FinnFrameNet:Membership

From Sanat

jäsen

 • Johtokunnan kokouksessa helmikuun puolivälissä 1922 myös huomautettiin, että asian hoitaminen näin pitkälle ilmoittamatta siitä johtokunnan muille jäsenille oli epälojaalia käytäntöä.
 • Raastuvanoikeuden jäsenille on ollut tuntuvin parannus se, että heillä on nyt oikeustalossa jokaisella oma työhuoneensa, joista useimmat ovat osastokanslioiden ja istuntosalien vieressä.
 • Samalla haluan esittää parhaat kiitokset jäsenille, sekä teollisuus- ja liikelaitoksille saamastamme tuesta, toivottaen Hyvää Joulua ja Onnea tulevalle vuodelle.
 • Vaalimateriaali, johon sisältyvät mm. ehdokaslistat ja äänestysliput, postitetaan äänioikeutetuille jäsenille samaan osoitteeseen kuin kuukausittainen asiakasomistajaposti Yhteishyvä-lehtineen.
 • Hän oli kaikkien Paloheimo-yhtiöiden johtokuntien jäsen.
 • Vuotta myöhemmin Blomstedtista tuli valtuuskunnan varsinainen jäsen ja v. 1927 sen puheenjohtaja.
 • Kansalainen ja yhteiskunnan jäsen tarvitsee monenlaisia käsitteitä itsensä luonnehtimiseen.
 • Konserttimatkat keräävät kuoron jäsenet yhteen ympäri maata, joten kuorolaisille safari merkitsee todellakin matkustamista.
 • Molemmat lukeutuvat näet siihen vähäväkiseen joukkoon, jonka jäsenet ovat kiidättäneet kotikuntansa värejä kyseisessä kisassa viidellä eri vuosikymmenellä.
 • Ratsuväen historiatoimikunnan kantavina voimina olivat ennen kaikkea puheenjohtaja professori Vilho Suomi sekä jäsenet everstiluutnantti Olle Harjapää ja majuri Heikki Pohjanpää.
 • Yhdistyksen jäsenet saavat lehden jäsenmaksun ( 250 mk ) vastineena.
 • Seuran jäsenet voivat käydä myös Seuran toimiston kirjavarastossa tekemässä ostoksia, jolloin kirjojen hinta on 30, — / kappale.
 • Musiikkia ennen romantiikkaa -tapahtuman konserttiin Battalia on koonnut ohjelman, jossa jokainen yhtyeen jäsen pääsee näyttämään myös solistin taitojaan.
 • Raija Valtonen oli myös viimeinen julkisuudessa ollut Harmony Sisters - yhtyeen jäsen, joka kävi Suomessa syksyllä 1992 juhlistamassa yhtyeestä tehdyn elämänkertakirjan julkistamista.
 • Hän oli kirjailijaryhmä Kiilan ympärille syntyneen 40-luvun kerhon jäsen.
 • Mäki-Hakolan mukaan on ilmeistä, että johtokunnan jäsenten määrä tulee laskemaan nykyisestä kuudesta jäsenestä viiteen.
 • Aktiivisten jäsenten määrä on hiukan lisääntynyt ja jokainen on ollut innokkaasti mukana erilaisissa työtilaisuuksissa, toteaa Sotainvalidien Veljesliiton Mikkelin paikallisosaston naisjaoston puheenjohtaja rouva Eila Sorsamo
 • Seuran aloittaessa nyt kolmannen toimintavuotensa sen jäsenmaksunsa maksaneiden jäsenten määrä on tasan 100, joista 17 naista, 39 miestä, 19 tyttöä ja 26 poikaa.
 • Hän järjesteli yhtiöiden asioita energisesti, mutta samalla muita johtokunnan jäseniä sivuuttaen niin että nämä saattoivat tuntea itsensä loukatuksi.
 • Työntekijät olivat yleensä oman perheen jäseniä.
 • Vain ZVfD julkitoi halunsa ja kykynsäkin vaikuttaa ulkomaiseen juutalaismielipiteeseen, " koska Saksan sionistit ovat kansainvälisen järjestön jäseniä ", kuten ZVfD:n puheenjohtaja Kurt Blumenfeld vakuutti Göringille.
 • Kuten hallituksen lakiesityksen perusteluista ilmenee, on kassan toiminnan edellytykseksi pantu vähimmäisjäsenmäärä, joka vaihtelee 30 jäsenestä 300 jäseneen avustusten laadusta ja määrästä riippuen, pienempi kuin mitä varmuusnäkökannalta olisi ollut suotavaa.
 • Pankkien jäsenmäärä kasvoi vuodessa neljällä tuhannella 65 300 jäseneen.

jäsenmäärä

 • Yhdistyksen jäsenmäärä oli vuoden 1989 lopussa 83 henkilöä.
 • Ay-liikkeen jäsenmäärä on romahtanut muutamassa vuodessa 25 prosentista 12 prosenttiin.
 • Kuopion Osuusmeijerin lauantaisen tiedotteen mukaan uuden alueosuusmeijerin jäsenmäärä on 2 550 ja sen vastaanottama maitomäärä vuoden 1990 tuotantolukujen mukaan on 150 miljoonaa litraa vuodessa.

jäsenyys

 • Ole hippi ota vippi, muista vihreiden aatteet, kaikelle kansalle kierrätysvaatteet, mitä kirjastonhoitaja siihen sanoo, kun muut EY:n jäsenyyttä anoo, kuskaatte pellolle kärryillä lantaa, luomuviljelykö satoa kantaa, miksi vihreät jakautui kahtia, haittaako ekoilu tahtia?
 • Toiseksi saattaa olla epätarkoituksenmukaista muuttaa viitattuja säädöksiä, jos päädyttäisiin siihen, että Suomi hakee EY:n jäsenyyttä.
 • Jos Ruotsi hakee EY:n jäsenyyttä ensi vuonna, Suomi saattaa jäädä lähivuosina ainoaksi merkittäväksi talousyhteisön ulkopuoliseksi ravimaaksi Euroopan Raviunionissa U. E. T:ssä.
 • Suomen määräaikainen jäsenyys Yhdistyneiden Kansakuntien turvallisuusneuvostossa päättyy vuoden vaihtuessa.
 • Nämä samat miehet olivat osakkeenomistajia myös Kajaanin Puutavara Oy:ssä, ja useimmille heistä oli yhteistä myös suomalaisen puolueen jäsenyys.
 • Suomen jäsenyys YK:n turvallisuusneuvostossa päättyi vuodenvaihteessa.
 • Seurojen on haettava SKSL:n jäsenyyttä 17. 10. 93 mennessä ja ensi vuoden alusta seurat maksavat jäsenmaksunsa SKSL:IIe, kun se nykysysteemin mukaan on suoritettu Työväen tai Suomen Shakkiliitolle ko. liittoihin kuuluvien kerhojen jäsenmäärän mukaisesti.
 • Jo KOK:n jäsenyyttä anoneen Slovenian olympiakomitean ensimmäiseksi puheenjohtajaksi on valittu 50-vuotias Janez Koajancic.
 • Näin ollen TUL: n seurat voivat hakea heti SJAL:n jäsenyyttä.
FEE 
group (info)
member (info)
standing (info)
time (info)