FinnFrameNet:Point of dispute

From Sanat

kysymys

  • Mutta eipä siinä myöskään käsitelty poliittisia eikä taloudellisiakaan kysymyksiä sellaisinaan.
  • Tämä käsitys on yhtä vajavainen kuin se, jossa systematiikka perustetaan yhteiskuntatieteiden metodologiaan, teorioiden käyttöön ja muotoiluun jne. Myöskään ne yhdessä eivät ole riittäviä, sillä ulkopuolelle näyttää jäävän vielä historiantutkimuksen käytäntöön liittyviä kysymyksiä, joilla on olennaista systemaattista merkitystä.
  • Nämä tekivät väittelijälle tosin kriittisiäkin kysymyksiä, mutta toivat voimakkaasti esille myös väitöskirjan ansiot.
FEE 
descriptor (info)
domain (info)