FinnFrameNet:Legality

From Sanat

laillinen

 • Hänen mukaansa Tshekkoslovakia tukee Baltian tasavaltojen laillisia viranomaisia.
 • Tämän jälkeen varat eivät enää eroa laillisia keinoja käyttäen hankituista varoista.
 • Englanti oli sikäli poikkeuksellinen protestanttinen yhteiskunta, että nykymerkityksen mukaista, uuden avioitumisen sallivaa laillista avioeroa ( divorce ) ei myönnetty ennen vuotta 1857.
 • Hän katsoo, että yliopiston sääntöjen soveltaminen on kuitenkin ollut tapaoikeutta ja sellaisenaan laillista.
 • Kyseessä on laillinen keino historiallisten tutkimusten kysynnän kasvattamiseksi, mutta se saa miettimään, mitä tämä voi merkitä lähdekritiikin tarkkuuden ja laaja-alaisen kokonaiskuvan tasapainoisuuden kannalta.
 • Kun työnantajalla näin ollen oli ollut työsopimuslain 43 §:n nojalla laillinen peruste työsopimuksen purkamiseen, ei O:n erottaminen siten ollut RO:n ja HO:n mukaan tapahtunut työntekijän tai luottamusmiehen irtisanomissuojaa loukaten.
 • Hän uskoo, ettei sisällissotia enää tule, vaan vapailla vaaleilla valitaan maalle laillinen hallitus.

laiton

 • Ratkaisevaa jutun lopputulokselle näyttää olleen Paasiahon ( ja hänen vaimonsa ) työsuhteen laiton irtisanominen.
 • Ensiksi mainitussa laissa ovat mm passiivinen ( ja myös aktiivinen ) lahjominen, laiton vangitseminen, oikeudeton rangaistuksen täytäntöönpano, vangin karkaamaan päästäminen, viranomaisen hallussa olevan julkisen asiakirjan väärentäminen, kavaltaminen virkamiehenä, laittomien maksujen periminen ja niiden laiton perimättä jättäminen, postisalaisuuksien paljastaminen jne. Myös ovat Preussin

luvaton

 • ilman lain antamaa tukea on lääkärien ja apteekkarien mahdoton taistella luvattomia lääkkeitä vastaan.

???

 • Tässä taulukossa ovat anastukset ja luvattomat käyttöönotot ( sekä sanottujen rikosten yritykset ) laskettu yhteen.
 • Molemmat luvattomat vierailut turkistarhalle tulivat poliisin tietoon myöhään sunnuntai-iltana.
FEE 
action (info)
code (info)
explanation (info)
object (info)