FinnFrameNet:Law

From Sanat

laki

  • Jos kohtuullisuuden arvioinnissa korostetaan liiaksi työnantajapuolen intressejä on olemassa vaara, että koulutusvelvollisuutta koskeva uudistuksella ei tule olemaan sitä vaikutusta työntekijän kollektiivisuojan kannalta, jota lakia säädettäessä tarkoitettiin.
  • Vuoden 1932 lakia oli aikanaan perusteltu vaikealla taloudellisella lamalla, joka oli johtanut yhä useampien maatalouskiinteistöjen myyntiin.

määräys

  • Välittömästi varastoimisasetuksen julkaisemisen jälkeen annettiin syyskuun 4 päivänä 1939 asetus nestemäisten polttoaineiden kaupan säännöstelystä ( As. kok. X:o 254, 1939 ) sekä sen nojalla yksityiskohtaiset säännöstelymääräykset määräykset sisältävä valtioneuvoston päätös ( As. kok. N:o 255, 1939 ).

säännöstely

  • Samassa juhlakokouksessaan Valistuksen johtokunta hyväksyi allaolevan säädekirjan ja lepokotisäätiön säännöt sekä valitsi puolestaan säätiön hallituksen jäseniksi toimitusjohtaja Eemeli Kunnaan ja opettaja V. B. Vaaran sekä varajäseneksi opettaja M. Rajamaan.

säätely

  • Sen keskeisenä perusteluna on pidetty alkoholin aiheuttamien yhteiskunnallisten ja terveyshaittojen määrän säätelyä.
  • He olisivat halunneet toimikunnan esityksiä tiukempaa vesiliikenteen säätelyä ympäristösyistä.
FEE 
descriptor (info)
forbidden (info)
jurisdiction (info)
law (info)
time_of_creation (info)
type (info)