FinnFrameNet:Process start

From Sanat

alkaa

 • Nuijasota alkoi kansannousulla Etelä-Pohjanmaalla 25. päivänä marraskuuta 1596.
 • Uusi vuosituhat alkoi maailmassa ilman pelättyjä tietokoneongelmia.
 • Uudistukset alkoivat Sloveniassa kommunistien yksinvallan murruttua viime huhtikuussa.
 • Väärinymmärrykset alkoivat Fordin säätiön Intiassa järjestämässä kongressissa vuonna 1966 ja kehä sulkeutui Stuttgartin historioitsijakongressissa vuonna 1985.
 • NEP:n myötä hävisi myös kulttuurin autonomia ja intellektuellien vainot alkoivat.
 • 21 Tämä näkökanta perustuu todennäköisesti siihen, että pääauktoriteettina käytetyn Snorri Sturlusonin ' Heimskringlan ' tarkempi asioidenkäsittely alkaa juuri tästä asiasta.
 • Näyttelyn esittely alkaa paikanpäällä klo 17.00. Heureka sijaitsee Tikkurilan aseman välittö- mässä läheisyydessä ja sinne pääsee ainakin tämän tiedotteen laatimisajankohtana voimassa olevien aikataulujen mukaan Helsingistä klo 16.35 lähtevällä H-junalla, joka on Tikkurilassa klo 16.50. Rautakausinäyttelyn hinta on 20 mk / kävijä.
 • Kyse on 2000-vuotisesta ' valtakunnasta '. Aikakausi alkaa tilanteesta, jolloin vedalainen permneone on jo kiteytynyt ortodoksiaksi ja saa kilpailijakseen heterodoksisia pelastususkontoja, joiden edustajat aloittavat historian dokumentoinnin.
 • KKO 1985 II 6. Syyteoikeus avunannosta veropetokseen alkaa vanhentua verotuksen toimittamisesta eli samasta päivästä, jona pääteonkin syyteoikeuden vanhentuminen alkaa.
 • Sivulla 80 referoidaan Hemmerin ja Carlssonin kiistaa siitä, milloin avioliiton oikeusvaikutukset alkoivat.
 • Ratas ei sen sijaan liene lainautuessaan merkinnyt 'kulkuneuvon pyörää', sillä rattaiden historia alkaa Suomessa myöhään ja sanan monikollisuus osoittaa, että lainautuminen on liittynyt yksittäiseen pyörään.
 • Kun yhtiön toiminnan piti alkaa, syntyi Kajaanissa koskiriita, jolloin Välimaa muutti suunnitelmaansa päättäen rakennuttaa sahan.
 • Voisiko meillä esimerkiksi Joensuusta käsin alkaa vastaava historiallinen kumous?
 • Pappein leskillä ja lapsilla on armovuosi, joka alkaa kuolinneljänneksen loputtua.
 • Samaan tapaan kuin Italiassa, Yhdysvalloissa spektaakkelituotanto alkoi jo mykkäelokuvakaudella.
 • Valtakunnallisen Paloheimo-ryhmän muodostuminen alkoi vuonna 1906.
 • Kuten tunnettua kapina alkoi Loire-joen suuseudun eteläpuolella keväällä 1793 Konventin vaadittua maakunnista aseisiin 300 000 miestä.
 • Sitä aikajärjestelmää, johon 1980-luvun aikakiinnostus ennen muuta kohdistuu, voidaan luonnehtia käsitteellä ' moderni '. Sen muotoutuminen alkoi 1300- ja 1400-luvulla ja sen läpimurto ajoittuu 1700- ja 1800-luvun puolivälien rajaamaan vaiheeseen 25.
 • Mitä suomenkielisten osuuteen koko väestöstä tulee, syntyvyyden aleneminen alkoi ruotsalaisalueilla aiemmin kuin suomenkielisillä.
 • Ainoan Euroopassa ajettavan kilpailuosuuden jälkeen kalusto laivataan Marseillesta Libyaan, jossa tositoimet alkavat 3. tammikuuta käynnistyvällä maratonosuudella.
 • Vartiot alkavat kello 16 ja päättyvät kello 17.30. Kantahenkilökunnan ja varusmiesten ohella kunniavartiostoihin osallistuvat reserviläiset ja karjalaiset.
 • MM-kilpailut alkavat Italian Vai di Fiemmessä 7. helmikuuta.
 • Tämän ajatusharhan malliesimerkkinä voidaan pitää vaikkapa suhteellisen tuoreeseen Suomen taloushistoria 1 -teokseen 3 sisältyvää lähtökohtaa: teoksen mukaan Suomen taloushistoria alkaa rautakaudesta, jonka alkamista puolestaan todistaa kiinteään asutukseen perustuva talonpoikaiskulttuuri: " sellaisen asutusjälki " — kuten teoksessa suoraan todetaan — " painuu paljon syvemmälle maankamaraan kuin metsästäjä- tai nomadikulttuurin ".

aloitus

 • Nämä puoltavat rehunteon nopeaa aloitusta.

saada alku

 • Palo sai alkunsa ammusvarastosta, jossa säilytettiin ilmatorjuntatykin ammuksia.
 • Suuntautuminen sosiologiaan sai alkunsa jo Münchenin aikana.
FEE 
event (info)
explanation (info)
initial_subevent (info)
manner (info)
place (info)
time (info)