FinnFrameNet:Losing

From Sanat

hukkaan

 • Ei joulu ole joutunut meiltä hukkaan.
 • - Rahat eivät ole menneet hukkaan.

hävitä

 • Samalla on hyödyllistä pitää muistissa, että tulevat taistelut käyvät aina ankarammiksi, ja ellemme rauhan aikana varustaudu, niin me häviämme kaiken.

kadota

 • Loppu oli onnellinen: tonnin tossu, Viljami-hiiren kadonnut lelu ja Siirihiiren häntärusetti löytyivät ja kaiken kukkuraksi vielä joulupukkikin osasi tulla hiiriperheen kotiin.

kadottaa

 • Minä en ole kadottanut muistiani.

menettää

 • Vapaat demokraatit olivat myös odottaneet voittavansa ja lisäsivät liittopäivien vaaleissa saamiaan 11,7 prosenttia, mutta he saivat vain 6,9 prosenttia äänistä ja menettivät yhden 15 paikastaan.
 • He saivat pysyvät muistot ja menettivät terveytensä.
 • Sillä tavoin me menetämme oikeutemme yhteiskuntamme jäseninä, joiden dharma on osa yhteiskunnan dharmasta.
 • Me olemme menettäneet osan luottamuksestamme ja rettelöiväksi tunnettu mies jää vähitellen parhaiden liike-
 • Kunta menettää verotuloja miljoonia markkoja, kulutuskysyntä hiljenee ja saattavatpa monet palvelutkin heikentyä.
 • Mitä tapahtuu kun 81-vuotias ihminen menettää kotinsa?
 • Sen jälkeen maksetaan korvausta, joka lasketaan samojen perusteiden mukaan kun suoritetaan pysyvästä työkyvyn menettämisestä elinkorkoa.
 • Kolmannessa lauseessa säädetään: Jos rikos, josta pappi vedetään maalliseen oikeuteen, on niin törkeätä laatua, että siitä vaaditaan viran menettämistä, tulee tuomiokapitulin myöskin antaa viran menettämisestä päätöksensä, kun maallinen oikeus ensin on antanut lausuntonsa, kuinka rikos on lain mukaan arvosteltava, sekä lähettänyt tuomiokapituliin tutkimuksensa ja tuomionsa.
 • Toivottavasti eivät kovin pahoja, sillä meillä ei ole varaa menettää yhtään miestä, Penttinen totesi.
 • Kuinkahan monta tikkametsää on kaatunut tai kaatuu sen takia, että maanomistajalla on uhka menettää maansa valtiolle.

???

 • Olivatko he kadottaneet järkensä?
FEE 
means (info)
owner (info)
possession (info)
recipient (info)