FinnFrameNet:Leadership

From Sanat

diktaattori

 • Somaliaa johti yli kahden vuosikymmenen ajan diktaattorina Siad Barre, joka kaappasi maassa vallan vuonna 1969.
 • Jo pitkään on ollut ilmeistä, että Irakin tuskien tie jatkuu ainakin niin pitkälle kun Saddam Hussein pysyy maan diktaattorina.
 • Suureksi osaksi kemiallisten aseiden käytön ansiosta Irak kykeni päätymään pitkittyneessä ja turhauttavassa sodassa tasapeliin - jonka Irakin diktaattori kylläkin julisti voitokseen.

hallinto

 • Etelä-Karjalan sairaanhoitopiirin kuntainliiton hallintoa ollaan rukkaamassa uuteen uskoon.
 • Suomen ollessa yhdistettynä Ruotsiin ei Ahvenanmaa kuulunut hallinnollisesti Suomeen, koska Suomella ei ollut omaa keskushallintoa, vaan Suomen samoinkuin Ahvenanmaankin hallintoa johdettiin Tukholmasta, jossa valtakunnan keskusvirastot sijaitsivat.

hallita

 • - En voi palata niin kauan kuin joku ryhmittymä hallitsee Etiopiaa yksinvaltaisesti.
 • nian pääkaupungissa Nairobissa, ettei tällä haavaa ole selvillä, kuka hallitsee Somaliaa.
 • Antiikin polis kuten Englantikin kauan aikaa ovat käyttäneet merentakaisten alueidensa hallitsemiseen seuroja tai kauppakomppanioja ( Roomassa societates publicanorum ).
 • — Niinpä siis joka askeleella saamme muistaa sen, ettemme suinkaan hallitse luontoa niin kuin valloittaja hallitsee vierasta kansaa, ettemme hallitse sitä
 • Kasvoton suuryhtiö hallitsee Marsia hengitysilman ja sodassa käytettävän metallin avulla.
 • Jos Gorbatshov ei enää hallitse Neuvostoliittoa, niin kuinka kauan Jeltsin hallitsee Venäjää.
 • Kuitenkin — Herra hallitsee taivaassa samoinkuin maan kansojen keskuudessa.
 • Me, jotka olemme vakuutettuja siitä, että Jumala hallitsee taivaassa ja maan päällä, me uskomme, että se on Jumala, joka on aikaansaanut tämän ihmeellisen muutoksen.
 • öljyllä ei ollut mitään tekemistä sen tosiasian kanssa, että Englanti hallitsi Palestiinaa väliaikaisesti 1917-1948.
 • - Barren joukot hallitsevat enää muutamaa osaa pääkaupungistamme Mogadishusta.
 • Venäjää ei kukaan hallinnut.
 • Romanov-sukuiset tsaarit hallitsivat Venäjää useita vuosisatoja ennen helmikuun vallankumousta 1917.
 • Orjallinen pelko hallitsee heitä, eiwätkä he noudata Herran käskyjä, kun eiwät edes käsitä Jumalan lain oikeata merkitystä.
 • Vähemmän kuin kaksi vuosisataa kirkollisen vallankumouksen jälkeen, jolloin Rooman valtakunnan uskonto muuttui pakanuudesta Kristinuskoksi, Länsi-Rooman valtakunta joka oli hallinnut maailmaa pääkaupungistaan Roomasta, sitten vähän ennen Kristuksen syntymän, kukistui, ja alkoi hajota useammaksi pienemmäksi valtakunnaksi.
 • Suomeen on pesiytynyt tapa hallita maata kriisien avulla.
 • Ranskalaiset olivat hallinneet Laotiaa täsmälleen neljäkymmentäseitsemän vuotta.
 • kaupunkiin, jossa hänen esi-isänsä olivat hallinneet Skotlantia.
 • Suurtilojen omistajat hallitsivat Andien maita: maanomistajaoligarkian vallassa oli sekä taloudellinen että poliittinen valta.
 • Toimittajien mukaan presidentti Saddam Husseinia tukevat viranomaiset hallitsivat täysin kaupunkia torstaina.
 • Totta lienee myös, ettei suuri osa väestöstä raunioiden keskellä lainkaan uhrannut ajatuksia politiikalle, maassa, jota miehitysvallat hallitsivat.

hallitsija

 • Maasynoodin jäseninä ovat piirisynoodien, usean eri perustuksen mukaan valitsemat edusmiehet, superintendentit, konsistoorion presidentti, yksi professori maan yliopiston jumaluusopillisesta ja yksi lainopillisesta tiedekunnasta ja hallitsijan määräämät edusmiehet, joiden luku ei saa nousta yli kuudennen osan siitä, mitä piirisynoodit valitsevat.
 • Kartano-oikeudet olivat varhaisinta - jo 1200-luvulla annettua - yksinomaan hallitsijan antamaa erityislainsäädäntöä.
 • Entä onko maailman herrana ja hallitsijana oleminen sitten rinnastettavissa hyvään?
 • esiintyi kansalle puhumassa suuria elämän totuuksia, merkitsi semmoinen työ tuhansin kerroin enemmän kuin muuten viisaana hallitsijana oleminen.
 • Lahden Aleksanterinkadulle kuin Kuwaitin hallitsijan pihallekin.
 • Se kuvaa suurta uhkaa, sitä uhkaa, jota muinaiset roomalaiset tunsivat Karthagon hallitsijan yrittäessä kukistaa mahtavan Rooman pääkaupungin.
 • Viktoria oli toisaalta miehelleen uskollisuutta vannonut vaimo, toisaalta maansa hallitsija.
 • Gaspar oli puolestaan mystisen Tarsiin kuningaskunnan hallitsija.
 • Juudan kuningas Aasa sai Syyrian hallitsijan rikkomaan sen liiton, jonka hän oli Israelin kanssa solminut, ja rupeamaan liittoon itsensä kanssa ( 1. Kun.
 • Iranin hallitsija, shahi Riza Pahlavi on kuitenkin mobilisoinut armeijansa ja aikoo panna kovan kovaa vastaan.
 • Englantilaisten ja bolshevikijoukkojen yhteisen rynnistyksen edessä Iranin hallitsija katsoi parhaaksi lopettaa taistelun jo kolmen vuorokauden kuluttua ja shahin valtakunta joutuu nyt Lontoon ja Moskovan armoille.
 • Hyvä hallitsija tuntee huolta myös alamaistensa hyvinvoinnista.
 • Nuorten tieteisseikkailu, jossa julma hallitsija sieppaa lapsia orjikseen.

hallitus

 • Suomen hallitus yritti propagandakampanjallaan ehkäistä loikkauksia, mutta vuoden 1932 lopulla alkanut nousukausi osoittautui propagandaa tehokkaammaksi muuttovirran ehkäisykeinoksi.
 • Suomen hallitus täytti rauhanehdot ja osoitti pitkälti yli niiden mukautuvuutta Neuvostoliittoa kohtaan.

