaikka yhtiö hämmästyttikin Wall Streetin analyytikkoja maanantaina.
 • Hänen alaisenaan on useita kemistejä, analyytikkoja ja muita tiedemiehiä.
 • Etuna on se, että kulut jäävät pienemmiksi, kun analyytikkoja ei tarvita.
 • 46. Freud itse tulkitsi potilaan haluttomuutta tai kyvyttömyyttä psykoanalyysissa kertoa analyytikolle analyysin kannalta ratkaisevia seikkoja, resistanssia, osaksi potilaan neuroosia ylläpitävää repressiota.
 • Hän toivoo niistä sitä lepoa, minkä vaistojen pyörryttävät ja nukuttavat myrskyt antavat älyihmiselle, hermostuneesti valveiselle analyytikolle.

antaa silmäillä

 • En malttanut olla heti postin tultua silmäilemästä sen kuvia ja kirjoituksia — näkyypä siinä olevan jo sekin kuva, joka pari kuukautta sitten otettiin täällä meillä pidetyillä metsänhoitokursseilla, jatkoi hän osoittaen lehden kansikuvaa.
 • Se vain vaikeuttaa kaikkea työtä, estää silmäilemästä ympärilleen
 • Meitä ei varmaankaan kiellettäne silmäilemästä tieteellisten spesialistien teoksia?
 • Pakostakin alkaa jokaisen työ painua ainakin jonkinlaisiin uomiin, kaavamaisuuteen, olkoonpa sitten kysymys puheiden sisällyksestä runojen ja kertomusten valinnasta, kokousjärjestelystä y. m. s. Tämän vuoksi on terveellistä saada silmäillä asiantuntijain laatimia ohjelmistoja.
 • Tällöin tyttö heti lakkasi nauramasta ja alkoi silmäillä kapteenia kylmin katsein.

etsiä

 • Nainen silmäili kirjettä ihmettelevän näköisenä.
 • Suuria synteesejä kaupungin ja tekniikan välisistä suhteista kirjasta on turha etsiä.

katsella

 • Hän väänsi sähkön palamaan ja minä katselin huonetta.
 • Minä katselin häntä tarkkaavaisesti.
 • Silloin minä katselin laatikot ja nuuhkin komerot ja sanoin että meneehän se mutta piirua vaille se on täydellisyydestä ennenkuin taloon saadaan tupakkahyllylle vähintään milli Klubia, ja siihen sen täytyi naapurinkin yhtyä.

käydä läpi

 • Sovintoraadin poistuessa torstaisesta istunnostaan STK:n toimitusjohtaja Päiviö Hetemäki sanoi, että he kävivät läpi " enimmäkseen teknisiä selvityksiä ".
 • Hän ja hänen apulaisensa kävivät läpi tuhansia poliisiarkistojcn valokuvia, jotka esittivät murhaajia ja itsemurhaajia, ja pelkästään näiden kuvien perusteella he pystyivät tietämättä keistä oli kysymys lähes 90-prosenttisella varmuudella ilmoittamaan, oliko asianomainen surmannut jonkun vaiko itse riistänyt hengen itseltään.

pureutua

 • Mutta SMP:llä ei ole ollut enää eväitä pureutua näihin ongelmiin.

päätarkastaja

 • Matkan johtajana oli pankinjohtaja Olaf Hedegaard ja muina edustajina johtaja H. V. Sprechler, rouva Ingrid Larsen, koulutarkastaja Erik Andersin ja rouva Lilli Nielsen.
 • He olivat kuulleet kavereiltaan, että juomasta tuli " jännä olo ", ja ostaneet pullon kioskilta kympillä, kertoo koulutarkastaja Jens Raahauge.
 • — Niin kai... varmasti se on edullisinta, Mökö vakuutti, sillä hänestäkin oli Hän huomasi näet sillä hetkellä, jolloin vakuutus meni ohi suun, ettei asiamies ole vakuutusmies, eikä piiritarkastajakaan, mutta päätarkastaja, hän voi jo olla.
 • MADRID, 27. 11. — STB — Espanjan tykistön päätarkastaja, joka paraillaan on tarkastusmatkalla Espanjan Valimeren-rannikolla, on saapunut Kartagenaan.

