FinnFrameNet:Likelihood

  From Sanat

  altis

  • Eräät viimevuosina suoritetut ulkomaiset kokeet ovat lisäksi osoittaneet, että valkuaisköyhällä ruokinnalla olleet eläimet ovat alttiimpia taudeille kuin riittävällä valkuaisruokinnalla olleet eläimet.

  epätodennäköinen

  • Energiankulutuksen oleellinen vähentäminen on siis epätodennäköistä.
  • Turun yliopiston valtio-opin laitoksen yliassistentti, vaalikäyttäytymiseen perehtynyt politiikan tutkija Heikki Paloheimo katsoo, että " vaalin ratkeaminen kerralla on erittäin epätodennäköistä ".
  • Vastineen läpimeno vaikuttaa kuitenkin epätodennäköiseltä.
  • Koskaan ei pidä tietenkään heittää kirvestä järveen, mutta sen verran kova haaste se on, että tuntuu epätodennäköiseltä että päästään aivan maaliin asti.
  • Varsin epätodennäköistä on, että kantaja olisi kiinteistöön panemillaan kustannuksilla tarkoittanut antaa morsiamensa tyttärille ehdollisen lahjan, joka peruuntuisi, ellei kihlaus johtaisi avioliittoon.
  • Toinen heikkous nykyisessä järjestelmässä on Claus Stolpen mukaan se, että käytännössä tarvitaan kaksi kierrosta, koska on epätodennäköistä, että joku voittaa jo ensimmäisellä kierroksella.
  • DNA-tutkimusten mukaan on erittäin epätodennäköistä, että kala olisi peräisin Saimaasta.
  • Ympänstösuojclutarkastaja Pentti Becker arvioi, että kansallispuiston perustaminen alueelle on hyvin epätodennäköistä, koska poliittiset päättäjät eivät hyväksyneet alueen rantasuojeluohjelmaakaan.

  epätodennäköisyys

  • Tällä ei alunpitäen luultavasti tarkoitettu nimenomaan hyvin korkea-asteista epätodennäköisyyttä.
  • Ensimmäisessä veriryhmätutkimuksen todistuskeinona hyväksyneessä ennakkopäätöksessä esitettiin ns. ABO järjestelmään perustuva tutkimuslausunto, jonka mukaan isyyden epätodennäköisyyttä osoittava prosenttiluku oli 99,99 ja jonka perusteella elatusapukanne hylättiin ( KoO 1936 I 48 ).

  luultava

  • Tanskalaiset saavat aseisiin vain 70 000, eikä ole luultavaa että yksi tanskalainen vastaa pyssy kädessä kymmentä suomalaista.
  • On luultavaa, että kihlaparien riitoja ajetaan myös viittauksitta avioliittolakiin juuri työpalkkasaatavina, perusteettoman edun palautuksina tai velkomuksina.

  mahdollinen

  • Kesällä 1939 oli tiedustelutietoihin perustuen arvioitu puna-armeijan mahdollista hyökkäystä Suomeen.
  • Edistys on mahdollista juuri siksi, ettei se ole välttämätöntä.
  • MELBOURNE, 21. 1. ( STT — Reuter ) Kaakkois-idan puolustussopimuksen ( SEATO ) jäsenvaltioiden sotilasneuvonantajat allekirjoittivat lauantaina sotilassuunniteimia, joiden tarkoii tuksena on torjua mahdollinen hyökkäys Kaakkoisidässä.
  • Mutta tämänkin uimarannan edessä on teräsverkko, jonka tarkoituksena on estää mahdollinen maihinnousuyritys tällä kohtaa ja lähellä olevalla muurilla kohoavat tykkien ammottavat suut kaikkea muuta kuin kestiystävällisinä.
  • Annotta siinä ruoskittiin pahempia epäkohtia, etenkin pyhätyötä, liian alhaisia hintoja y. m. Tässä kokouksessa päätettiin perustaa myöskin äänenkannattajamme Kähertäjä, jota varten pantiin alulle rahankeräys pohjarahastoksi, josta oli tarkoituksena maksaa mahdollinen tappio ensimmäisenä vuotena, koska ei oltu mitenkään varmoja siitä, että tilausmaksuilla ja vähillä ilmoituksilla saataisiin painokustannukset maksetuksi.
  • Iho- ja lihashaavojen ensiapu: Tämän tarkoituksena on pysähdyttää mahdollinen verenvuoto haavasta sekä suojella haavaa likaantumiselta, ja täten tehdä mahdolliseksi loukkaantuneen kuljettaminen lääkärin luo joka alkaa hoitaa haavaa.