heimopäällikkö

 • Heidän heimopäällikkönsä ovat olleet hirmuhaltioita, jotka sekä sodassa että rauhassa teurastivat ihmisiä vain oikkujaan noudattaen.
 • Beduiinit ja heidän heimopäällikkönsä sen sijaan ovat kuningas Husseinin puolella.
 • Kullakin amboheimolla on oma heimopäällikkönsä, jota nimitetään
 • Lehtemme painoon mennessä saapuu sanoma, että Ongandjeran heimopäällikkö Shaanika on kuollut kiirastorstaina, 2 päivänä huhtikuuta. "
 • Uukumbin heimopäällikkö Nuujoma Heelunpoika oli kuulu sotapäällikkö ja ryöstöretkien tekijä, joka kohotti kansansa varallisuuteen ja mahtavuuteen.
 • Mwata Yamvo, vaikutusvaltainen afrikkalainen heimopäällikkö, on saapunut Elizabethvilleen käydäkseen siellä valkoisten kanssa neuvotteluja heimonsa sosiaalisista ja taloudellisista pulmista.
 • Olen kotiutunut tälle saarelle, ja Alberti, saaren korkein heimopäällikkö on minua kohtaan ystävällinen — ainakin ylitä hyvä kuin kymmenen isää.

herttuatar

 • Kentin herttuatar kääntyi katolilaiseksi
 • Kentin herttuatar, kuningatar Elisabetin serkku, on kääntynyt katolilaisuuteen.
 • Kun Chaplinin » Sirkus » filmi esitetiin Lontoossa joku aika sitten huomattaville kutsuvieraille, joiden joukossa m.m. Walesin prinssi, Yorkin herttuatar ja herttua ja muita kuninkaallisen perheen jäseniä, herätti se yleistä hilpeyttä ja ihastusta.
 • Kun Brittiläinen Akateemisten Naisten Liitto oli v. 192 G saanut Crosby Hallin haltuunsa ja aloittanut hyvin ripeät rakennustyöt, tuli Yorkin herttuatar saman vuoden marraskuussa ja asetti John Crosbyn ja Thomas Moren veistokuvilla koristetun kivitaulun oven yläpuolelle.
 • Tämän luettuaan tietää mitä sitten tapahtuu, kun Kentin herttuatar on kätellyt voittajat.
 • Kentin herttuatar tulossa yhdessä prinsessa Aleksandran puolison, Angus Offilvyn kanssa tervehtimästä prinsessa Aleksandraa ja hänen esikoistaan, joka syntyi viime viikolla.
 • Lapsenvahdiksi haluaville herttuatar onkin asettanut kovat vaatimukset: heidän on esitettävä lääkärintodistus terveydestään ja heillä on oltava " tapoja ".
 • Yorkin herttuatar " Fergie " on käynyt psykoterapiassa siitä lähtien kun nakukuvat hänestä ja hänen amerikkalaisesta seuralaisestaan levisivät yli koko maailman vuosi sitten.

imaami

 • Taleb mainitsi, että Jemenin imaami viime joulukuussa ehdotti komitean asettamista ratkaisemaan rajakysymyksiä.
 • Jemenin imaami kuoilut ja hänen seuraajansa paennut.

johtaa

 • Pienellä nummipaikkakunnalla on nyt kuntouttamislaitos jota johtaa tunnettu professori Behrend.
 • On erittäin huono asia, suorastana pelottava, että Yhdistyneiden kansakuntien päämajasta on tehty sotaakäyvien monikansallisten armeijoiden päämaja, jota johtaa Yhdysvaltojen presidentti, hallitus ja heidän kenraalinsa.
 • Ohjelmassa on raportti Helsingin kaupunginorkesterin Bachin Johannes-passion esityksestä, jota johtaa saksalainen Peter Schreier.
 • Mikkelin myymälä oli Valioasun ensimmäinen lenkki ja Mikkelistä Lemmetty johti liikettään vuoteen 1969.
 • Tri Vilho Harle johti ryhmää State and Nation suomalaisina työtovereinaan valt. lis.
 • Naisia on ollut mukana avaruusohjelmassa 1960-luvulta lähtien, ja viime vuosina naisia ollut jo varsin usein sukkulan miehistössä, mutta tämä on ensimmäinen kerta, kun nainen johtaa avaruuslentoa.
 • Se herätti siellä suurta huomiota kuulla tehtaasta, jota nainen johtaa ja jossa on ainoastaan naistyöntekijöitä.
 • Gousmi oli johtanut ryhmää viime helmikuusta, jolloin hänen edeltäjänsä Mourad Sid Ahmen ammuttiin algerilaisessa lähiös-
 • Varmalla silmällä hän oli valinnut linnoituksen paikan ja erinomaisella taidolla hän oli johtanut töitä sekä luonut aikansa huomattavimman arkkitehtoonisen muistomerkin Suomeen.
 • Pores on johtanut kuoroa koko sen olemassaolon ajan.
 • Vieläkään maiden suhteet eivät ole palautuneet täysin normaaleiksi, vaikka Argentiinaa on johtanut siviilihallitus jo lähes yhdeksän vuotta.
 • Mainittakoon kuitenkin, että erimielisyydet loppuosasta jatkuvat edelleen, ja että niitä yritetään paraikaa selvittää laajassa välimiesoikeudellisessa menettelyssä, jota johtaa eräs ruotsalainen kokenut välimiesoikeustuomari.
 • Neuvottelujen aluksi Algerian oikeusministeri Ahmed Ouyahia tapasi suljettujen ovien takana Etiopian valtuuskunnan, jota johtaa maan ulkoministeri Seyoum Mesfin.
 • Kuoro, jota johtaa musiikinopettaja Anssi Myyryläinen on tehnyt matkoja eri puolille Suomea.
 • MOSKOVA, 1. 11. ( STT-Reuter ) Muuan viljankokoamispaikalla Lvovin luona Ukrainassa työskennellyt työläinen on tuomittu 15 vuodeksi vankeuteen siitä, että hän oli johtanut joukkiota, joka varasti 200 tonnia valtion viljaa, kertoi sanomalehti Selskaja Zhizn perjantaina.
 • Presidentti johtaisi valtiota, mutta ei kuitenkaan Yhdysvaltain tapaan hallitusta.
 • Pihlajamäki johtaisi kirjastoa vuoden 1996 loppuun.
 • Miehensä kuoleman jälkeen, vuonna 1970, Ailakki Sariola ryhtyi Suomen Tivolin johtajaksi, ja johti sitä lopulta kuolemaansa asti karismaattisella ja persoonallisella otteellaan.
 • . hän perusti koulun kiivainta rakennusvaihettaan eläneeseen Kostamukseen ja johti sitä kymmenen vuotta.
 • Minä johdan keskusfoorumia ja kerään erilaisia mielipiteitä.
 • — Hyvä on, Jerry, sinä voit johtaa esitystä.
 • Nämä kaksi miestä johtivat retkikuntaa, jonka oli tarkoitus vuonna 1860 ensimmäisenä vaeltaa halki Australian mantereen.
 • He johtivat koulutusta, terveydenhoitoa ja uskonasioita.
 • Naiset ovat johtaneet ihmisiä, mutta aivan viime aikoina naisten otteet ovat koventu-
 • - Joukkueen kokeneimmat pelaajat ovat johtaneet joukkuetta jo pitkään.
 • Vastaanottojen ja kotikäyntien yhteydessä on apuasaaneiden lukumäärä yli 5.000. Seurakuntasisaret ovat johtaneet vanhustenkerhoja.
 • Slovenian uudistusmieliset kommunistit johtivat Jugoslavian poliittisia ja taloudellisia uudistuksia Titon kuoltua vuonna 1980.
 • Silti samat miehet johtivat Kolmannen valtakunnan aikana yritystä, jonka tuotteet olivat kaikkialla läsnä, elintärkeinä ja olennaisina.
 • Lehikoinen on lainannut koulun johtamiseen perusasioita liike-elämästä.
 • Palo saatiin kuitenkin sammutetuksi kyläläisten ripeällä toiminnalla, jota johti sattumalta paikalla ollut varapalopäällikkö.
 • Presidentti Gorbatshov tapasi Moskovassa samanaikaisesti Liettuan kansallismielisen kommunistipuolueen valtuuskunnan, jota johti puolueen puheenjohtaja Algirdas Brazauskas.
 • Ensimmäinen keisari, Shi Huang Di, muodosti vuonna 221 eKr. hajanaisesta alueesta yhtenäisen Kiinan kansakunnan, jota johti tehokas keskushallinto.
 • Päivät päättyivät komeasti Talvela-salin täyttävän suurkuoron lauluun, jota johti Hilkka Siipola.
 • Esko Tuomiharju johtaa puhetta