selata

 • He selasivat puhelinluotteloa ja soittivat sieltä löytämilleen nuorille naisille aina kahdenkymmenen minuutin kuluttua.
 • Anna Ojamies ( oik. ) ja Anna-Maria Parkkinen selasivat kaupunginkirjaston elektronista sarjakuvaa, jonka tapahtumiin pääsee itse vaikuttamaan.
 • Hallintojohtaja Tapio Hauvala ja kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta selasivat kuntalaisillan esittelykalvoja.
 • Hän selasi papereita, luki kirjoja, kiinnostui Suomesta ja päätti hakea stipendiä.
 • Kahvitauon ja sitä seuranneen keskustelutuokion jälkeen yhdistyksen puheenjohtaja talousopettaja Sylvi Mäkelä selasi yhdistyksen päiväkirjan lehtiä muistuttaen mieliin kevätkauden antoisaa toimintaa.
 • Kalevi Setälä selasi verkkoa eikä siinä tuntunut olevan mitään.
 • Se on levotonta käsien pyörittelyä, lehden sivujen selaamista, ehkä viinerin mutustamista.
 • Siihen kuului runsaasti ohjekirjojen selaamista, tietokoneaikaan jo kasvaneen oman pojan, yliopiston laskentakeskuksen asiantuntijain ja sielunvihollisenkin apuun huutamista, yritystä, erehdystä, jopa 11 valmiiksi
 • asiakirjojen käytön rajoittaminen, käyttäjien valistaminen tutkijasaleissa, yliopistojen alkeiskursseilla ja sukututkimuskursseilla, asiakirjojen selaamista vähentävien luetteloiden ja hakemistojen laatiminen, hitaan ja kalliin konservointitoiminnan laajentaminen

selvitellä

 • Tällaisen painon alla heräsi nuorisoseuran toimihenkilöillä ajatus selvitellä asioita yhteisessä keskustelukokouksessa.
 • Tässä ei ole tilaisuutta selvitellä suggestiokysymystä lähemmin.

selvittää

 • Eilen minä selvitin asian.

silmäillä

 • Kirjailija silmäili sitä päällisin puolin ja sanoi, että menetteleehän tuo, mutta siitä puuttuu vauhtia ja lentoa, jota on esim. hänen oman kynänsä tuotteissa vaikka malliksi asti.
 • Pappi silmäili allakkaa ja siihen aikaan maaliskuussa oli nimi Elias, joka sattui papin silmään ja silloin oli nimi keksitty.
 • Josua silmäili kirjettä pitkän aikaa.

silmäily

 • Nämät voguulilaisen runottaren omituiset tuotteet eivät vielä ole ehtineet tulla tarkemman tieteellisen tutkimuksen esineeksi; pintapuolisesta silmäilystä päättäen näyttää alkuperäisen yhteyden keksiminen voguulilaisten ja suomalaisten jumalaistarujen välillä vaikealta.
 • Ne tuovat asian esiin lyhyillä, mutta harvinaisen ytimekkäillä lauseilla, ja pysähdyttävät lukijan muuhunkin kuin rivien nopeaan silmäilyyn.

tarkastaa

 • Se vaara lisäksi on tarjolla, että Liitto tarkastaessaan aikataululuetteloaan ja havaitessaan jonkun aikataulun puuttuvan, antaa viranomaisille vallan toisenlaisen lausunnon kuin toivottavaa olisi.
 • Kun me tarkastamme tilastoa, niin huomaamme, että pitäjässämme löytyy kanoja 2,367 kpl..
 • Jos me tarkastamme sikiötilaa vähän tarkemmin, niin pistää silmäämme kohta kiintoisia seikkoja.

tarkastaja

 • Rakennus tarkastaja Erkki Heikkilä uskoo, että tontit eivät jää käsiin.
 • Tällöin ajoi hänen päälleen vakuutus tarkastaja Veikko Olavi Holopainen Volkswagen-autollaan niin, että oikea lokasuoja iski takaapäin Hiirosen vartaloon ja lopuksi tuulilasi hänen päähänsä.
 • - Kunnan metsistä on kuulemma luonnonsuojelullisesti arveluttavalla tavalla tarkastajien mielestä tuhottu rantametsiä, mikä sekin seikka sai tarkastajilta satikutia.
 • Tällä kertaa kaikki tarkastukseen joutuneet kalastajat saivat tarkastajilta kotilukemiseksi kalastukseen liittyvää, voimassa olevaa lakitekstiä, josta voi itse kukin tarkastaa kalastukseen liittyviä lakisääteisiä asioita.
 • Aloite tällaisen kurssin pitämisestä on lähtöisin kansalaiskoulujen opettajilta itseltään sekä näiden koulujen tarkastajilta, jotka molemmat ovat omakohtaisesti tulleet kipeästi tuntemaan tällä alalla opettajain koulutuksessa olevan puutteen.