  mahdollisesti

  • 7.50 Kaikki on mahdollista!
  • 1800-luvun äidinkielen nousu ei olisi ollut mahdollista ilman sitä.
  • Tämän jälkeen käyn läpi kyseisten ratkaisujen aikoihin lainsäädännössä mahdollisesti tapahtuneita muutoksia sekä kirjallisuudessa isännänvastuusta yleensä esitettyjä näkemyksiä.
  • Samalla voitaisiin mahdollisesti pitää suomalais-saksalaisten tutkijaseminaarien uuden sarjan ensimmäinen tilaisuus.

  mahdollisuus

  • B-pojissa yrittää Sulkavan Ari Paunonen rikkoa ikäluokan SE:tä 1.57,3. Hänhän kaatui Varkauden SM-kisoissa tällä matkalla ja menetti selvät voittomahdollisuudet.
  • Donner pani merkille, kuinka " vielä 26. joulukuuta katsottiin Foreign Officessa, että joukkojen keskitykset Karjalan kannaksella näyttävät uhkaavilta ja että hyökkäyksen mahdollisuus täytyi ottaa lukuun ".
  • Ja niin kauan kuin maailmassa on työtä sekä sitä tehdään, ei häviämisen mahdollisuutta ole.

  mahdoton

  • Toivottavasti auto kestää eikä juutu kinokseen - sisältä auton lämpimästä arvioituna tuntuu mahdottomalta, että ulkona riehuvassa arktisen talven lumimyrskyssä voisi kukaan tai mikään säilyä hengissä muutamaa minuuttia pitempään.

  saattaa

  • Tällöin olisi saattanut tulla esiin se, ettei yhdenvertaisuusperiaatteelle ympäristölupaharkinnassa eikä nähtävästi sijoituslupaharkinnassakaan usein jää sijaa.
  • Ilman Madonnan esimerkkiä Nylon Beat olisi saattanut jäädä perustamatta.
  • Aiemmin maanantaina YK:n edustajat ilmoittivat, että kaupunkia piirittäneet kroaatit olivat saattaneet pakottaa jopa tuhat kaupunkilaista pois Mostarista.
  • Myllyvirta uskoo, että ilman itäisen alueen esikuntaa puolustusvoimien työpaikat Mikkelissä olisivat saattaneet jopa vähetä.
  • lanteen ollessa vielä puoliajalla 0-0. Se jää arvoitukseksi, mutta paineet olisivat saattaneet nousta meille liian suuriksi.
  • Suuret elintarviketuottajat eivät ehkä muutenkaan ole kovin kiinnostuneita Suomen pienistä markkinoista.
  • - Huipun leveys on suurempi kuin kymmenen vuotta sitten, mutta kaikkein parhaat hiihtäjät eivät ehkä ole sen parempia kuin silloinkaan.

  taipuvainen

  • Sen ansiosta eivät pellot kaipaa ojitusta ja metsissä nuorennosalat ovat taipuvaisia kuivumaan liikaakin.

  todennäköinen

  • Sen jälkeen on todennäköistä, että hän osaa perustella myös vaativassa jutussa.
  • Siksi on todennäköistä, että se on laadittu aikaisempien vuosien luentojen pohjalta.
  • 82 On erittäin todennäköistä, että myös Justinianuksen rutto levisi Euroopan eri osiin yhtä oikullisesti, joskaan lähteiden niukkuuden vuoksi kvantitatiiviset vertailut eivät ole mahdollisia.
  • johtaa kysymykseen, voidaanko totena pitää sellaista, mikä on vain todennäköistä.
  • Kuitenkaan ei ole todennäköistä, että luento olisi pidetty juuri tuona vuonna.
  • Seuraava kysymys on epäilemättä keskeisin: edellyttääkö kokonaistodennäköisyys sitä, että vahingon syntyminen on todennäköisempää kuin sen syntymättä jääminen?
  • Mitä korkeampi näyttökynnys on, sitä todennäköisempää on, että joudutaan soveltamaan todistustaakkasääntöjä.
  • Onkin todennäköistä, että kaikki seniorit valitsevat menninkäisen osan.
  • Teoriassa itsehallinnon painottaminen voisi tietenkin merkitä myös ympäristönsuojeluvaatimusten kiristymistä, mutta tilanteessa, jossa hankkeen hyöty saadaan yhdessä kunnassa haittojen taas levitessä laajemmalle ( ja ehkä juuri sinne ), tämä ei liene erityisen todennäköistä.
  • Kuitenkaan ei ole todennäköistä, että luento olisi pidetty juuri tuona vuonna.
  • 9 Olisi outoa, että hän opiskelunsa loppuvaiheilla olisi ruotsintanut luentomuistiinpanonsa, varsinkaan kun sellaista ei esiinny hänen muissa säilyneissä muistiinpanoissaan 10, ja onkin todennäköistä, että hän on ehkä laatinut kyseisen esityksen kuraattorina ollessaan aloittelevien opiskelijoiden avuksi.
  • On todennäköistä, että ihmisoikeustoimikunta tulee noudattamaan pidättyvää linjaa sen arvioinnissa, milloin ennen sopimuksen voimaantuloa tehdyn ratkaisun vielä jatkuvien vaikutusten katsotaan oikeuttavan valituksen tutkimisen.

