FinnFrameNet:Partitive

From Sanat

EMPTY

  • Haluaako joku kollegoista käyttää puheenvuoron ryhmän puolesta ja perustella tämän pyynnön?
  • Arvoisa puhemies, koska kuulen sosialistiryhmän keskuudesta hieman naurua - minulle sanottiin, että myös monet sosialistiryhmän jäsenistä haluavat mielellään poistaa tämän kohdan esityslistalta, koska puheenjohtajakokouksen äänestyksessä ei ollut käytettävissä sosialistiryhmän asiasta vastaavien jäsenten työryhmän äänestystulosta. _
  • Lisäksi on käynyt ilmi, että Belgian, Suomen ja myös Japanin satamissa tehty tutkimus osoittaa, että 50:tä prosenttia konteista, jotka sisältävät osittain vaarallista lastia, ei kuljeteta oikealla tavalla. _
  • Yhdessä viime aikoina tapahtuneista suurista onnettomuuksista kuljetettu tavara ei itsessään ollut vaarallista.
FEE 
group (info)
subset (info)