FinnFrameNet:Regard

From Sanat

arvostaa

 • Arvoisa puhemies, haluan tehdä hyvin selväksi, että komissio pitää ilman muuta parlamentin päätöksiä mahdollisimman suuressa arvossa, ja sen myötä arvostaa myös esityslistaa.
 • Kiitän esittelijä Karl von Wogauta hänen osoittamastaan paneutumisesta ja kerron pitäväni hänen ajatuksiaan arvossa.
 • Kyse onkin siitä, onko itävaltalainen tuomioistuin syyllistynyt vakavaan mielipiteenvapauden loukkaamiseen yleisesti ja akateemisen vapauden loukkaamiseen erityisesti, sillä Itävalta kuuluu jäsenenä Euroopan neuvostoon ja EU:hun, josta tehdyn sopimuksen 6 artiklan 2 kohdassa todetaan, että unioni pitää arvossa yhteisön oikeuden yleisinä periaatteina perusoikeuksia, sellaisina kuin ne taataan ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamiseksi tehdyssä Euroopan yleissopimuksessa.
 • Uskon, että myös monella muulla taholla asiaa pidetään arvossa.

???

 • - Jos kerran itsenäisyyttä arvostetaan, silloin ymmärretään myös, että maanpuolustuksesta on huolehdittava.
 • Paavalin lailla arvostavat he toisia enemmän kuin itseään.
 • Perheenemännän työn arvostuksen lisääminen oli tärkeä osatekijä kotitaloustieteen kehittämisessä.
 • Fischer-kiistan laukaisema historian lähdepohjan ja metodien kriittinen uudelleenarviointi oli johtanut poliittisen historian arvostuksen laskuun ja sosiaalihistorian merkityksen kasvuun.
 • Joillekin työttömyysturva ja lisääntynyt vapaa-aika riittävät, he pitävät työntekoa pienellä palkalla huonompana vaihtoehtona kuin työttömyyttä ja päivärahaa.
 • Siksipä tahtookin jokainen sitä arvossa pitää, ja sen suojatiksi tulla.
 • — No, mutta siitähän nyt ei kuitenkaan mitään tule, — sanoi ukko vihaisena — kyllä minä herraa arvossa pidän, mutta ei partaa sentään minulle tehdä.
 • Hänen aikalaisensa kunnioittivat häntä melkein jumalallisena olentona, jonka luomukset ovat ainoalaatuiset maailmassa.
 • Myös muut koripallotähdet ovat arvostaneet kreikkalaisen taidot korkealle.
FEE 
cognizer (info)
degree (info)
depictive (info)
evaluee (info)
extent_of_acclaim (info)
judgment (info)
manner (info)
role (info)