FinnFrameNet:Relation

From Sanat

suhde

  • Nyt niiden suhteet ovat huonoimmillaan toisen maailmansodan jälkeen.
  • Seuraavassa lauseessa kaikkein ratkaisevimmaksi mainitaan hakijan suhteet virkakuntaan.
  • Erillisen ongelmakenttänsä muodostavat Latinalaisen Amerikan suhteet muuhun maailmaan ja erityisesti Yhdysvaltoihin.
  • Katastrofi ja ihme merkitsevät metafyysisen elementin tunkeutumista tarinaan, jota ovat hallinneet ihmisten väliset suhteet ja historian koukeroiset kuviot.
  • Analyysi sisältää lupien väliset suhteet ja lupien suhteet lähikäsitteisiin.
FEE 
entities (info)
entity_1 (info)
entity_2 (info)