  todennäköisesti

  • Vikaa käydään tarkemmin selvittämään todennäköisesti maanantaina, jolloin IVO:n asiantuntijat käyvät Luukkalan ja Mertaniemen sähkälaitoksissa Imatralla ja Lappeenrannassa.
  • - Tulemme peluuttamaan todennäköisesti kaikkia kuutta pelaajaamme.
  • Kuitenkin viisi prosenttia tutkimukseen vastanneista ilmoitti maksun lykkäämisen olevan erittäin tai melko todennäköistä.
  • Kohde 9 arvotaan ja vierasetuisessa ottelussa on todennäköisempää, että painotetussa arvonnassa putkahtaa oikeaksi merkiksi risti tai kakkonen.
  • Birminghamissa 20. helmikuuta panen kaasun pohjaan, ja ennätyksen syntyminen siellä on todennäköisempää kuin Gentin EM-hallissa, Kipketer on suunnitellut.
  • Kalastuspuiston välineillä onnistuminen on vähän todennäköisempää.

  todennäköisyys

  • Samoin on hyvin todennäköistä, että pienimmät puolueet kuihtuvat paikalliselta tasoltakin tyystin.
  • Samoin on hyvin todennäköistä, että pienimmät puolueet kuihtuvat paikalliselta tasoltakin tyystin.
  • " Toinen kierros on erittäin todennäköistä "
  • On siis melko todennäköistä, että pakastespermaoriiden käyttö lisääntyy entisestään.
  • Viikon keskivaiheilla romanssin kokeminen on enemmän kuin todennäköistä.

  varma

  • Mutta kun voitto alkoi näyttää varmalta, ilmestyi aktivistienkin joukkoon paljon sellaisia aineksia, jotka olivat aikaisemmin olleet myöntyväisyyssuunnan innokkaimpia esitaistelijoita tai palvelleet ryssää vielä silloinkin, kun ajatus aktiivisesta esiintymisestä Venäjää vastaan oli jo puhjennut teoiksi.
  • Otavan kansanopistossa pidettävälle rautabetonikurssille on nyt ilmoittautunut toistakymmentä osanottajaa, joten osanoton riittävyys rupeaa jo näyttämään varmalta.
  • Eräs asia on kuitenkin varma: sellaisessa tilassa olevaa raunioita, missä Bohusin linna oli, ei voida jättää koskematta, mikäli se tahdotaan säästää varmalta tuholta.
  • Tulevaisuuskaan ei ole varma Tuotannon jatkuminen entisenlaisena ei tulevaisuudessakaan ole täysin varmaa.
  • Jo tällä hetkellä on varmaa, että Jorma Vallinkoski on vailla minkäänlaista liioittelua jäävä maamme kirjastohistoriaan yhtenä sen suurimmista nimistä.
  • Ei suinkaan ollut myöskään varmaa, että luotavalle oppikoululaitokselle olisi edes riittänyt oppilaita, mikäli suomen opetteleminen perustui vain idealistiseen vakaumukseen.
  • - Työnantaja olisi ollut valmis harkitsemaan lomautusratkaisua siinä tapauksessa, että toiminnan käynnistäminen vaikkapa vuoden päästä olisi ollut varmaa.
  • - Keski-Euroopan myrskytuhoalueet ovat niin laajat, että sinne on tulossa mukaan kaikenlaista yrittäjää ja työn tarjoajaa joiden luotettavuus ja palkanmaksukyky ei ole ollenkaan varmaa.
  • Näkemyseroista riippumatta on varmaa, että säännös voi soveltua myös simuloituihin oikeustoimiin.
  • Antti Rissanen loisti polviasennossa tehden 387 ja kun makuulta tuli 396 oli toinen sija varma.
  • 6. Täysin varmaa ei ole, liittyikö tämä venäläisten lähteiden keruu nimenomaan Kustaa II Aadolfin käymiin sotiin.
  • Tässä vaiheessa on vaikea arvioida kenkäalan tulevaisuutta, mutta se on varmaa, että Mäntyharju lisää ponnisteluja teollisen yritystoiminnan työpaikkojen lisäämiseksi.
  • Yhtä varmaa kuitenkin on, että työväenliikkeen jäsenien ja kannattajien enemmistö ei hyväksynyt terroristista toimintaa ainakaan Viaporin kapinan ja seuraavan syksyn jälkeen.
  • Jokainen väkisin avattu ovi ja jokainen konepistoolimies saattoi merkitä varmaa kuolemaa.
  • Tässä vaiheessa on vaikea arvioida kenkäalan tulevaisuutta, mutta se on varmaa, että Mäntyharju lisää ponnisteluja teollisen yritystoiminnan työpaikkojen lisäämiseksi.
  • - Jos uskomme, että Suomi eurooppalaistuu vain ja ainoastaan Helsingin tai Kärkikolmion kautta, on maamme pelätty marginalisoituminen varmaa, hän sanoi.
  • on vaikea antaa Aikoipa tavallinen sukankuluttaja sijoittaa rahansa perinteisellä tyylillä tai rahastosidonnaisesti, yksi asia on varmaa.