johtaja

 • Johtokunnan vaalin yhteydessä ilmoitti yhtiön ensimmäisenä johtajana vuodesta 1914 toiminut tri W. Rosenlew, että hän korkean ikänsä vuoksi halusi luopua toimeenpanevan johtajan tehtävästä.
 • Uutta kuoroa kokoamaan ja valmentamaan on nimetty kuorojohtaja Kyösti Häätänen, joka lähes kymmenen vuotta kestäneen työsuhteen jälkeen erotettiin vuonna 1987 Oopperajuhlakuoron taiteellisen johtajan tehtävästä.
 • Näin meille jutteli ompeluseuratoiminnan johtaja osaston vuosijuhlassa maaliskuun alussa.
 • Etelä-Savon sairaanhoitopiirin johtaja valitaan kuuden haastateltavan joukosta.
 • Poliittinen oppositio menetti mahdollisuutensa yhdistää voimansa, kun liberaalipuolueen johtaja Radu Campeanu ilmoitti maanantaina neuvottelevansa presidentti lon Iliescun kanssa koalitiohallituksen muodostamisesta.
 • Toimi sitten jonkun aikaa pankin johtajana ja asianajajana, kunnes
 • 56-vuotias David Johnston, joka toimi erään shanghailaisen pankin johtajana, pidätettiin elokuussa 1968 syytettynä vakoilusta.
 • Käsityskantansa tukemiseksi tuomari Boije esittää tunnettujen rikosoppineiden mielipiteitä ja Skandinavian maiden lainsäädäntöä sekä omakohtaisia kokemuksiaan monivuotisena vankilanjohtajana.
 • Tilli työskentelee vankilanjohtajana Haaparannassa, viihtyy ja toimii innokkaasti ruotsinsuomalaisten yhdistyksissä.
 • Kunnallissektorin näkökulmasta vahvoilla on Kaupunkiliiton osastopäällikkö Arto Laitinen.
 • Clearingtilien tiliasema selvinnee lopullisesti tammikuun alkupuolella, kun kaikki saatavat ovat kirjautuneet, arvioi osastopäällikkö Kari Holopainen Suomen Pankista.
 • Teoksen kirjoittajat ovat professori Kari S. Tikka ja verohallituksen osastopäällikkö Olli Nykänen.
 • tuuksiaan Moldovassa, elleivät Moldovan johtajat ja vähemmistöryhmät saa kansallisuusryhmien välisiä selkkauksia loppumaan puolentoista viikon kuluessa.
 • Baltian maiden johtajat pelkäävät, että Moskova käyttää Persianlahden sotaa hyväkseen murskatakseen tasavaltojen itsenäistymistä ajavat hallitukset.

johtohenkilö

 • 50-vuotias Vapaiden demokraattien FDP:n johtohenkilö Schwaetzer on ollut asuntoministerinä tammikuusta 1991.
 • - Eteläkorealaisen jääkiekkoseuran johtohenkilö on tulossa katsastamaan turnauksen ja sen puitteet.
 • Kilpisellä on myös yhteyksiä Savonlinnaan, hän oli Savonlinnan ensimmäisten musiikkipäivien johtohenkilö 1950-luvulla, ennen oopperajuhlien alkua.

kalifi

 • Niinpä hän uskotteli vahdille, että kalifi oli antanut hänelle luvan nukkua toisessa teltassa kuin missä tämä itse nukkui.
 • Mutta ei uskota, että kalifi saa mitään valtuuksia ryhtyä toimenpiteisiin, jotka voisivat aiheuttaa ranskalaisten vastalauseita.

kapteeni

 • Kun joku hänen konttoripäälliköistään, prokuristeistaan, kapteeneistaan, rautatielinjojensa ylitarkastajista tai joku lakkoilevien työläisten johtajista teki hänelle odottamattoman ja mahdollisesti ilkeämielisen kysymyksen, latasi hän vanhan ystävänsä Durham Bull tupakalla, sytytti sen, vastasi lyhyesti ja selvästi, vaikka ei hänellä olisi ollut vaaleanpunaisintakaan aavistusta koko kysymyksestä, ja katso: kysyjä oli lyöty.
 • Laivat silloin olivat satamassa ja niiden miehistö oli valmis kaikkeen, mikä vapauttaisi heidät kapteeneistaan; kesän kuumuus ja tautisuus oli vähennyt, työkin samoin ja kuri heikontunut.
 • Keihäsparimme on siis pitänyt pilkkanaan Suomen mestaruuskilpailuja ja toinen parista on ollut Suomen maajoukkueitten kapteenina ja täten tunnustettuna aktiiviurheilijain kenttäjohtajana.
 • Sen pelaaja-valmentajana ja samalla myös kapteenina toimii Minna Lehtinen, Koljonen huomauttaa.
 • Goodwin Sands -hiekkasärkkien tapahtumista tuona kauhujen yönä tiedetään kirjeen perusteella, jonka Robinson Crusoen kirjoittaja Daniel Defoe sai muutaman päivän kuluttua onnettomuudesta ystävältään Miles Norhillilta, joka toimi Shrewsbury-nimisen laivan kapteenina.
 • Ogiwara on valittu myös Japanin olympiajoukkueen kapteeniksi.
 • Kentän kapteeniksi valittiin Erkki Utriainen ja naiskapteeniksi Tuula Suhonen.