tarkastella

 • Mikkelin tekemän tilannekartoituksen mukaan tarkastelluista 170 tuottajasta vain joka viidennellä on luomumerkin käyttöoikeus.
 • Teosta elävöittää mielenkiintoinen kuvitus, joka suurimmaksi osaksi on valittu tarkastelluista kirjoista.
 • Kummankin osuudet antavat elävän kuvan tarkastelluista asioista.
 • Tee yhteenveto tässä kirjoituksessa tarkastelluista raamatullisista tosiasioista.
 • Onhan suorastaan mahdotonta vaatia arvostelijalta, että hän voisi tarkastella ilmoitusehdotuksia luonteeltaan ja elintasoltaan mitä erilaisimpien ihmisten silmillä, varsinkin kun ilmoitukset on useimmiten tarkoitettu vaikuttamaan välillisesti alitajunnan kautta, joka lakkaa toimimasta sinä hetkenä, jolloin hen kilo, olipa hän maallikko tai ammattimies, asettuu arvostelijan asemaan.

tarkastelu

 • Hänen vaikutuksensa voitaisiin ehkä määritellä seuraavasti: Fox on korostanut laaja-alaista historian ja maantieteen välisen yhteyden tarkastelua, joka lähenee ehkä pikemminkin yhteiskunnan ja sen olemuksen tutkimista, kuin usein materiaaliseksi väitettyä maantieteen fyysisen vaikutuksen tarkastelua.

tarkasti

 • Hädissään Cox tarkasti huoneen, mutta sihteeristä ei näkynyt jälkeäkään.
 • Mies tarkasti häntä tutkivasti ja sanoi lopuksi:
 • Fleischer tarkasti karttaa tullen siihen tulokseen, että he olivat oikealla katolla.
 • Mies tarkasti nipun perusteellisesti ja laski rahat tyytyväisesti muristen.

tarkkailu

 • Tällainen aineen valmistus voi aluksi olla melkoisen yksityiskohtainen osoittaakseen oppilaille, minkälaiseen asioiden tarkkailuun ja käsittelyyn on pyrittävä.

tunnustella

 • Hän tunnusteli sitä sormillaan ja muutteli hedelmien asentoa — ottipa erään suuren mehevän näköisen päärynän käteensäkin ja ihasteli sen kokoa ja näköä.
 • Hän tunnusteli maaperää, joka tuntui kumminkin äärimmäisen vastaanottamattomalta ja kylmältä kaikelle rauhanvälitykselle.
 • Lääkintöhallituksen pääjohtajaa professori Niilo Pesosta on pyydetty välittäjäksi ja eilisen päivän aikana hän tunnusteli mahdollisuuskia ottaa tehtävä vastaan.
 • Hän tunnusteli valtimoaan.
 • Hän tunnusteli sitä turtunein sormin.

