FinnFrameNet:Satisfying

From Sanat

vastata

  • Maailmanpankin ja valuuttarahaston ehdot vastaavat vaatimuksia, joita on esitelty myös muille kolmannen maailman maille viime vuosina.
  • Kuitattaessa kulut puheena olevan laatuisessa tilanteessa tulisi perustelujen vastata lakitekstiä.
  • Mutta sen ohessa tulee opetussuuntien vastata tarkoitustansa ( main. lait 3ja 5 § ).
FEE 
circumstances (info)
entity (info)
event (info)
standard (info)