FinnFrameNet:Reasoning

From Sanat

esittää

 • Teos sisältää kymmenen eri lukua, joista alkuluvuissa tekijä esittää vertailevan anatomian perusteella kehitysopin asteettaista ilmenemistä; varsinaisessa ihmistä esittävässä osassa selitetään sikiökehitys, surkastuneet elimet, aivot, apinat ja ihmis-anatomiaa, selostus ensimäisistä tavatuista ihmis jätteistä ja niiden ihmisten elämästä, ynnä lopuksi tulevaisuuden ihmiskunta.

järkeillä

 • Olihan Harri ollut ehdottoman suorasukainen alusta saakka, järkeilin.
 • Ja tuo intohimo oli tuottanut minulle niin paljon harmia, järkeilin, ettei siitä ollut väliäkään avioliitossa.
 • Olinpa metsässä tai majassani leipomassa ja paistamassa, niin aina järkeilin samaa kysymystä.
 • Veikko oli särkenyt sydämeni, — ja nyt minä voisin antaa Ension täyttää tyhjän elämäni, järkeilin.
 • Joka tapauksessa, järkeilin itsekseni, olen toiminut kaikkien asianosaisten parhaaksi.

kiistakirjoitus

 • Osaksi hänen esityksensä on kiistakirjoitus Odhneria vastaan, joka teoksessaan Ruotsin poliittisesta historiasta Kustaa III: n hallituksen aikana oli lausunut, että näistä kahdesta uppoavasta valtakunnasta ainoastaan Ruotsi osoitti voivansa tulla pelastetuksi ja ansaitsevansa pelastusta.

osoittaa

 • He osoittivat tulevansa toimeen alppi-ilmassakin niin hyvin, että miestemme happivaikeudet joutuvat vähän outoon valoon.
 • Rantasalmen lukio osoitti paremmuutensa perjantaina Rantasalmella järjestetyissä Mikkelin läänin koululasten shakkimestaruuskisoissa.
 • Toiseen kysymykseen vastaa Chydenius osoittamalla paikkansa pitämättömiksi väitteet ammattikuntalaitoksen välttämättömyydestä » koko yhteiskunnan voimassapitämiseksi ».

perustelu

 • Sinulla on tietenkin perustelusi.
 • Ymmärrän kuitenkin hyvin perustelusi, että kun populaa on karsittava, niin sitä on karsittava.
 • - Sinun perustelusi tuntuvat lujilta, mutta lähempi ajattelu näyttää asian toisin.
 • Jeltsinin perustelu oli suoraviivaisen rehellinen: Venäjällä ei ole varaa teeskennellä olevansa supervalta.
 • Ruuskasen perustelu oli se, että maaseutukunnat eivät halua olla tukemassa kaupunkikuntien kehitystä.

polemiikki

 • Nya Argus 17 & 18 julkaisee useita ajankohtaisia artikkeita, mm. Hugo E. Pippingin kirjoituksen, missä käsitellään niitä vaikeuksia, joiden eteen akateeminen opetus nykyään joutuu, Eirik Hornborgin polemiikin professori Rolf Nevanlinnan rehtoripuhetta vastaan, edelleen Börje Olsonin kirjoituksen sovelletusta darvinismista, kirjallisuus- ja taidekatsauksia sekä lyyrillisiä runoja, joiden joukossa eräitä Ruth Iledvallin ruotsinnoksia Koskenniemen » Latuja lumessa » kokoelmasta.

puolustaa

 • Olkoonpa, että on ollut kysymys suhtautumisesta Ruotsin ylioppilaiden imperialistisiin vaatimuksiin, Länsipohjan kysymykseen, balttilaiseen yhteistyöhön taikka Liiton politiikkaan Kansainvälisessä Ylioppilasliitossa, niin aina ovat ruotsinkielisten ylioppilaiden edustajat puolustaneet kantaa, joka on ollut melkeinpä diametraalisesti vastakkainen hallituksen enemmistön kannalle.

todistaa

 • Kun saksalainen sotilas on todistanut pystyvänsä voittamaan englantilaiset äärimmäisen Pohjolan jäässä ja lumessa, tulee hän myös nyt, kun siihen on pakko, etelän kuumuudessa täyttämään velvollisuutensa.
 • Nyt kun Ginger on todistanut olevansa sekä näyttelijä että tanssija, joten hän ei enää tarvitse neuvonantajaa, Lela Rogers on lähtenyt Hollywoodista jatkaakseen keskeytynyttä kirjailijanuraansa.
 • Tämän Leuchs on todistanut hapettamalla brusiinia typpihapolla kakoteliini-nimiseksi aineksi, C21H2107N3.
 • Luotto " myönnetään kuukausi-erissä sen jälkeen, kun Itävalta on todistanut täyttäneensä määrätyt ehdot, joina esitettiin verojen korotuksen ohella myös virkamiesten vähentäminen ja yleinen hallintoreformi.
 • Alabaman kuvernööri Wallace, joka on aikaisemmin luvannut henkilökohtaisesti estää neekereiden pääsyn kokonaan valkoiseen yliopistoon, voi joutua jopa 10 vuodeksi vankilaan, Jos hänen voidaan todistaa rikkoneen tuomioistuimen määräyksiä.
 • Korpela todistaa tapahtuneen käännöksillään.
 • Tätä lupaa voidaan pidentää, jos asianomainen henkilö todistaa opiskelevansa jossakin meidän korkeakouluja vastaavassa amerikkalaisessa oppilaitoksessa.
 • Helin esittelee kiinnostavasti Tuure Lehénin ja Eino Nevalaisen uskontokiistan SKP:ssä, mutta ei todista väitettään, että Lehénin voitto olisi johtunut hänen NKP-suhteestaan.

todistella

 • Kirjoissaan tahtoo hän todistella Messiaan jälkien löytymistä kaikissa uskonnoissa.

vastaväite

 • Kun allekirjoittanut liki kymmenen vuotta sitten ensi kertaa sai tavata tämän merkillisen miehen, oli hän ehtinyt jo elää suuret pettymyksensä, mutta yhä enemmän lujittunut vakaumuksessaan, jota minunkaan vastaväitteeni eivät vähääkään horjuttaneet; hänhän toki tunsi Jumalan tahdon paremmin kuin minä, synninlapsi, niin erinomaisen mieluinen vieras kuin suomalaisena sukuveljenä hänelle muuten olinkin.
 • Että esim. kristinopilta puuttuu « pyhät " tarkoitukset, se on minun vastaväitteeni sen keinoja vastaan.

???

 • Tältä osin hän pystyy vakuuttavasti osoittamaan oman tulkintatapansa relevantiksi.
FEE 
arguer (info)
content (info)
degree (info)
manner (info)
means (info)
medium (info)
support (info)
time (info)