tutkia

 • Toisaalta saksalaisilla historiantutkijoilla oli mahdollisuus tutkia aineistoa perusteellisesti.
 • Poliisi ei ole vielä päättänyt, alkaako se tutkia ilmoitusta.
 • Kun maamme kunnissa on syntynyt pieniäkin terveydenhuollon yksiköitä, päätti Pertunmaakin tutkia asian.
 • Tuomioistuimessa toimivalla syyttäjällä olisi oikeus tutkia tapauksia ja ryhtyä syytetoimiin omasta aloitteestaan eikä vain valtioiden pyynnöstä.
 • Kuten tunnettua suorittivat eräät norjalaiset, ruotsalaiset ja tanskalaiset historiantutkijat valtioidensa ja erinäisten tieteellisten seurojen kustantamina vuosikymmenen ajan viime sataluvun vaihteessa yhtämittaista Vatikaanin arkiston tutkimista pohjoismaita koskevien keskiaikaisten asiakirjojen löytämiseksi.
 • He näkivät hänet kumartuvan ja kysyvän kuolleilta, tutkien pensaita miekallaan.
 • Me voimme tutkia heitä jokaista erikseen kolmessa eri osassa, ja kuten järjestys osoittaa, asetamme me ensimäiseksi tutkittavaksemme
 • Itsekin kävin ostoksilla siellä ja vasta kotona tutkiessani kassakuittia huomasin, että hinnat eivät vastanneet lapuissa olleita hintoja.
 • Lähemmin tutkiessani liikevaihtoverolakia ja sen täytäntöönpanosta ja soveltamisesta annettua asetusta ( jälempänä LvL ja LvA ) olen tullut siihen tulokseen, että tämän artikkelin puitteissa on tarkoituksenmukaisinta esittää nuo poikkeukset.
 • Poliisi tutki auton vain kuullakseen, että omistaja, 19-vuotias saksalainen mies, oli ostanut jalan italialaisesta pilakaupasta.
 • Siksi radioastronomit tutkivat avaruutta toivoen saavansa siitä esille jotakin älykästä.
 • Bosnialaiset tutkivat katunäkymää sen jälkeen kun serbien tykeistä lähteneet ammukset surmasivat 20 ruokaa jonottanutta ihmistä Sarajevossa keskiviikkona.
 • » Minut on Turussa vartavasten tutkittu ja eräs asiantuntija sanoi, että minulla on upseerin takapuoli, joka juuri sopii metsämiehelle ».
 • Tämä kangas on perinjuurin tutkittu, ja tutkimuksia on pidetty perustana suunniteltaessa kotimaista kangasta.
 • Tällaista henkilökuntaa ovat erilaisten kulkuneuvojen ohjaajat, rautatieja raitiotiehenkilökunta y.m. Meidänkin maassamme on rautateille harjoittelijoiksi pyrkivät ja konepajaoppilaat tutkittu rautatiehallituksen toimesta psykotekniikan avulla ja lentokoneen ohjaajiksi pyrkivät saavat käydä erinäisten koesarjojen läpi.
 • Hän tutkii murhatun sängystä löydettyä karvaa.
 • Hän tutkii hämmästyneen näköisenä puodin ikkunoita, astuu sitten sisään
 • Vaikka myyjä tutki minut, ei hän löytänyt mitään.
 • Amerikkalainen Mara Julius tutki miehiä ja naisia 18 vuoden ajan.
 • Passintarkastaja tutki maihinnousukortteja ja kyseli tiukasti määränpäätä.
 • MHL 1 §:stä selviää, että maankäyttötoimikunnan on tutkittava mahdollisuutta saada maata vapaaehtoisilla kaupoilla vain kullakin paikkakunnalla.
 • Uudistuksiin valmiina meidän on tutkittava parannusmahdollisuuksia erityisesti kiinnittäen huomiota kansanvaltaisuuden turvaamiseen ja kansalaisen oikeusaseman vahvistamiseen.
 • Uuden, odottamattoman lisän Volgan alueen teollisuus sai vuonna 1929 jolloin maaperäntutkijat tutkiessaan kalisuola-alueita Solikamskin kaupungin luona yllättäen iskivät maasta öljysuihkun.
 • ei kelpaa, vaikka se menestyisi kuinka hyvin vientimarkkinoilla, valittelee Demari tutkiessaan ulkomaankauppatilastoja.
 • Paljonkin antoisammaksi kirjoittajan tarkastelutapa ilmenee hänen tutkiessaan puolueorganisaatiota ja -kuria sekä puolueohjelmia.
 • Schachtin useamman kerran toteavan kiinnostuneena, että » Finnland ist em reiches Land » hänen tutkiessaan kupari- ja tinakaivoksiamme kartalta.
 • Mutta kun minä tutkin itseäni, niin ei niinun ensinkään tehnyt mieleni taivaaseen, jossa ei mitään tehty.
 • Huomenna minä tutkin komeron perinpohjin ja sitten lyön kuvastimen pieniksi sirpaleiksi.
 • Tom Pöysti tutkii luontoamme pintaa syvemmältä hylkeitä Itämerellä ja Saimaalla.
 • Geologian tutkimuskeskus tutkii geologi Reijo Aviolan mukaan Ahveniston massiivin kiviesiintymiä vielä useita vuosia.

