FinnFrameNet:Permitting

From Sanat

lupa palata

  • Radion mukaan on mahdollista, että noin kolmannes karkotetuista saisi luvan palata Israeliin.

sallia

  • Puolustusvaliokunta kuitenkin toteaa, että Suomen lainsäädäntö ei salli osallistumista rauhaanpakottamistoimintaan.

???

  • Viimeksi mainittu lainkohta mahdollistaa käytettävän muuta kuin pääsäännön mukaista kuulustelujärjestystä.
  • Vallitsevan valtastruktuurin mukainen oikeudenkäyttö näet toteutui Ruotsissa muutenkin ja toteutui tavalla, joka salli alempien säätyjen protestoinnin paljon vähäisemmässä määrin kuin lainuudistushankkeen käsittely valtiopäivillä olisi sallinut.
  • Paavo Kiisken mukaan nykyiset opetussuunnitelmat mahdollistavat sen, että musiikkia voi painottaa missä tahansa koulussa.
  • Uudet määräykset sallivat käyttää Pyynikin luonnonsuojelualuetta edelleen virkistykseen sekä opetus- ja matkailukohteena.
  • Tulkinta salli Tanskan perustella sen, että sillä oli oikeus ohjata poralauttojen ja -alusten kansainvälinen meriliikenne Juutinraumaan.
  • 32 Asetus salli Britannian poiketa rajoituksista tiukempaan suuntaan.
FEE 
degree (info)
principle (info)
state_of_affairs (info)