kediivi

 • Tänä vuonna tuli Egyptin kediivi Konstantinopoliin hankkimaan Turkin hallituksen myöntymystä siihen, että Egyptin oikeuslaitos järjestetään eurooppalaiseen malliin.
 • Niinpä jo V. 1875 saattoi Englannin salainen tiedoituspalvelu ilmoittaa hallitukselle, että Egyptin kediivi oli joutunut hyvin suuriin taloudellisiin vaikeuksiin ja toivoi voivansa lainata rahaa kanavaosakkeita vastaan.
 • Ismail pashasta oli nyt tullut Egyptin kediivi ( varakuningas ), mutta hänellä oli hyvin huonot raha-asiat.
 • Egyptin kediivi tarvitsi rahaa tässä asiassa tärkeässä vaiheessa ja hän möi osakkeensa Britannian hallitukselle neljästä miljoonasta punnasta vuonna 1875.

kediivin

 • Mutta sittemmin, 1875, se kuitenkin, havaittuaan kanavan merkityksen ja taloudellisen kannattavaisuuden, käytti hyväkseen seuraavan kediivin rahapulaa ja osti 4 miljoonalla punnalla salaa tämän hallussa olevat osakkeet, lähes puolet koko osakemäärästä.
 • Aidan Verdi sävelti Egyptin kediivin tilauksesta Suezin kanavan vihkiäisiin v. 1871.

keisari

 • Tässä hankkeessa tukee Italiaa innokkaasti Abyssinian keisari, joka on erittäin kiinnostunut uuteen tiehen.
 • Vuosia on kertynyt jo 21. Mieleenpainuvimpia elämyksiä kuoron mukana Ollinen koki vuosina 1976 ja 1984, jolloin kuoro esiintyi Japanin keisarin hovissa.
 • Japanin keisarin Akihiton odotettiin hyväksyvän hallitusnimitykset myöhemmin torstaina.
 • kassa Anchoragessa, missä presidentti Nixon tapasi maanantaina Japanin keisarin Hirohiton.
 • ne kotiin palattuaan Konstantinopolin keisarille Justianukselle.
 • Perusoikeuden ja sen käyttämistä säätelevän lain kytkeminen toisiinsa tuli ongelmalliseksi — kuten Viljanen huomauttaa 12 — viimeistään siinä vaiheessa, kun keisari jätti vahvistamatta säätyjen hyväksymät painovapaus- ja yhdistyslakiehdotukset.
 • Vihdoin valtakunnankansleri ilmoitti 6. tammikuuta 1918, että keisari Wilhelm II oli tunnustanut itsenäisen Suomen tasavallan.
 • Upseerit uskoivat, ettei keisari edes tiennyt, mitä maassa todella tapahtui.
 • Venäjän keisari ylimmän vallan haltijana ei hanketta hyväksynyt, koska piti sitä taloudellisesti liian isona yrityksenä.

keisarinna

 • Venäjän keisarinna Katariina syöksi valtaistuimelta kunnottoman puolisonsa Pietari III:n Pietarin varusväen avulla ja kapinalliset upseerit murhasivat tsaarin sillä verukkeella, että tämä muka yritti pakoa.
 • Linnoitus sai aikoinaan nimensä siitä, että Venäjän keisarinna Katariina II hyväksyi 1773 linnoituksen suunnitelman 26. kesäkuuta, jota vietetään py-
 • - Venäjän keisarinna on äskettäin selittänyt, ettei hän kärsi naisihmisten polttavan tupakkaa ja että papirossi naisen suussa vaikuttaa häneen yhtä vastenmielisesti kuin miesten kiroileminen.
 • Romanttisen Sissisarjan toisessa elokuvassa uusi keisarinna kohtaa hovietiketin mutkikkaat kiemurat.
 • Ujostelematta kohtaa ihmelapsi keisarinnan loistavine seurueineen ja liikkuu vapaasti komeassa ympäristössä.

komendantti

 • Belsenin leirin komendantti vastaamaan teoistaan.
 • Elsgrund-leirillä meidät uudelleen otettiin juhlallisesti vastaan, jolloin leirin komendantti, majuri Roepke lausui meidät tervetulleeksi ja Suomen lippu ensi kerran kohosi leirin lipputankoon.
 • BERLIINI. 11. 7. — RT — Berliinin venäläinen komendantti, kenraali Kotikov on ilmoittanut virallisesti tahtovansa kohdata kolme länsivaltojen komendanttia valvontaneuvostossa heinäkuun 12. päivänä.
 • Myöhemmin päivällä molemmat senaattorit menivät tapaamaan kaupungin saksalaista komendanttia, kenraali Seckendorffia, keskustellakseen hänen kanssaan mahdollisuuksista jatkaa matkaa Berliinin ja Tukholman kautta Vaasaan, valkoiseen Suomeen, jossa heitä kiihkeästi odotettiin.
 • johtuen on joutunut lähettämään valmiiksi tutkimansa jutun asiakirjat sotaoikeuden syyttäjälle, varuskunnan komendantille tai joukko-osaston päällikölle, liittää hän luonnollisesti lähetekirjelmäänsä pyynnön, että asian päätöksestä aikanaan lähettäjälle tiedoitettaisiin.
 • Jos jäät Saksaan ja selviät hengissä, niin ilmoita vankileirin komendantille, että sinulla on terveiset Eberhard Schwartzilta 23. Stuka-eskaaderista tämän äidille ja sisarelle Hampuriin.

komentaa

 • - Keisari Wilhelm II on lakannut itse johtamasta kyökkiänsä ja ottanut ranskalaisen kyökkimestarin komentamaan siellä kokkien laumaa.

komentaja

 • 28 Gideonin miehet seisoivat määrätyillä paikoillaan, kunnes heidän komentajansa antoi heille merkin.
 • Sotamieheni iloitsivat että jälleen olin heidän komentajansa.
 • Tukenaan hänellä on kymmenen hengen joukko, jonka jäsenet ilmoittivat puolustusvoimien komentajalle osoitetuissa kirjeissä yllyttäneensä Ranista.
 • Puolustusvoimien komentajalle, amiraali Jan Klenbergille osoitetussa kannanotossa vastustetaan myös varusmiessoittokunnan siirtoaikeita.
 • Prikaatinkenraali Yom Tov Samiya ojensi viimeisen sotilasrakennuksen avaimet ja lahjaksi hankitun vesipiipun palestiinalaisten joukkojen komentajalle.

