FinnFrameNet:Make cognitive connection

From Sanat

yhdistää

  • Vapautta ei kuitenkaan pidä taata samalla tavalla kuin on tehnyt Yhdysvaltojen hallitus, joka liittää turvallisuuden ja vapaudenriiston toisiinsa.

???

  • Jälkimaailman silmissä näihin Tannerin mittaviin elämänvaiheisiin on liitetty paljon ristiriitaisia sävyjä, joita Paavolainen parhaansa mukaan koettaa selittää ja tulkita.
  • Näin esitettynä 'pienten kertomusten historia' olisi osoitus tutkimuksen painopisteen siirtymisestä pois 'historian kulun' agenteista / henkilöistä, joiden toiminnan osoitetaan saavan merkityksensä suhteestaan 'historian kulkuun'. Toisaalta 'historian kulkuun' liitetty epävarmuuden dramatiikka kiehtoo jatkuvasti ihmisiä — mikä puolestaan heijastuu eri tavoin historioitsijoiden kysymyksenasetteluihin.
FEE 
cognizer (info)
concept_1 (info)
concept_2 (info)
point_of_view (info)