FinnFrameNet:Political locales

From Sanat

alue

 • Sitä paitsi Kammikiven alue oli syrjässä varsinaiselta kaivosalueelta.
 • » Sanonta, että vieraan valtion alue jää vesioikeuksien toimialueen ulkopuolelle, pätee muodollisesti, mutta Repo ei ole maininnut tuossa yhteydessä sitä, että vesioikeus voi joutua tulkitsemaan Suomea koskevaa kansainvälistä sopimusta mm. Suomen alueen ulkopuolelle ulottuvien vaikutusten osalta.

itäinen maa

 • Etenkin savolaiset levittäytyivät aktiivisesti ympäri maata.
 • 4 On hyvä muistaa, että 1500-luvullakin Suomi oli eurooppalaisten mittapuiden mukaan hyvin perifeerinen maa, joten yhteiskuntakehityksenkään ei voi olettaa olleen samankaltainen kuin ydinalueilla.
 • Tanska oli 9. 4. 1940 jälkeen miehitetty maa mutta muodollisesti kuitenkin neutraali; Norja taas miehitetty mutta liitossa Englannin kanssa.
 • Hän ei vaivautunut sillä hetkellä ajattelemaan sitä, että hän hyvin pian jälleen luultavasti marssisi repaleisena trämppinä edelleen kohti itäisiä maita.
 • Jollei oleta huomioon Välimeren itäisiä maita, jotka osittain hankkinevat hedelmäpakkauslarpeensa Balkanin valtioista ja Itävallasta, on näiden tarpeiden vienli ollut kokonaan skandinavialaislen käsissä.
 • Se vaikeuttaa nuorten miesten elämää sisällissotaa käyvässä maassa.
 • Liikevaihtoverolain heijastusvaikutus sopimussuhteeseen lienee yleensä yllättävin silloin, kun jossakin maassa sopimuksen tekemisen jälkeen ensi kerran tavaran myynti saatetaan liikevaihtoveron alaiseksi.
 • Ranskan vallankumouksen 200-vuotismuistoa vietettiin viime vuonna noin 400 tilaisuudessa Ranskassa ja ainakin 100 tilaisuudessa 60 eri maassa, niiden joukossa Joensuun symposiumi kesäkuussa 1989.

jättiläiskaupunki

 • Sama määrä upotettuja tavaroita, jos ne olisivat olleet lihaa, olisi riittänyt turvaamaan Lontoon jättiläiskaupungin lihantarpeen puoleksi vuodeksi.

kansallinen piirre

 • Olemme pyrkineet sitomaan suomalaiskansallisen kulttuurin omaperäisyyden nykyaikaan samalla etsimme tästä ajasta uusia, arvokkaita kansallisia piirteitä, toteaa Mikkelin Kalevalaisten Naisten puheenjohtaja, rouva Lyyli Tulkki.

kunta

 • Näiden koelaskelmien mukaan 50: n eniten " häviävän " kunnan joukossa ei ole yhtään kuntaa Mikkelin läänistä, mutta 50 " voittajan " joukossa ovat Hirvensalmi, Mikkelin maalaiskunta, Joroinen ja Sysmä.
 • Pari kuukautta muhineella markkinointisuunnitelmalla markkinoidaan kuntaa ulospäin ja kirkastetaan kuntakuvaa.

liittovaltio

 • Viralliset piirit sanoivat, että presidentin lakiehdotus koskee kaikkia vaaleja ei siis ainoastaan liittovaltion, vaan myös osavaltioiden vaaleja ja kunnallisvaaleja.

maa

 • Suomen ulkoministeriön tietojen mukaan sellaisen ovat viime päivien aikana jättäneet Euroopan yhteisö, muut Pohjoismaat sekä eräät muut puolueettomat maat.
 • Yleissopimuksen mahdollisia allekirjoittajamaita ovat kaikki Yhdistyneitä kansakuntia edustavan ECE:n jäsenet eli Euroopan maat mukaan lukien Neuvostoliitto sekä Yhdysvallat ja Kanada.
 • Noin 15 maata on ratifioinut sopimuksen, Ruotsin ja Norjan lisäksi monet muut Euroopan maat sekä Kanada, Yhdysvallat ja Australia.
 • Tulkintansa perustaksi hän esittää muita vastaavia esimerkkejä siitä, kuinka maa on saanut nimensä vallottajiensa mukaan, kuten Assyria nimestä Assyr, Englanti angleista ja Ranska frankeista.
 • Jos maa tällöin joutuisi hyökkäyksen kohteeksi, ei Suomi voisi tehdä ja toteuttaa — eduskunnan koollekutsua ja päätöstä odottelematta — sopimuksen 1. artiklan vaatimaa päätöstä Suomen alueen puolustamisesta kaikin käytettävissä olevin voimin.

suurkaupunki

 • Zazie vaeltaa ympäri suurkaupunkia, autojen täyttämillä kaduilla.
 • Marraskuun lopulla tehdvssä selvityksessä oli mukana kaksitoista eurooppalaista suurkaupunkia: Helsinki, Bryssel, Frankfurt am Main.
FEE 
container_possessor (info)
descriptor (info)
locale (info)
name (info)
relative_location (info)