tutkimus

 • Washington Postin kaksi reportteria, jotka ensimmäisenä kertoivat salakuuntelusta, julkaisevat selostuksen tutkimuksistaan.
 • Suomalaiset ovat mukana myös monissa luonnonsuojeluhankkeissa, ja Turun yliopiston luonnontieteellinen tiedekunta on tunnettu Amazonin alueen tutkimuksistaan.
 • Keskiajan historian tutkimuksemme Turku-keskeisyyttä Knut Drakekin saattoi jatkaa aina H. G. Porthaniin, joka varsinaisesti loi keskiajan tutkimuksemme perinteet.

tutkinta

 • Asian tutkintaa varten on keskusrikospoliisissa perustettu työryhmä, joka työskentelee krp:n Vaasan aluetoimiston johdolla.
 • Helsingin kaupunki jakautuu vuodenvaihteenkin jälkeen entiseen tapaan kolmeen poliisialueeseen, jotka hoitavat itsenäisesti kaikki asiat lukuunottamatta törkeiden rikosten tutkintaa.

tutkiskella

 • Takausmiehet katkerina tutkiskelivat vain mahdollisia tappioitaan, lohduttivat tai riitelivät eukköjensa kanssa.
 • He tutkiskelivat kaikin yhdessä pahvilappua.
 • Hän tutkiskeli kasvojaan peilissä, ne näyttivät kiihtyneiltä.
 • Sitten tämä hauska kaveri tutkiskeli merkintöjä, mitä oli hänen tyhjässä savukelaatikossaan, kietoi visusti toisenkin huivin kaulaansa, sitten turkiskauluksinen päällystakki ylle ja ulos.
 • Marx tutkiskeli niitä suurella tarkkaavaisuudella ja käytti tähän tarkoitukseen paljon aikaa.
 • Hän tutkiskeli tovereitaan ajatuksissaan.
 • Kun lauantaina seurattiin televisiosta lottoarvontaa ja kumpikin tutkiskeli kuponkejaan, niin rouva Kopra totesi itsellään olevan kuusi oikein.
 • Lonergan tutkiskeli valokuvaa ja kirjoitusta.
 • Toinen oli tutkiskellut meitä psykologisesti, toinen nähnyt vain saavutustemme ulkonaiset merkit.

tähyillä

 • Raumalainen merimies Santeri Riuska seisoi vuorollaan peräsimessä ja tähyili edessään olevaa rannatonta merta.
 • Hän käänsi sormuksen valoon päin ja tähyili rypistynein otsin noita salaperäisiä merkkejä.

???

 • kun tuntui lihankipua, käytiin varovammaksi ja alettiin tutkia hyleksittyä kotinotkelmaa vähän tarkemmin.
 • Metodisesti Heikkilän teos on mielenkiintoinen sikäli, että siinä tarkastellaan taloushistoriaa sivuavaa probleemasikermää poliittisen historian tutkimuksen menetelmin.
 • Havaitut arvot muutetaan impulsseiksi, jonka jälkeen niitä tarkastellaan elektroonisesti.
 • Yhtymä tarkasteli jakopäätöstä keskiviikkona maakuntahallituksen kokouksessaan.
 • Minun tarkastellessani kuvaa hän jatkoi:..
 • Arvelin tällä keinolla voivani palkita teidän rakastettavuutenne, jota osoititte olemalla heräämättä minun tarkastellessani teidän pikku työpajaanne ja vielä sitäkin mielenkiintoisempaa kirjeenvaihtoanne, josta kävi ilmi, että hänen ylhäisyytensä — hyvin korkeassa asemassa oleva henkilö oli vaarallisimman yrityksen johdossa, mitä milloinkaan on suunniteltu vallitsevan yhteiskunnan tuhoamiseksi.
 • Lääketietokortin avulla voidaan tarkkailla myös lääkkeiden yhteen sopivuutta ja lääkkeiden yli- tai alikäyttöä.
FEE 
FEEM 
cognizer (info)
degree (info)
depictive (info)
duration (info)
ground (info)
instrument (info)
manner (info)
means (info)
medium (info)
phenomenon (info)
place (info)
purpose (info)
sought_entity (info)
time (info)