FinnFrameNet:Ruling legally

From Sanat
Jump to navigation Jump to search

julistaa

  • Sittemmin he vaikuttivat, että paavi Innocentius 111 julisti pannaan Sverren ja kaikki ne osat Norjasta, jotka pitivät hänen puoltaan, sekä käski Tanskan ja Ruotsin kuninkaiden väkivallalla tehdä lopun Sverren vallasta.

määrätä

  • Tonttirekisteriin jo merkityn, siis eri kiinteistöksi erotetun, tontin mittauksesta on maksu Viipurin ja Oulun taksan mukaan aina puolet ja Turun taksan mukaan lähes puolet edellisestä ja Helsingin taksan mukaan sama kuin uuden tontin mittauksesta, kuitenkin niin, että jos maistraatti on määrännyt suoritettavaksi korttelin kaikkien tonttien mittauksen, se joka toimitusta alkuaan on pyytänyt, maksaa täyden maksun ja muut tontinomistajat vain puolet.
  • Senaatti on määrännyt lääkintähallitutsen julistamaan apteekin erioikeudet haettawiksi laillisessa järjestyksessä.
  • Oikeus määräsi tuomitun ajokieltoon tämän vuoden loppuun.
  • YK:n edustaja määräsi tulen loppumaan kello 17.15 paikallista aikaa.
  • Oikeus määräsi tuomitun ajokieltoon tämän vuoden loppuun.
  • Oikeus määräsi tuomitun korvaamaan Kuopion yliopistolle oikeudenkäyntikuluja 95 000 markkaa.

tuomita

  • Sillä hän tulee vielä tuomitsemaan eläviä ja kuolleita.
  • Ali- ja ylioikeus tuomitsi maksamaan sen summan työnantajien liitolle.
  • Juttua syytettyjä vastaan käsiteltiin ensin kihlakunnanoikeudessa ja se alitettiin sieltä Turun hovioikeuteen, joka tuomitsi syyllisistä useita kymmeniä mestattaviksi, toisille raippoja ja linnatyötä sekä vähemmän syyllisille raippoja ja sakkoja.
FEE 
authority (info)
defendant (info)
finding (info)