FinnFrameNet:Respond to proposal

From Sanat

hylätä

 • VEO hylkäsi korvausvaatimuksen, koska kiinteistö sijaitsi kaupungin vedensaantia turvaavan pohjaveden ottamon pohjaveden muodostumisalueella eli tärkeällä pohjavesialueella ja lähellä ottamoa.
 • Mikkelin Liikennetalo hylkäsi tarjouksen liian kalliina.
 • Parlamentti hylkäsi aluksi torstaina esityksen niiden supistamisesta, mutta hyväksyi ehdotuksen myöhemmin toisessa äänestyksessä äänin 279-37. Erityisvaltuuksiensa nojalla Gorbatshov saattoi antaa määräyksiä lähes joka asiasta Neuvostoliiton taloudessa, ja maan hallitus oli suoraan alisteinen hänelle.
 • Parlamentti hylkäsi yksimielisesti Ranskan Euroopan-asiain ministerin Alain Lamassouren ehdotuksen, jonka mukaan parlamentin työskentelykielien lukumäärä olisi rajattu viiteen.
 • Parlamentti hylkäsi komission ehdotuksen direktiivin muuttamiseksi.
 • Kuntaliiton hallitus hylkäsi osan ehdotuksia valmistelleen työryhmän ajatuksista.
 • Kuntayhtymä Juvan, Puumalan ja Sulkavan terveyskeskuksen hallitus hylkäsi urakkatarjoukset kokouksessaan torstaina.
 • tehtiin lukuisia muutosehdotuksia, joista enimmät hylättiin seisomaan nousten äänestämällä.
 • Rydin ja Härmän ehdotuksista, joista viimeksimainittu hylättiin 115 äänellä 47 vastaan ( 25 äänesti tyhjillä ).

torjua

 • Elstrup torjui Lutonin taloudellisesti parannetun jatkosopimuksen jalkapalloilullisista ja perhesyistä.
 • Siinä vaiheessa Kalliomäki torjui tarjouksen.
 • Bush torjui ehdotuksen.
 • Tshetsheenien neuvottelijat torjuivat ehdotuksen tuoreeltaan.
 • Maanviljelijät torjuivat hallituksen tarjouksen liikennesulkujen poistamisesta viikon ajaksi, jotta osapuolet olisivat voineet aloittaa neuvottelut.
 • Omalta kohdaltaan Gandhi torjuu sen, että häntä pitäisi kutsuttaman jumalaksi.

???

 • Eläkelautakunta hylkäsi valituksen, koska työkyvyttömyyseläkettä ei voitu myöntää enää vanhuuseläkeoikeuden syntymisen jälkeen ja vanhuuseläkkeen alkamisajankohta oli eläkesäännön määräysten mukaisesti oikein määrätty.
 • KHO hylkäsi valituksen siltä osin kuin päätöksen osaan A ) sekä väärinkäytöstietojen käyttämistä koskevaan myönteiseen ratkaisuun liitettyjä lupaehtoja oli vaadittu kumottaviksi.
 • Tämän vuoksi tietosuojalautakunta hylkäsi hakemuksen.
 • Kunnanvaltuusto hyväksyi pakolaisoton ilman laajempia keskusteluja torstai-iltana.
 • Kansainliitossa hyväksyttiin myös tiettyjen pakolaisryhmien asemaa järjestävät erityissopimukset ja lopulta vuonna 1933 Pakolaisten kansainvälistä asemaa järjestävä yleissopimus ( Convention relating to the International Status of Refugees ), mikä on ollut tutkimuksessa keskeisessä asemassa olevan nykyisen Pakolaisten asemaa koskevan yleissopimuksen perustana.
 • 36 Moitekanne on siis nostettava kolmen kuukauden kuluessa siitä kokouksesta, jossa lopullinen tilitys hyväksyttiin.
 • Myyryläinen on laiminlyönyt vuonna 1986 valituskirjelmän laatimisen vakuutusoikeudelle Veera Vilenin eläkelautakunnalta saamasta hylkäävästä päätöksestä.
 • Edustaja V. R. Virtanen ( SKDL ) pahoitteli puhemiesneuvoston hylkäävää päätöstä ehdotukseen erikoisvaliokunnan perustamisesta
 • Valiokunnan enimmistön hylkäävää päätöstä vastaan ovat alotteen tekijät sekä muutamat muutkin valiokunnan jäsenet merkinneet vastalauseensa.
 • Johtokunnan kieltävään päätökseen oli vaikuttanut se, että rautatiehallitus oli ilmoittanut Vesterholm'in eronneeksi jo 18 p:nä maaliskuuta, jolloin eroon myönnyttiin.
 • Ja sen ovat kaikki hyväksyneet, mutta toiset ovat kuitenkin vastustaneet suoranaisia ehdotuksia tukkuliikkeitten rahoittamiseksi esittämättä muita keinoja sijalle.
 • Myöskin ovat kaikki hyväksyneet Yhdysvaltain ehdoituksen, jonka mukaan Kiina, Mandshuriaa lukuunottamatta, selitetään puolueettomaksi alueeksi.
 • Parlamentin on hyväksyttävä hallituslista.
 • Parlamentin on hyväksyttävä kysymykset.
FEE 
explanation (info)
group (info)
interlocutor (info)
manner (info)
means (info)
proposal (info)
purpose (info)
speaker (info)
time (info)