FinnFrameNet:Possession

From Sanat

hallita

 • Jossain määrin esiintyy myös ilmoituksenvaraista panttausta, ts. vuokralleottajalle on annettu tieto panttauksesta EOA 3.2 §:n mukaisesti, jolloin vuokralleottaja hallitsee vuokraesinettä myös pantinsaajana olevan rahoittajan lukuun.

hallussa

 • Sömmen eteläpuolella olemme lyöneet takaisin vihollisen- vastahyökkäykset Belloy en Santerren luona, ja karkottaneet vihollisen vielä sen hallussa olleesta Estreesin kylän osasta, jossa se piti puoliaan, kylän pohjoisessa laidassa sijaitsevassa myllyssä.
 • 13,000 m 3. Kymmenisen vuotta osaston hallussa olleesta Reijolan taimistosta siirrettiin taimiston poikki rakennettavan kadun paikalta suuri joukko pensaita, pistokas- ja kylvöstaimia uuteen Talin taimistoon.
 • Tänne on koottu kaikki, mikä kodissa on rakkainta ja kallisarvoisinta, vanhanaikuisista, tavattoman kauniista ja kauan suvun hallussa olleesta huonekalustosta ja kallisarvoisesta ryijymatosta alkaen — viimeksimainittu on kudottu Vadstenassa ja esittää aihetta Vetterin rannalta — aina prinssi Eugenin kahteen, Strandia kuvaavaan tauluun, Nietzsche-bystiin, Rahel Varnhagenin muotokuvaan ja kultakantiseen vieraskirjaan saakka, joka sisältää joukon mitä erilaisimpia nimiä.
 • Sen mukaan, jos » yhteisen omaisuuden osakas, jonka hallussa omaisuus on, tuntuvasti on mennyt oikeuttansa ulommaksi, määrätköön ulosotonhaltija, kun syytä on, toimitsijan ottamaan pesän haltuunsa ja sitä hoitamaan ».
 • Yhdessä Veronika-ystävänsä kanssa tytöt alkavat jäljittää isoisän vanhaa ystävää, jonka hallussa on kartan toinen puolisko.

hallussapito

 • Edellisten tapausten lisäksi aiheuttaa väkijuomien käyttö myöskin useasti juopumuksesta ynnä väkijuomien hallussapidosta sakkoja, jotka vaihtelevat veturimiesten palkkatason perusteella 500 — 1000 markkaan.

haltija

 • Piiritoimisto voi myös rajoittaa karjan haltijan oikeutta toimittaa ylijäämämaito kauppaan, vaikka tila sijaitsee varsinaisen meijerialueen ulkopuolellakin, jos karjan haltija saa korvauksen tavanmukaista kuljetusmatkaa pitemmän kuljetuksen aiheuttamista lisäkustannuksista vastaanottajalta tai vastaanottopaikkakunnalla voimassa olevan korkeamman hinnan muodossa tai, jos vastaanottaja huolehtii kuljetuksesta.
 • Karjan haltijan ruokakunnalla tarkoitetaan vain sen ruokakunnan jäseniä, jonka muodostavat tilalla asuvat karjan haltijan perheen jäsenet ja heidän kanssaan samaan ruokakuntaan kuuluvat, myös tilalla asuvat henkilöt.

haltuun

 • ( Elämän leipä. ) Millä me saamme nuo varastot haltuumme?

käyttöomaisuus

 • Yritysostojen vaikutus käyttöomaisuuden kasvuun oli 605 miljoonaa markkaa.
 • Komitea ehdottaa käyttöomaisuuden arvonkorotusten tekoon tiukkuutta ja kuria.

omaisuus

 • Kauppias, joka osoittaa aloitekykyä, ahkeruutta ja taitoa ja kokoaa itselleen suuren omaisuuden, on vaarassa joutua vangiksi ja tuomituksi kuolemaan, jolloin hänen omaisuutensa joutuu valtiolle.
 • Insinööri Otto Matti Salonen ja Kaija Anja Sepponen muodostavat päähenkilöinä näytelmän rungon nuorena avioparina mutta heidän onneaan uhkaa Amerikan enon merkillinen säädös että hänen omaisuutensa saa periä Otto sillä ehdolla ettei mene naimisiin.
 • Francesin kuoltua hänen omaisuutensa siirtyi hänen serkulleen, lordi Blantyrelle, joka osti maatilan ja nimitti sen vainajan tahdon mukaan Lennoxloveksi.
 • Hänen omaisuutensa kipusi kymmenellä prosentilla edellisvuodesta 1,65 miljardiin puntaan ( noin 13,2 miljoonaan markkaan ).
 • Uskovainen mies ja hänen veljenpoikansa asuivat kuusi vuosikymmentä samassa kylässä, mutta eivät koskaan vaihtaneet sanaakaan Kun mies kuoli, koko hänen omaisuutensa siirtyi testamentin nojalla vapaakirkolle.
 • Koska enemmän varoja omaisuuden hankintaan osapuolen ei kuitenkaan katsottu kyenneen esittämään muuta näyttöä kuin sijoituspanosten erisuuruuden, kanne — jossa vaadittiin omistussuhteiden vahvistamista sijoituspanoksia vastaavaksi — hylättiin.
 • Suomen perintöverotuksessa » omaisuus arvioidaan niiden perusteiden mukaan, jotka ovat voimassa omaisuuden arvioimisesta tulo- ja omaisuusverotuksessa » ( PerVL 10.1 § ).