kongressiedustaja

 • Japanilaiset kongressiedustajat G. Imatzumi ja prof. H. Kihara.
 • Kun liiton kongressiedustajat nyt jälleen ovat kokoontuneet miltei päivälleen 3 vuotta
 • Sikäli kuin varmoja vaalituloksia tähän mennessä on ehditty saada, eivät » märät » eli kieltolain vastustajat onnistuneet saamaan riittävästi kongressiedustajia valituiksi voidakseen saada aikaan lievennyksiä nykyiseen kieltolakiin, niinkuin heidän harras toivomuksensa näissä vaaleissa oli ollut.
 • Joukko yhdysvaltalaisia kongressiedustajia vetosi perjantaina presidentti Bill Clintoniin, jotta hän käyttäisi tarvittaessa jopa asevoimia Sarajevoa piirittävien serbien lyömiseksi.

kuningas

 • Usein ei kokelas tiedä, miten laajasti on vastattava, riittääkö esim. paljas nimien luetteleminen, kun kehoitetaan mainitsemaan hallitsijavaltaa keskiajalla vahvistaneet Ranskan kuninkaat j. n. e. On myös voinut sattua, ettei kaikissa oppikirjoissa ole lainkaan käsitelty niitä asioita, joita kysymys koskee ( esim.
 • Eräät Ranskan kuninkaat olivat todellisia suursyömäreitä.
 • Israelin ulkoministeri David Levy kutsui sunnuntaina Jordanian kuninkaan Husseinin vierailulle Jerusalemiin rauhanneuvotteluihin.
 • Kiovan ruhtinas Jaroslav Viisas antoi vuonna 1019 Laatokan kaupungin morsiuslahjana puolisolleen Ruotsin kuninkaan Erik Skötkonungin tyttärelle Ingegerdille, jonka edustajat hoitivat läänitystä lähes sata vuotta.

kuningatar

 • TV 2 klo 17.00 Englannin kuningattaren 70-vuotispäivien kunniaksi tehty dokumentti
 • Frank Drebin ( loistava Leslie Nielsen ) kiitää toheloinnista toiseen yrittäessään Englannin kuningattaren murhan valtiovierailun aikana.
 • Alankomaiden kuningatar on nimittänyt maansa varakonsuliksi Vaasaan toimitusjohtaja Lars Höglundin, jonka toimialueena on Vaasanlääni Kokkolan kaupunkia lukuunottamatta.
 • Kun Belgian kuningas ja Alankomaiden kuningatar äskettäin esittivät rauhanvetoomuksensa, johon myös Pohjoismaiden hallitsijat yhtyivät, sai tuo toivo uutta virikettä sitten kuitenkin pian ja kenties lopullisesti sammuakseen.

kuvernööri

 • — Herra kuvernööri, ettekö haluaisi keskustella siitä kanssani nyt?

lääninherra

 • Vasallin tehtävät olivat ennen muuta sotapalvelus, hallinnolliset toimet ja oikeudenhoito sekä lääninherransa neuvoston toimintaan osallistuminen.
 • Myös valtiopäiväkutsun saavuttua osattiin arvostaa sitä, ettei kaupungin tai maalaispitäjien lähettämän miehen tarvinnut vain oman heikon äänensä avulla ajaa asioitaan tässä isoisten kokouksessa, vaan hän voi saada ohjausta ja arvovaltaista tukea lääninherransa taholta.
 • Niinpä oli kerran läänitysajalla ritari, joka oli niin köyhä ja niin vaikeassa ahdingossa, että hän ei kyennyt ostamaan hevosta itselleen sotaretkelle, kun taistelu oli alkanut hänen lääninherransa ja naapuriruhtinaitten välillä.
 • Mutta kuitenkin valtiot muodostuvat aivan kuin saman reseptin mukaan: kuninkaiden voitolliset taistelut lääninherroja vastaan.
 • Me tuomitsemme keskiajan lääninherroja, jotka eiwät antaneet wiljellä maata wähemmällä kuin että heille annettiin neljäs osa sadosta.
 • Heti kirjansa alussa tekijä herkistyttää lukijan mielenkiinnon esittämällä Kristoffer Baierilaisen nousua unionikuninkaaksi ja niitä edellytyksiä, mitä hänellä siihen oli, sekä valtionhoitaja Kaarle Knuutinpojan pureutumista Suomeen, lopulta koko maan lääninherraksi.
 • Onhan linnan ainoa puolustaja ja käskijä poissa ja kuka muu kuin mies päälliköksi ja lääninherraksi sopisi.
 • feodalismi, läänitysjärjestelmä, joka keskiajalla saattoi talonpojat riippuvaisuussuhteeseen; siinä on ruhtinas lääninherrana, ylhäiset olivat hänen vasallejaan ja näillä oli taas alavasalleja; puhutaan myöskin teoilisuusfeodalismista,
 • Tämä Kaarle Knuutinpoika Vonde onkin ainoa Raaseporin hallitsijoista, joka hywänä, lempeänä ja oikeutta rakastawana lääninherrana on jättänyt kiitollisen muiston itsestään jälkimaailmalle.
 • Kuningas Hannu antoikin silloin valtioneuvostolle ohjeet sopia venäläisten kanssa kokouksesta talvella 1498 — 99. Tilanne oli siten kesällä 1498 kriitillinen ja Sturella oli Suomen lääninherrana aivan tarpeeksi syytä Viipurissa käyntiin.

maharadza

 • Sen pystytti 1728 Jaipurin maharadza Jai Singh, joka kaupunkisuunnittelijana ja astronomina oli paljon aikaansa edellä.
 • Nuori maharadza luovutti timantin rauhansopimuksen solmimisen yhteydessä.
 • Diyan isä, maharadza Bhawani Singh ja hänen perheensä ovat kieltäytyneet kommentoimasta avioliittoa.
 • Supermatkalaiset vierailivat pyramideilla, Delhin maharadzan palatsissa, Taj Mahalissa, Pääsiäissaarilla, Tahitilla... päätyen koruttomalle Stansteadin lentokentälle Lontoossa.
 • Ajomatka Australian halki vanhalla autonrämällä, joutuminen keskelle tulvaa Vietnamissa, eksyminen suolajärveen Bolivian Altiplanossa tai audienssi Jodhpurin maharadzan kanssa Intiassa...

ministeri

 • Brysselin kokouksessa sovinnon hierojaksi valittu Ruotsin ministeri esitti kompromissina 30 prosentin vähennyksiä nykytasosta maataloustuotannon tukiin ja tuontisuojaan.
 • - Suomen keskusta ja maatalousministeri Martti Pura ( kesk. ) on kovan paikan edessä maanviljelijöittensä kanssa.
 • Japanin maatalousministeri Masami Tanabu puolestaan sanoi vastustavansa ehdotusta sillä perusteella, että se suosii maataloustuotteiden viejiä enemmän kuin niiden tuojia.
 • Helmikuun lopussa Englannin taideministeri Jennie Lee avasi Lontoossa uuden taidekeskuksen, joka eroaa entisistä vastaavanlaisista melkoisesti.

