FinnFrameNet:Jury deliberation

From Sanat

harkita

  • Raastuvanoikeus harkittuaan asiaa antoi päätöksen, jossa se katsoi selvitetyksi, että syytetty Keiju Berglund on joko yksin tai muiden toistaiseksi selvittämättä jääneiden henkilöiden kanssa joulukuun 15. päivän vastaisena yönä 1947 murtautunut Heinolan kaupungin postikonttoriin, avannut siellä kaasuliekillä kassakaapin ja anastanut sieltä rahaa, posti-, leima- ja veromerkkejä yhteensä 11.216.156 markan arvosta, mistä määrästä on saatu takaisin 243.250 markan arvosta veromerkkejä.
FEE 
case (info)
jury (info)