FinnFrameNet:Quantity

From Sanat

määrä

 • Korkein oikeus totesi, etta hallitus voi estää tosiasiallisen, asevelvollisten kutsuntaan kohdistuvan häirinnän sekä tietojen julkistamisen aseellisten joukkojen määrästä, sijainnista ja kuljetuksista.
 • Nythän varsinkan syytetyillä ei ole ollut tilaisuutta lausua käsitystään ja esittää selvitystä rahakorvauksen määrästä siinä tapauksessa, ettei istutusvelvoitetta voitaisi määrätä.
 • Koska A oli lakiosia suorittaessaan erehtynyt B:n kuolinpesään kuuluvien varojen määrästä eikä ollut tiennyt avioliittolain 103 §:n 2 momenttiin perustuvasta oikeudestaan, A:n ei katsottu luopuneen mainittuun lainkohtaan perustuvasta oikeudestaan olla osituksessa luovuttamatta omaa omaisuuttaan B:n perillisille.
 • Arvio on Tukholman rauhan tutkimusinstituutin tekemä; tänä vuonna kuolleiden määrästä ei ole vielä tietoja.
 • Osaltaan vahinkojen määrää lienee lisännyt ankara pakkastalvi, jonka haittapuolet näkyvät ennenkaikkea asuinrakennusten paloturvallisuusongelmina.
 • Tuottamuksellisten rikosten ja niistä aiheutuvien vahinkojen määrää voidaan nopeimmin ja tehokkaimmin vähentää parantamalla objektiivisia olosuhteita, infrastruktuuria laajassa mielessä.
 • Suuri määrä ammatillista työvoimaa on siirretty muun sairaanhoidon pariin.
 • Suuri määrä tamileja oli UNHCR:n omaehtoisen paluuohjelman puitteissa vapaaehtoisesti palannut Sri Lankaan.
 • Näytteestä löytyi liian suuri määrä kofeiini-piristettä.
 • Avio- ja avoerojen suuri määrä vähentää myös lapsilukua.
 • Tämä määräys on ollut mahdotonta toteuttaa opiskelijoiden suuren määrän vuoksi.
 • Erällä käytetty aika antaa suuren määrän tietoa luonnosta ja eläimistä.
 • Kokemus ja tutkimus tuovat päivittäin suuren määrän uutta tietoa.
 • Eri maustekasveihin ja niiden kasvuolosuhteisiin kannattaa perehtyä ja miettiä maustemäärän tarvetta.
 • Kuhunkin koteloon on merkitty maustemäärän nettopaino, joten Te voitte itse helposti kontrolloida, mitä rahallanne saatte.

tulva

 • - Kehitysapujärjestö UFF:n sumeat rahavirrat.
FEE 
descriptor (info)
entity (info)
mass 
q_prop (info)
quantity (info)