omistaa

 • Hyvän kodin lapsena, hyvän kasvatuksen saaneena ja vanhan kulttuurin tukemana ovat hänellä olleet kaikki edellytykset rikkaaseen, elteään elämään, Hyvät haltijat ovat hänen kehtonsa ääressä jakaneet hänelle hyviä lahjojaan.
 • Monet murheet ja koettelemukset ovat hänellä olleet, mutta " ilta Herrassa " on ollut tädin väkevyytenä ja voimana.
 • Sentähden, että minä omistan sinut, että sinä olet mukanani.
 • — Kyllä minä omistan kirjan, joten pistäydy vain illan hämyssä noutamaan meiltä.
 • Minä omistan polkupyörän ja pidän siitä enemmän kuin muista omistamistani esineistä.
 • Yksi tulevaisuuden kiinnostavia ja vaikeita periaatteellisia kysymyksiä on se, kuka omistaa veden, sanoo tulevaisuudentutkija Osmo Kuusi Valtion taloudellisesta tutkimuskeskuksesta.
 • Maanviljelijä Kalevi Kotro omistaa karjan, jossa on noin 40 päätä.
 • Hänen vaimonsa Edna omistaa antiikkikaupan ja heidän tyttärensä Eleonore on kihloissa mukavan, vakavaraisesta perheestä olevan nuorukaisen kanssa.

omistaja

 • Suojelulait turvaavat yleensä kohtuullista hyötyä tuottavan käyttömuodon suojelukohteen omistajalle.
 • Tallinpitäjälle oli siten syntynyt vastuu hevosen kuolemasta johtuneesta vahingosta hevosen omistajalle.
 • Lähtökohtaisesti tuotto kuuluu esineen omistajalle.
 • Patentin omistajalla on kuitenkin velvollisuus saattaa patentin esine muiden saatavaksi, uhalla että patentti muuten menettää merkityksensä.
 • Patentin omistajalla on luonnollisesti oikeus myydä patenttinsa myös ulkomaille.

omistajuus

 • Keskinäisyyteen eli asiakkaiden omistajuuteen perustuva yhtiön on kuitenkin pysyttävä muuten mukana kehityksessä.
 • Sen mielestä Tele pitäisi siirtää liikenneministeriön alaisuudesta kauppa-ja teollisuusministeriön omistajuuteen.
 • Edellisen kerran Starkin omistajuutta järjesteltiin aivan viime vuoden lopussa.
 • Kokeile omistajuutta
 • Nyt voit kokeilla Osuuskauppa Suur-Savon omistajuutta ilmaiseksi puolen vuoden ajan.
 • Eduskunnan käsiteltävänä oleva uusi telemarkkinalaki ei sisällä omistajuutta tai voitonjakoa koskevia määräyksiä.
 • - Meidän on siis ryhdyttävä kehittämään suomalaista omistajuutta.
 • Leedsin osittaista omistajuutta vastaan eivät kuitenkaan sodi mitkään säännöt.

omistus

 • Kahdeksan näistä yrityksistä oli ulkomaisessa omistuksessa, sillä niissä omistuksen määrä oli suurempi kuin puolet koko yhtiöstä.
 • Mainittua kauppaa koskeva sopimus tarkoittaa osakkeiden luovuttamista suspensiivisin ehdoin siten, että niiden omistus viimeisen maksuerän sekä indeksilisien ym. lisäerien suorittamisen jälkeen siirtyy ostajalle, jonka maksuvelvollisuus on tarkoin määrätty joko työn edistymisen tahi kalenteripäivien perusteella.
 • Kielteinen puoli on se, että kun yhtiöitä perustetaan, siirtyy niiden omistus rahamiesten käsiin, jotka siten riskeeraavat itselleen joko voiton tai häviön.

puute

 • — Kesällä on korjattava ne vauriot mitä valon, lämmön ja raittiin ilman puute pitkän talven kuluessa on hoidokeillemme aiheutta-
 • Riisitaudin varsinaista aihetta ei vielä tunneta, mutta sen syntymiseen vaikuttanevat huomattavasti muutamat seikat, kuten perinnöllisyys, keinotekoinen ruokinta, huonot terveydelliset olot, auringon ja raittiin ilman puute.
FEE 
depictive (info)
duration (info)
explanation (info)
manner (info)
owner (info)
possession (info)
time (info)