FinnFrameNet:Nuclear process

From Sanat

fissioituva

  • Tämä koodi ilmoittaa halkeavan isotoopin, ja se ilmoitetaan ainoastaan, jos halkeavien isotooppien paino ilmoitetaan ( 28 ). _
  • U-235 on yleisin fissiili eli spontaanisti halkeava uraani-isotooppi. _

kuihduttaa

  • Radon on radioaktiivinen jalokaasu, jota syntyy uraanin hajotessa.
FEE 
element (info)
initial_element (info)
manner (info)