FinnFrameNet:Locale by use

From Sanat

laboratorio

 • kansainvälisen tiedeyhteisön varauksetonta ihailua, mutta hänen oppejaan soveltavia kriminaaliantropologian laboratorioita perustettiin lisää ja Mussolinin kauden alussa oikeusistuimet turvautuivat niiden asiantuntemukseen ' todellisten ' rikollisten erottamiseksi ' mahdollisten ' joukosta.
 • Tällaisia automaattisia liikkuvia laboratorioita on tarkoituksenmukaista käyttää tutkittaessa Marsia.
 • Näihin sisältyvät kaikki ne keskussairaalassa vuodeosastoilla, poliklinikoilla leikkausosastolla, tehostetun hoidon osastolla, sydänvalvontayksikössä, päivystyspoliklinikoilla, röntgenosastoilla ja laboratorioissa tehtävät vaativat tutkimukset ja toimenpiteet, joitten suorittamiseen Pieksämäen aluesairaalalla ei ole mahdollisuuksia.
 • Lääketehtaan laboratorioissa kemistit syntetisoivat jatkuvasti uusia, aikaisemmin tuntemattomia kemiallisia yhdisteitä
 • KOK hyväksyi elokuussa yhdistetyn veri- ja virtsatestin, joka on kehitetty Australian ja Ranskan laboratorioissa.
 • Niidenkin lääkeaineiden kohdalla, jotka ovat syntyneet yliopistojen laboratorioissa tai valtioiden tutkimuslaitoksissa, on
 • Sitä ennen kaupunkia kolautti valtion hajasijoituskomitean esitysten raukeaminen: siementarkastuslaitos ja maatalouskemian laboratorio eivät tulleetkaan Mikkeliin.
 • USA:ssa sotaa ryppyjä vastaan on käyty myös laboratoriossa sen jälkeen kun retinolin hämmästyttävät ikääntymistä hidastavat ominaisuudet oli löydetty.
 • Hän sattuu olemaan töissä laboratoriossa, jossa säilytetään siemennestettä tutkimuksia varten.
 • - Yliopiston laboratoriossa on aina viemärit tukossa, kun tällaista aineistoa tutkii, nauraa Lempiäinen.

laitos

 • Ihmiset maksavat laskunsa entistä useammin suoraan virastojen tai laitosten kassoille.
 • Ainakin Nato-maiden pääkaupungeissa kuten Lontoossa KGB:n agenttien piti laskea säännöllisesti Kuinka monta autoa valtion rakennusten ja sotilaallisten laitosten ulkopuolella oli ja montako valaistua ikkunaa niissä oli yöaikana.

reaktori

 • Toukokuun alussa Poljarnie Zorin voimalan neljästä yksiköstä oli toiminnassa vain yksi eli vanhin reaktori.
 • Siinä on tarkoitus rakentaa ensimmäinen normaalikokoinen reaktori.

tehdas

 • Meksikon valtiollisen öljy-yhtiön Pemexin edustajan mukaan kaasua pääsi leviämään viemäriverkkoon eräästä kaupungissa toimivasta tehtaasta.
 • Vakuutus korvasi pääosan tuhoutuneesta tehtaasta ja joitakin koneita voitiin myydä Venäjälle, mutta tappioksi jäivät varastot, kenttälaiteet, patenteista maksetut rojaltit ja yleensä kaikki, mikä oli ilmaan lentäneen tehtaan ulkopuolella.

tila

 • Siirtymäkaudella 1.1. -31.5. sekä psykiatrian poliklinikka että terveyskeskuksen mielenterveysyksikkö toimivat entisissä psykiatrian poliklinikan tiloissa keskussairaalassa.
 • Elokuun 19 — 24. pnä 1990 järjestettiin Montrealissa, McGill yliopiston tiloissa XIII kansainvälinen vertailevan oikeustieteen kongressi.
 • Jos runsaita ja korkeatasoisia tiloja halutaan, niistä on oltava myös valmis maksamaan.

työ

 • Jopa töistä myöhästymisistä tai poissaoloista alettiin 26. 7. 1940 säädetyn ukaasin jälkeen nostaa rikossyytteitä.

varasto

 • Ensin kone on seissyt tietyn ajan valmistajan varastossa, seuraavaksi maahantuojan tai tukun varastossa ja lopulta vähittäiskaupan varastossa ennen päätymistä asiakkaan keittiöön.

???

 • Tätä työtä tekemään palkattiin 1927 Helsingin yliopiston dosentti Arvi Korhonen 1 Pyynnön uuteen toimeen astumisesta välitti Korhoselle hänen läheinen ystävänsä, sotahistorian laitoksen kirjastonhoitaja Emerik Olsoni.
 • Tutkimustyön suunnitteluvaiheessa kävi ilmeiseksi, etteivät yliopistojen yhteydessä toimivat rikosoikeuden laitokset pysty suoriutumaan siitä valtavasta tutkimusohjelmasta, jota rikoslain uudistustyön pohjaksi kaavailtiin.
 • Vireä tutkimus laitoksessa kohdistuu tietenkin lähinnä oman maan historiaan; mm. on valmistumassa kulttuurihistoriallinen kuvitettu tietosanakirja.
 • Hydrografisessa laitoksessa, joka tutkii maamme vesisuhleita, vastattiin tähän kysymykseen, että pahempia kevättulvia ei pitäisi olla näköpiirissä.
 • Kurssi järjestetään 9. -10. maaliskuuta Mikkelin käsi- ja taideteollisessa oppilaitoksessa kello 10-16. Värit ja vahan voi ostaa paikan päältä, mutta puuvilla tai silkkikankaat pitää hankkia itse.
 • Näyttelyn ensimmäinen taitelija on nuori Lahden taideteollisessa oppilaitoksessa ensimmäistä vuotta opiskeleva monilahjakkuus Kalle Hamm.
FEE 
container_possessor (info)
descriptor (info)
locale (info)
relative_location (info)
use (info)