ohjaaja

 • Eija Ojansuu, yksi leirin ohjaajista kiittelee maatilan tarjoamia loma- ja leiripalveluja erinomaisiksi erikoisesti heidän toiveita ajatellen.

paroni

 • Rovaniemellä viime keväänä kantaesityksensä saanut näytelmä kertoo paroni C. G. Mannerheimin ja puolalaisen ruhtinatar Marie Lubomirskan ystävyydestä.
 • Pitkällisissä neuvotteluissa etsittiin osapuolia tyydyttävää kompromissia paroni de Coubertinin ja Ruotsin ulkoministeriön johdolla.

piispa

 • Winchesterin piispa on hiljan lausunut:
 • Muuan kirjailija mainitsee, että Englannissa 1500- luvulla viljeltiin mansikoita, jotka » olivat mulperimarjan kokoisia ja Elyn piispan puutarhat, joista vielä on jälkiä, » vanhassa Lontoossa », olivat kuuluisat mainioista mansikoistaan.
 • Myöskin maallisia kirjoja tulisi kohdella samalla arvonannolla, sanoo tämä Durhamin piispa, ja hänellä on monta muutakin hyvää neuvoa kirjojen oikeasta hoidosta ja lainaamisesta.
 • Tästä syystä, häiriöiden pelosta, oli päätetty, että kruunun painaakin kuninkaan päähän Salisburyn piispa, joka oli nuorempi.
 • Englantilainen Donaldson, Salisburyn piispa, sanoo: » Suuret liikkeet, tuliperäiset voimaltaan ja laajuudeltaan, tärisyttävät yhteiskuntaa ja muuttavat sen ulkonaisen leiman.
 • V. 1909 kävi Ruotsissa yhteisvaikutuksen ehtoja harkitsemassa eräs anglikaanisen kirkon lähetystö, johon m. m. kuului Salisburyn piispa John Wordsworth.
 • Palkkamurhaajia ovat käyttäneet rikkaat suurtilalliset ja puolisotilaalliset oikeistolaiset järjestöt, kerrottiin Brasilian piispojen tekemässä selonteossa, jonka mukaan " ilman maauudistusta ei Brasiliassa voida puhua demokratiasta ".
 • Suomalaisten piispojen toimittama Pyhän Henrikin muistopalvelus on osa Suomen itsenäisyyden 75-juhlavuoden tapahtumia.

pomo

 • NHL:n uusi pomo Gary Bettman on aloittanut pohjustustyöt, jotka mahdollistaisivat Kanadan ja USA:n " Dream Team " -miehistöjen lähettämisen Lillehammerin talviolympialaisten jääkiekkoon.
 • Useimmat tuntevat myös tapauksen, kun työyhteisöön tulee uusi pomo tai kollega: hänhän on loistava tyyppi tai ainakin ihan mukava.

pormestari

 • Näin uskoo Mikkelin ystävyyskaupungin Bekescsaban pormestari Janos Pap.
 • Joulurauhan julistaa pormestari Jorma Pekonen.

presidentti

 • Neuvottelujen aikana Irakin radio julkisti presidentin viestin Syyrian presidentille Hafez al- Assadille.
 • ryhmä eri humanitäärisiä piirejä edustavia suomalaisia on kohdistanut huomiota Syyriassa elävien juutalaisten kohtaloihin julkilausumassa, jonka sisältö on toimitettu Syyrian presidentille, YK:n pääsihteerille sekä ihmisoikeuksien komissiolle.

puheenjohtaja

 • Ratsuväen historiatoimikunnan kantavina voimina olivat ennen kaikkea puheenjohtaja professori Vilho Suomi sekä jäsenet everstiluutnantti Olle Harjapää ja majuri Heikki Pohjanpää.
 • Kunta-alan ammattiliiton puheenjohtaja Jouni Riskilä ennustaa kuntasektorin sopimuskierroksesta todella vaikeaa, jos kunta-ala ei pääse päänavaajaliittojen jäljessä tyydyttävään palkkatasoratkaisuun.
 • Seuraa ovat edustaneet Scandinavian Journal of History toimituskunnassa prof. Kauko Pirinen ja prof. Sune Jungar; kansainvälisen keskiajan historian repertorion toimituskunnassa prof. Jaakko Suolahti; Suomen historian perustutkimustoimikunnassa akateemikko Eino Jutikkala, prof. Kauko Pirinen ja prof. Päiviö Tommila sekä sihteerinä FM Yrjö O. Kihlberg; historiantutkimusneuvostossa prof. Jarl Gallen, akateemikko Eino Jutikkala, prof. Martti Kerkkonen ja valtionarkistonhoitaja Toivo J. Paloposki; mikrofilmaustoimikunnassa prof. Tuomo Polvinen ja prof. Kauko Pirinen; Suomalaisen Kirjallisuuden edistämisvarojen valtuuskunnassa valtionarkistonhoitaja Toivo J. Paloposki ja varamiehenä prof. Matti Lauerma; Tieteellisten Seurain Valtuuskunnassa prof. Yrjö Blomstedt varamiehenään esimies; Historiallisen Aikakauskirjan taloudellisessa valtuuskunnassa prof. Lauri Hyvämäki; Paikallishistoriallisen Toimiston johtokunnassa prof. Pentti Virrankoski ja prof. Heikki Ylikangas; tuomiokirjojen kortitustoimikunnassa prof. Mauno Jokipii ( puheenjohtaja 24. 4. lähtien ), prof. Eero Kiviniemi, prof. Veikko Litzen, FT Anna- Leena Siikala, prof. Päiviö Tommila ja prof. Pentti Virrankoski, sihteerinä FM Eljas Orrman; pohjoismaisen autiotilatutkimuksen Suomen toimikunnassa akateemikko Eino Jutikkala ( puheenjohtaja ), prof. Mauno Jokipii, prof. Armas Luukko ja dos.
 • Monin paikoin seurat ovat ottaneet tämän roolin itselleen, tilanteen selkeyttämistä kaipaava puheenjohtaja näkee.
 • Brittiläisen julkisen sanan neuvoston puheenjohtaja lordi McGregor on vahvistanut, että hänen kirjoittamansa kirje, johon paljastus perustuu, on aito.
 • Tuolloin Leningradin neuvoston puheenjohtaja Anatoli Sobtshak ilmaisi kiitollisuutensa mahdollisesti heille toimitettavasta avusta.
 • Heitä on kymmenkunta, mukana myös puheenjohtaja Eerola.
 • Öljyn kysyntä maailmalla saattaa ylittää tarjonnan vuonna 2000, varoittaa öljynviejämaiden järjestön Opecin entinen puheenjohtaja Subroto.
 • Pääministeri, keskustan puheenjohtaja Aho ei kannata salkkujen kierrätystä.
 • Tällaisen vaatimuksen esitti Sosialidemokraatti heti sen jälkeen kun Helsingin pitäjän käräjillä kihlakunnanoikeuden lautakunta, vastoin puheenjohtajansa mielipidettä, oli päättänyt ajaksi vapaalle jalalle laskea kenraali Walleniuksen ja eversti Kuussaaren.
 • Kiichi Miyazava ei vaikuttanut torstaina järin kiinnostuneelta väittelystä, jota käytiin liberaalidemokraattisen puolueen uudesta puheenjohtajasta.
 • Yrjö Rautio Kansan Uutisissa Vasemmistoliiton väistyvästä puheenjohtajasta
 • Viime kesänä maaottelu järjestettiin Helsingissä, ja isännät saivat vieraakseen Ruotsin joukkueen lisäksi Kansainvälisen yleisurheiluliiton puheenjohtajan Primo Nebiolon.
 • Keskustelimme torstaina tapauksesta mäkijoukkueen johdon ja Hiihtoliiton puheenjohtajan Eino Petäjäniemen kanssa.

