FinnFrameNet:Partiality

From Sanat

neutraalius

 • Varhaisempi, kriittinen realismi oli radikaalimpaa ja dekonstruktiivista: se pyrki osoittamaan vääräksi klassisen formalistisen ajattelun väitteet sen oikeudellisten kategorioiden neutraaliudesta ja ei-poliittisuudesta.

puolueellisuus

 • Seuraavassa tarkastellaan yleispiirteisesti lainkäytön arvosidonnaisuuden muotoja erittelevän saksalaisen oikeus- ja yhteiskuntakritiikin yhtä ajankohtaista aihetta, tuomareiden puolueellisuutta Weimarin tasavallan lainkäytön objektiivisuuden poikkeuttajana.
 • Analysoidessaan » työtuomioistuimen ratkaisuja tekijä kuitenkin hyvin vähän kritikoi niitä jäsenten puolueellisuuden kannalta.
 • Syytökset tutkimuksien yhteydessä tapahtuneista salailuyrityksistä saivat lisää vauhtia sen jälkeen kun korkein oikeus erotti jutun tutkintatuomarin puolueellisuuden vuoksi.

puolueeton

 • Tätä käsitystä näyttää kansainvälinenkin puolueeton historiantutkimus vahvistavan.
 • Kuten siellä kotimaassa tiedätte, niin on Ruotsi puolueeton meitä kohtaan.

puolueettomuus

 • Urho Kekkonen lienee ollut jonkinlainen poikkeus, mutta hän ei erityisemmin hellitellyt illuusioita tuomioistuinten ja tuomareiden puolueettomuudesta.
 • Meidän pitää tarkkaan katsoa, ettemme mene mukaan mihinkään vanhakantaisiin sotilasliittoihin, hän sanoi ja painotti, että maan pyrkimystä puolueettomuuteen on varjeltava tarkoin.
 • Sijoittajien luottamusta pörssikaupan puolueettomuuteen ja tehokkuuteen voisi työryhmän mielestä parantaa tehostamalla valvontaa yhteistyössä viranomaisten kanssa muun muassa siten, että pörssin tietojen saantia markkinaosapuolilta ja pankkitarkastuvirastolta lisättäisiin.
 • Fallada hakee turvaa poliittisesta puolueettomuudesta, mutta myös alkoholista ja huumeista.
 • Maassamme vierailevan Yhdysvaltain puolustusministerin Dick Cheneyn mukaan Suomen puolueettomuudesta ja liittoutumattomuudesta tehtävä päätös on Suomen hallituksen oma asia.

tasapuolisuus

 • Yrittäjiä tuntui keskiviikkona Mikkelissä eniten kismittävän tasapuolisuuden puute.
 • Tässä vaiheessa olisi lepopäivä ollut tasapuolisuuden vuoksi paikallaan.
FEE 
decision_maker (info)
dispute (info)
manifestation_of_bias (info)
side_1 (info)