FinnFrameNet:Progress

From Sanat

kasvaa

 • Hän katsoi, että Berliinillä ei ollut tarpeeksi ylikansallista roolia eikä riittävää voimaa kasvaa megalopolikseksi.

kasvaa nopeasti

 • Kymppi-Matkoista kasvoi nopeasti maan toiseksi tai kolmanneksi suurin matkanjärjestäjä.
 • Hänen yrityksensä kasvoi nopeasti, ja kun hän kuoli nimittivät monet häntä " autoilun isäksi ".

kehittyä

 • - Tyylit kehittyvät koko ajan.
 • Havvke kuitenkin totesi nyt maansa tehneen selväksi, että kun tasavaltojen sisäiset olot kehittyvät, on Australia oleva ensimmäisten Baltian maiden itsenäisyyden tunnustavien joukossa.
 • Asiat kehittyvät, mutta onnahdellen ja pikku hiljaa.
 • Maailman köyhät kehitysmaat kehittyvät jatkossakin hitaasti.
 • Vaikuttaviksi kirkollisiksi liikkeiksi ne kehittyivät runsas vuosisata sitten.
 • Keskimääräiset työvoimakustannukset kehittyivät 1990-luvun alussa nopeammin kuin työn hinta.

kehittyä nopeasti

 • Henrik Gabriel Porthanin tultua Turun akatemian kirjastonjohtajaksi 1772 kirjasto kehittyi nopeasti ja hänen kuollessaan 1804 kirjojen määrä oli jo lähes 30 000.
 • Vaatimattomasta alusta yhtiö kuitenkin kehittyi nopeasti alallaan valtakunnalliseksi suuryrittäjäksi.

kehitys

 • Kannanotot valtion tulevasta taloudellisesta kehityksestä ottivat sisäministeri Mauri Pekkarista ( kesk. ) niin koville, että hän sai kesken hallituksen budjettineuvottelujen ankaran migreenikohtauksen ja piipahti Meilahdessa ottamassa lääkettä suo-

kypsyä

 • Maailman huipulle hän kypsyi kuitenkin Pohjois-Amerikan rahakkaiden katujuoksujen kautta.

???

 • - Muutos ei ole nopea, ja se riippuu luonnollisesti yleisestä taloudellisesta kehityksestä, hän toteaa.
 • Sodan jälkeen Suomi ja Saksa kokivat nopean modernisoinnin ja taloudellisen kasvun, joka jatkui 1990-luvun alkuun saakka.
 • Ongelmana on, mistä on johtunut suomalaisen prosessin modernisoitumisen hitaus.
 • 1920- ja 1930-luvun Suomen tarkastelussa teollisen modernisoitumisen seuranta jättää kuitenkin varjoon sekä taloudellis-sosiaalisen rakenteen agraarisuuden että agraarisille arvoille — maalle, paikallisyhteisölle, omalle työlle — varta vasten annetun ideologisen
 • Vuonna 1968 oli Japanissa kulunut 100 vuotta keisari Meijin kruunaamisesta, ja Japanin modernisaation aloittamisesta.
 • Vastaavasti Tuori pitää Habermasin » kulttuurisen modernisaation » ideaa pätevänä vain jos se eriytetään sosiaaliluokittain ja -ryhmittäin ( s. 118 alhaalla ).
 • Hän mainitsee esim. västönkasvun kiihtymisen, maatalouden nykyaikaistumisen, territoriaalivaltioiden sisäisen rakennustyön ( hallinto, lainkäyttö, opetus ), yhteiskuntapoliittisen ajattelun muuttumisen ( valistus ja rationalismi, porvarillinen julkisuus ) sekä uuden taloudellisen ajattelun ( protestanttinen talousetiikka ).
 • Päivittäin loukkaantuu 180. Tilanne on kuitenkin parantunut työmenetelmien nykyaikaistumisen myötä: Vuonna 1960 loukkaantui päivittäin 300.
 • Valitettavasti alkavat kotimme uudenaikaistua samanlaisiksi kuin ne kai muuallakin ovat.
 • Jotta pihatalon uudenaikaistuttaminen kannattaisi, tulisi myöskin asemakaavan uudenaikaistua.
 • Tumn Bio Cityn uskotaan kehittyvän merkittäväksi proteiinitutkimuksen keskukseksi.
 • Viime aikoina on suomalainen kenkäteollisuus parantanut asemiaan myös Keski-Euroopan markkinoilla..
 • Samanaikaisesti on viimevuotinen mestari parantanut asemiaan ja saanut kosolti Itseluottamusta.
FEE 
domain (info)
entity (info)
explanation (info)
frequency (info)
manner (info)
post_state (info)
prior_state (info)
rate (info)
time (info)