FinnFrameNet:Representing

From Sanat

olla

  • Euro oli tarkoitettu symboloimaan Euroopan vahvuutta ja yhtenäisyyttä ...

olla symboli

  • Siitä syystä se edellyttää sitä, että tätä eräänlaista rinnakkaista laajentumista Kaakkois-Eurooppaan tavoitellaan päättäväisesti ja että sitä symboloivat ne sopimukset, joista me parhaillaan keskustelemme.
  • Olen itse erittäin iloinen, että puheenjohtajakokous päätti lähes yksimielisesti myöntää Saharov-palkinnon Ghazzawille ja Peledille, jotka symboloivat mielestäni sitä, mitä useat meistä haluavat, eli toivon antamista niille, jotka paljon kärsineessä Lähi-idässä haluavat löytää vuoropuhelun ja rauhan tien.
FEE 
cognizer (info)
entity (info)
phenomenon (info)