päällikkö

 • Hän on ilmeisesti armeijan päällikkönä ja sen etuja valvoen vain tahtonut välttää näiden laitosten ja niiden upseerien sekoittamista toisiinsa, koska nuo laitokset joka tapauksessa ovat, vaikka molempain tarkoituksena onkin maan vapauden puolustaminen, niin eriluontoiset.
 • Unkarin woitokkaan armeijan päällikkönä oli kenraali Görgein.

pääministeri

 • SAK:n vastaus pääministerin vakauttamisvaliokuntaa koskevaan kirjelmään käsitellään
 • Lohi mainitsi lisäksi, että sikäli kuin yksityiskeskusteluissa on käynyt selville, hyväksyvät kaikki maalaisliiton eduskuntaryhmän jäsenet pääministerin vastauksen.

rehtori

 • Palkintojenjaon suoritti rehtori koulun joulujuhlassa perjantaina.
 • Ne hetket, jolloin rehtori koulun kateederista lausui oppilailleen mieleen painuvia sanoja, ovat varmaankin moneen jättäneet unohtumattoman muiston.
 • Oppilaitosten rehtorit vetoavat kirjelmällään Mikkelin kaupunginhallitukseen ja Mikkelin maalaiskunnan kunnanhallitukseen, jotta ammattikorkeakoulun toimilupahakemukseen liitettäisiin tekniikan ja kaupan lisäksi palvelualojen ammattikorkeakoulun koulutusohjelmat.
 • - Oppilaitosten rehtorit ovat sopineet, että kirjastot saavat 2,5 prosenttia ammattikorkeakoulun budjetin loppusummasta; noin pari miljoonaa markkaa.

satraappi

 • Suuri Venäjä ja sen valapattoinen itsevaltias oli silloin vakavasti päättänyt tuhota maamme itsenäisyyden lähettämällä tänne kiihkomielisen satraappinsa, jonka tehtäväksi oli annettu venäläistyttää m.m. oikeuslaitoksemme.

shaahi

 • Rauniot näyttelivät merkittävää roolia myös Iranin shaahin hallitessa, ja niihin syydetyt miljoonat dollarit jakoivat kansan shaahin kannattajiin ja vastustajiin.
 • Kleppe tapasi myös Iranin shaahin Mohammed Reza Pahlevin.
 • Iranin shaahin syntymäpäivän ja kruunauksen johdosta, lokakuun 26. päivänä, on AMNESTY Internationalin Helsingin osasto lähettänyt hänelle Haliman Farah-Vashla koskevan armahduspyynnön.
 • Iranin shaahi saapui maanantaina Ammaniin aloittaen kolmipäiväisen vierailun Jordaniassa kuningas Husseinin kutsumana.
 • Iranin shaahi ja shaahitar ovat kutsuneet juhliin valtionpäämiehiä ja muita korkeita vieraita eri puolilta maailmaa.

sheikki

 • Sheikki Mujibur on ollut vangittuna Länsi-Pakistanissa maa-
 • Sheikki Mujib saavutti suuren vaalivoiton, hän sai kaikki Itä-Pakistanille määrätyt parlamenttipaikat omalle puolueelleen Awami-liitolle ja enemmistön koko Pakistanin 313- paikkaisessa parlamentissa.

sulttaani

 • Mainitaan että eräs Turkin sulttaaneista olisi erään sodan lopettajaisiksi rauhan ehtoina europalaisilta vastustajiltaan, vaatinut muiden luovutusten mukana alankomaalaista mattoa, n.k. Arras-mattoa, joka nimi johtuu sennimisestä Belgian kaupungista.
 • Millaiseltahan lienee Turkin sulttaaneista aikoinaan tuntunut istua kultaisella valtaistuimella, jossa kimaltelee peräti 25 000 jalokiveä ja helmeä?
 • Musulmanien aikana „ sitä piiritettiin seitsemän kertaa, ja sen valloitti seitsemän viikon kuluttua Osmanni-sukuisista sulttaaneista seitsemäs ".
 • Listan kärjessä komeilee ylivoimaisesti Brunein sulttaani 31 miljardin dollarin eli noin 130 miljardin markan omaisuudellaan.
 • Kerhon kärkipaikkaa pitää suvereenisti Brunein sulttaani Haji Waddaulah.
 • Suomalaisen elokuvan rillumareikauden eräs pohjanoteerauksista oli Rantasalmen sulttaani.
 • Nasserilaisuus ja muut arabimaailman kansallismieliset virtaukset olivat Dhofarin vapautusrintaman DLFn esikuvina, kun se aloitti sissisodan sulttaani Saidin hallitusta vastaan.
 • Heidän väitteestään, että työssä käytettiin orjia Turkin sulttaani keskeytti rakennustyöt.

tsaari

 • Kuningashuoneen suhteet Venäjään katkesivat 76 vuotta sitten, kun bolshevikit teloittivat Venäjän viimeisen tsaarin Nikolai II:n, joka oli etäistä sukua Englannin kuninkaallisille.
 • Bolshevikit ampuivat tsaarin ja hänen perheensä Jekaterinburgissa 1918, mutta Anna Andersson väittää, että Anastasian onnistui paeta ja että hän juuri on tämä tsaarin tytär.

