FinnFrameNet:Run risk

From Sanat

asettaa vaara

 • Mutta jos tämän kysymyksen edestä karkaat pois, peläten, että voi käydä lihalle ja verellesi liika kalliiksi, niin pane rakas veli, sisko mieleesi, että silloin olet vaarassa menettää myös entisen uskontasosi.
 • Sinun on parasta tällä viikolla olla varovainen kaikessa, mihin ryhdyt, sillä olet vaarassa tulla petetyksi.
 • On selvää, että tähän voi sisältyä vaara, jos sattuisi tosi tulemaan eteen.
 • Eläköön, joka matkallaan sai kiini Rarahun kadottaman pelastuspoijun, ohjasi sen luo, ja ilmoitettiin että peräsin oli särkynyt ja etupurje oli vaarassa särkyä.
 • Algerian väliaikainen hallitus on käskenyt joukkojaan kunnioittamaan jatkuvasti aseleposopimusta, jonka ranskalaisten joukojen " vihamielinen toiminta " kuitenkin asettaa vaaralle alttiiksi, hän sanoi.
 • Ei, tyttöä ei saanut asettaa vaaraan.

olla vaara

 • Clearingkaupan päättyessä monet vientiä harjoittavat yritykset ovat vaarassa joutua vaikeuksiin rahoitusjärjestelyjen kanssa.
 • Tämä merkitsee sitä, että turvapaikkahakemukset käsitellään yksilöllisesti siinä maassa, johon pakolaiset saapuvat ja että tulijoita ei palauteta takaisin, jos he ovat vaarassa joutua vainotuksi kotimaassaan.
 • Siten estettäisiin ihmisten joutuminen omatta syyttään väärille työpaikoile, joissa he ovat vaarassa sairastua tai ainakin tulla onnettomiksi ja tyytymättömiksi!
 • omenasato on ollut tavallista runsaampi, ja suuret määrät omenia ovat vaarassa joutua hukkaan.

ottaa riski

 • Kansainvälinen Punainen Risti varoittelee nyt, että ns. superkatastroflen riski kasvaa ympäristöongelmien, lisääntyvän köyhyyden ja kasvavien slummien vuoksi.
 • Tutkijat ovat äskettäin hoksanneet, että todellinen pyöräilijän riski syntyykin, kun pyöräilijät törmäilevät toisiinsa.
 • Vaikka kuljettajat olivat selviä, oli veneissä niin paljon juopuneita matkustajia, että heidän katsottiin olevan riski turvallisuudelle.
 • Vaihdevuosien jälkeisen yleisen hormonihoidon edut ovat siinä, että sepelvaltimotaudin ja luiden haurastuman riski vähenee, mutta haittana on vähäinen rintasyövän vaaran lisääntyminen.
 • - Minulle oli tärkeämpää ottaa riski ja yrittää ohitusta silläkin uhalla, että olisin paiskautunut kissanhiekkaan, kuin tulla maaliin toisena Michaelin jälkeen.
 • Kenties on sellaisiakin ihmisiä, jotka hiljaa mielessään ovat sitä mieltä, että omassa kodissaan asuvan vanhuksen täytyy ottaa riski tuskallisesta kuolemasta.
 • Pohjoisen pankit väittävät, että ne ottavat riskin lainatessaan rahaa eteläisen pallonpuoliskon kehitysmaihin, mutta tämä ei ole totta.
 • Mitä sitten tulee ilma-aluksessa kuljetettaville matkustajille ja omaisuudelle aiheutuneeseen vahinkoon tai viivästymiseen, on huomattava, että matkustaja ja tavaran lähettäjä vapaaehtoisesti ottavat riskin ryhtyessään käyttämään ilmakuljetusta.
 • Sen laiminlyödessään hän ottaa riskin.
 • Yhtä mieltä voi toki olla siitä, että elatusvelvollinen kertamaksun suorittaessaan ottaa riskin myöhemmistä lisämaksuista.
 • Puhelin piippasi jatkuvasti varattua, joten otimme riskin ja ajoimme paikan päälle.
 • Ratkaisija, joka sokeasti seuraa tallennetta, ottaa riskin siitä, että lopputulos on väärä.
 • Hän otti riskin mennessään kanssani naimisiin.
 • Isometsä otti riskin heikentää kuntoansa entisestään ennemmin kuin antoi tilaa joukkueen noviiseille.
 • Jonkun on aina otettava riski.
 • Hän on ottanut riskin, että joukko TVKn jäseniä harkitsee STL:n tavoin TVKn jättämistä.
 • Kun P ei ole ennen luoton maksamista hakijalle varmistautunut tämän henkilöllisyydestä, pankki on ottanut riskin muun ohessa siitä, että luotonhakija on ennen luoton myöntämistä ja maksamista kuollut.
 • Toisaalta on taas kiireellinen perustuslainsäädäntöjärjestys ollut yleensä niin joustava ja helposti käytettävissä, että eduskunta on epävarmoissa rajatapauksissa näyttänyt mieluummin kallistuvan noudattamaan perustuslainsäädäntöjärjestystä kuin ottamaan riskin joutumisesta toimimaan valtiosäännön vastaisesti.
 • Muussa tapauksessa sosiaalilautakunta joutuisi perusteettomasti ottamaan riskin siitä, että elatustuen myöntämisen jälkeen tehty eksekvatuurihakemus yllättäen tultaisiinkin hylkäämään.