  varmasti

  • Saan kävellä varmasti suurkaupungin halki siimapako sukassa ilman, että yksikään kanssaihminen sanoo asian ääneen.
  • Vain 58 prosenttia tiedusteluun vastanneista sanoi äänestävänsä varmasti ja 20 prosenttia melko varmasti.

  voida

  • Viime vuonna SM-pronssia voittanut turkulaisryhmä hallitsi peliä täysin, ja ilman hyvin pelannutta PU-vahti Sirpa Roivasta loppulukemat olisivat voineet olla suuremmatkin.
  • Olisi ihme, jos kalevalainen epiikka olisi voinut juurtua ja elpyä niissä olosuhteissa.

  väistämättä

  • Teollinen tuotantotapa muokkaa kasvaessaan ja laajentuessaan väistämättä sitä ympäröivää yhteisöä ja luontoa.
  • Tieto menneisyydestä on liitettävä aikaan yhtenäisenä prosessina ja silloin astuu muuttuva nykyisyys väistämättä kuvaan.

  väistämättömyys

  • ( Jyrkästi kieltäytymällä. ) Tämän vihollisen kanssa ei pidä milloinkaan ryhtyä neuvottelemaan — se olisi sen ensimmäinen voitto, — Jeesus on antanut siitä meille kaikille seurattavan esimerkin: ei edes hirvittävä ristillä kuolemisen väistämättömyys saanut Häntä alistumaan pahan valtaan — eikä myöskään kiusaajan lupaama kaiken maailman loisto ja kunnia.
  • Kuoleman väistämättömyys, ajan loppu, kaiken loppu on niissä niin järkyttävällä tavalla esillä, että on pakko juosta uudelleen toiseen kerrokseen ja katsoa Helenen silmiä silloin, kun elämä oli vielä edessä ja kuolema todella kaukana.

  väistämätön

  • Se on väistämätöntä maassa, joka osin on kehittyneen länsimaan, osin keräilytalouden asteella.
  • Puneen piti mies, joka on aiemmin pitänyt lukemattomia räiskyviä puheita juuri samassa salissa ja käyttänyt juuri samoja ilmaisuja kuvatessaan kommunismin ja kapitalismin " väistämätöntä vastakkainasettelua ".

  vääjäämättä

  • Urakka täytyy saada etenemään vauhdilla, sillä sähköinen kaupankäynti näyttää kasvavan vääjäämättä.
  • Liikevaihdon kehno kehitys tulee näkymään vääjäämättä myös yhtiön tuloksessa.

  ???

  • Radio piti kuitenkin Irakin ohjus- tai kemiallisen hyökkäyksen mahdollisuutta nyt pienenä.
  • Keskusjärjestöihin kuulumaton Ilmavoimien lentäjäyhdistys väläyttää työtaistelun mahdollisuutta, jos sotilaslentäjien palkoista ei päästä pikaisesti ratkaisuun.
  FEE 
  circumstances (info)
  degree (info)
  explanation (info)
  hypothetical_event (info)
  place (info)
  time (info)