tsaaritar

 • Olihan Venäjän tsaarilla tapana joka pääsiäiseksi lahjoittaa tsaarittarelle kultasepillä teettämiään munia, jotka olivat puhdasta kultaa koristeinaan jalokivet ja emalikuviot.
 • neuvosta, jonka Rasputin oli vähän ennen kuolemaansa antanut tsaarittarelle, ja että juuri tämä nimitys oli vain jouduttamaan romahdusta.
 • Venäjän tsaarittarelle sekä Englannin kuningattarelle.
 • Yhdeksän hengen joukkohaudan viisi luurankoa voitiin todeta tsaarin, tsaarittaren ja heidän kolmen tyttärensä luurangoiksi.
 • Me näemme tsaarin ja tsaarittaren tai leskikeisarinnan tai koko keisariperheen moniväripainoksina.
 • Kun hän palasi, naitettiin hänet sille saksalaiselle prinsessalle, josta sittemmin tuli Venäjän viimeinen tsaaritar.
 • Kun hänestä sittemmin tuli Venäjän tsaaritar, nimitti hänen miehensäkin useimmiten häntä » päivänsäteekseen ».

upseeri

 • Sen jälkeen, kun korkein neuvosto päätti evätä entisen neuvostoarmeijan upseerien kansanedustajavaltuudet.
 • Irakin opposition edustajan mukaan liittoutuman pommittama pommisuoja oli varattu irakilaisten upseerien ja hallitsevan baath-puolueen jäsenten perheille.

vanhin

 • Kirkkoneuvostosta hänet eroitettiin vieteltynä ja viettelijänä, mutta Jeesuksen lauma Sahalahdella sai hänestä vanhimman ja johtajan.

varakapteeni

 • Vain puolitoista minuuttia oli pelattu, kun toiseksi varakapteeniksi ylennetty Ville Peltonen oli maalin kiertämällä yllättää vanhanaikaisella Andrei Zujevin.
 • Hänet on valittu Japanin olympiajoukkueen varakapteeniksi.
 • Jalkapallon edustusjoukkueen kapteeniksi valittiin Raimo Reiskanen ja varakapteeniksi Raimo Rahikainen.

varakuningas

 • Kansan on itse pyrittävä vapauteen ", on kaiverrettuna Intian varakuninkaan loistavan palatsin seinämään Uudessa Delhissä.
 • Andrews vakuuttaa, että Gandhi neuvotellen Intian varakuninkaan kanssa teki kaikkensa saadakseen uhkaavan vaaran estetyksi.
 • 5. 1. 1856 antoi Egyptin varakuningas Said Pasha luvan kanavan rakentamiseksi Välimeren ja Punaisen meren välille.
 • Wahabiittien paisuvan valtakunnan hävitti sulttaanin käskystä Egyptin varakuningas Muhammed Ali v. 1811 ja heidän johtajansa vietiin Konstantinopoliin.
 • Keisarinna ja hänen poikansa prinssi Eugene, Italian varakuningas, suostuivat olemaan Adelaiden lapsen kummejakin.

varapresidentti

 • Tulitauon hyväksymisestä ilmoitti Jugoslavian varapresidentti Branko Kostic, joka tapasi serbijohtajia Krajinan alueella.
 • Liettuan varapresidentti Bronislovas Kuzmickas ja oikeusministeri Tarja Halonen keskustelivat perjantaina Pohjoismaiden neuvoston kokouksen tauolla.

varapuheenjohtaja

 • Sähköntuottajain yhteistyövaliokunnan varapuheenjohtaja Kalervo Nurmimäki uskoo sähkön tuonnin Neuvostoliitosta jatkuvan sopimusten mukaan myös tänä vuonna, mutta itätuonnin mahdollisten katkosten varalta on sovittu Ruotsin kanssa varatuontijärjestelmistä.
 • Sosiaalidemokraattisen puolueen varapuheenjohtaja työministeri Matti Puhakka kannattaa palkkojen alentamista samalla määrällä, jolla hintatasoa pystytään alentamaan.
 • Asianomaisista järjestöistä saapui ystävälliset kutsut, ja matkalle lähti liiton varapuheenjohtaja esitelmöimään lausuttujen toivomusten mukaan ajankohtaisista kysymyksistä.

vararehtori

 • - Tarkoitus on, että jatkossa meiltä valmistunut metsuri voi lyhyen perehtymisen jälkeen toimia metsäkoneenkuljettajana ja Mikkelistä valmistunut vastaavasti metsurina, Pieksämäen oppilaitoksen vararehtori Esa Karjula sanoo.
 • Taideteollisen oppilaitoksen vararehtori taiteilija Yrjö Verho: Alastonmallien käyttöön taiteessa löytyy luonnollinen peruste.

viranomainen

 • Toinen tulkinta olisi se, että kunnan viranomainen katsottaisiin HVaIL 2 §:n tarkoittamassa mielessä lääninhallituksen alaiseksi viranomaiseksi ja kantelu olisi siten tehtävä lääninhallitukselle.

virkailija

 • Asia annettiin poliisin haltuun ja tällöin paljastui, että taikuri oli entinen suomalainen kansanhuollon virkailija ja oli hän käyttänyt taikasananaan " rajahintaa ".
 • Kuluvan kuun 25 p:nä tuli kuluneeksi 25 vuotta siitä, jolloin pääkonttorin voimaansaatto-osaston virkailija, neiti Olga Niinikangas tuli yhtiön palvelukseen.

virkamies

 • Siksi talonpoikien kasvava tyytymättömyys lisääntyvän feodaali-valtion sorron johdosta suuntautui ennen kaikkea heille tuttuja, heitä feodaalis-valtiollisia rasituksia suorittamaan pakottaneita valtion virkamiehiä vastaan.
 • Kylän oman asukkaat tunteVat kotiseutunsa ongelmat ja kehitysmahdollisuudet kuntien ja valtion virkamiehiä paremmin.
 • Tämä henkilö on erään wenäläisen pankin » virkamies Komarsin, joka oli rahat hankkinut siten, että hän pankin lunastettavaksi esitettyjä shekkejä ivastaan ottaessaan pankissa ei niitä heti leimannut, » vaan säilytti jonkun aikaa ja esitti ne sitten uudelleen pankin lunastettawaksi.
 • Hessenin puhdistustuomioistuimen saksalaiset virkamiehet sanovat aikovansa ryhtyä toimenpiteisiin saattaakseen marsalkan oikeuden tutkittavaksi heti, kun tämä on pysyvästi siirtynyt asumaan amerikkalaiselle vyöhykkeelle.

???

 • Lauantaina paluun pelikentälle teki Pasi Nuija, joka johti puolustusta liberona.
 • Mainittavimman poikkeuksen teki oikeastaan vain pohjalainen ratsutalonpoika ja maakauppias Jaakko Ilkka, joka johti pohjalaista kapinallisjoukkoa Nokian retkellä.
 • Kumpikin pysyi tämän jälkeen toistakymmentä vuotta maansa johtohahmona.
FEE 
FEEM 
activity (info)
degree (info)
depictive (info)
descriptor (info)
domain (info)
duration (info)
governed (info)
leader (info)
manner (info)
means (info)
place (info)
role (info)
time (info)
type (info)