riskeerata

 • Vaikka Kiina ja Venäjä selkeästi toivat esille länsivastaisuutensa, kumpikaan maa ei ole halukas riskeeraamaan suhteitaan Yhdysvaltoihin, arvioivat monet politiikan analyytikot.
 • Meidän Erkki Kohvakkamme oli päättänyt säilyttää toisten hankkiman johtoaseman eikä ryhtynyt riskeeraamaan sitä kovalla juoksemisella.

vaara

 • muistutus siitä, kuinka lähellä itsensä pettämisen ja synnin petokseen kietoutumisen vaara saattaa olla.
 • Tämä pyrkimys ilmeni siinä, että koetettiin kaikin tavoin säilyttää ystävälliset suhteet kaikkien naapurien kanssa; mutta samalla pelättiin sitoutumista jollekin taholle, koska silloin oli vieraisiin selkkauksiin kietoutumisen vaara lähellä.
 • Koska muut seksitaudit lisäävät myös HIV-tartunnan vaaraa, niiden ehkäisy on avainasemassa uhkaavan HIV-epidemian torjumisessa.

vaarantaa

 • Jononmuodostelmissa on säilytettävä maltti eikä vaarannettava omaa ja toisten turvallisuutta uhkarohkeilla kiilauksilla.
 • Tähän asiaan kannattaa uhrata aikaa eikä sitä olisi kiirehtimisellä vaarannettava.
 • Potilaiden hoitoa ei ole vaarannettava työtaisteluilla. Tästä jälleen ajankohtaiseksi käyneestä asiasta kirjoittaa Sairaala.
 • Serbitykistö tulitti - Sarajevon taistelut vaarantavat ilmasillan
 • Valkoisen talon lehdistösihteerin mukaan leirien väkivaltaisuudet vaarantavat pyrkimykset rauhaan ja sovitteluun.
 • Tupakointi vaarantaa terveytesi, mutta Smoke ( 1995 ) edistää varmasti kansanterveyttä.
 • Pitkään jatkuva viritystila vaarantaa terveyden, joten kehon fysiologinen järjestelmä siirtyy vastustusvaiheeseen, yrittää sopeutua kuormitustekijään eli stressoriin.
 • En tällä ota kantaa lakkoilun oikeutukseen maamme nykytilanteessa, mutta silloin jos lakkoilu vaarantaa ihmishenkiä, kyllä sivistyneen yhteiskunnan täytyy keksiä joitain muita painotuskeinoja.
 • Hiljattain löydetty asiakirja kertoo, miten nuori mies vaaransi elämänsä pelastaakseen linnoituksen.
 • Hän vaaransi itsensä sytyttämällä tulitikun nähdäkseen hieman ympärilleen ja nieni sitten sisähuoneisiin johtavalle ovelle
 • Erkki Tuomioja naulasi mielipiteensä äskettäin selkeästi, kun hän korosti hyvinvointivaltiota ja epäili hallitusohjelmaa korkeampien kevennysten vaarantavan hyvinvointivaltion.
 • Olen nähnyt teidän vaarantavan henkenne, omaisuutenne kaikkenne yhden seuramme vähäpätöisimmän puolesta.
 • Aho tähdensi maanantaina ammattiliittojen kokouksissa, että vientiteollisuuden parantunut tulos on saatu aikaan yhteisillä ponnistuksilla, eikä millään yksittäisellä ryhmällä ole oikeutta vaarantaa tuloksia.
 • Ulkoministeri Faris Bouez tähdensi, että Netanyahu vaarantaa rauhanneuvottelut, jos hän pitää tiukasti kiinni aiemmasta politiikastaan.
 • Alkoholin käyttö vaarantaa terveyden jo kauan ennen kuin se muuttuu suurkulutukseksi.
 • Laki ei kuitenkaan velvoita autoilijaa vaarantamaan turvallisuuttaan silloin, kun keli vaatii liukuesteiden käyttöä.
 • Tällä tavalla tulisi virkamies vaarantamaan valtion ja usein yksityisten intressejä.

???

 • Laurilan ( 1980 s. 51 ) mukaan riski tuotevastuuseen joutumisesta voidaan määrätä seuraavasti:
FEE 
action (info)
asset (info)
bad_outcome (info)
beneficiary (info)
circumstances (info)
manner (info)
place (info)
protagonist (info)
purpose (info)
time (info)