FinnFrameNet:Judicial body

From Sanat

oikeus

 • Kozlovin on määrä astua oikeuden eteen Riiassa.

oikeusistuin

 • Esimerkiksi KOP aikoi alkujaan ottaa vain 700 ssp:läistä; nyt määrä on 882. Pankkitoimihenkilöliitossa epäillään, että sen jälkeen, kun asiakassiirto ja liikkeenluovutukset ovat tapahtuneet, joudutaan useita satoja toimihenkilöitä koskevia työsuhderikkomuksia selvittämään oikeusistuimissa.
 • Huhtamäen tutkimuksen mukaan pankinjohtajia kohdellaan oikeusistuimissa hellemmin kuin muita rikollisia.
 • Kalifornialaiseen oikeusistuimeen jätetty haaste haluaa pysäyttää laittomasti kopioitujen koneiden levittämisen ja vaatii myös korvausta.
 • Valtioiden sisäisessä oikeudenjaossa kaikkien lainrikkomuksista epäiltyjen on tultava oikeusistuimeen osapuoleksi syyteasiain käsittelyyn.
 • Kyllä todellakin aikana, jolloin Suomen pääkaupungin oikeusistuimeen ei oteta muita kuin ruotsinkielisiä ja -mielisiä tuomareita, on vihdoin viimein Suomessa harjoitettuun kielisortoon puututtava oikein kuninkaallisen Ruotsin valtakunnan voimilla, ja ellei Suomen valtio ryhdy paremmin kohtelemaan täällä olevaa ruotsalaista kansallisuutta, niin ei liene Ruotsilla muuta mahdollisuutta kuin joko pukea päälleen Kaarlo XII :n rensselit taikka sitten lopettaa ainakin kaupalliset suhteet tänne, jolloin me menettäisimme kauppatuttavan, joka ostaa meiltä hyvin vähän, mutta myy meille tavattoman paljon.

tuomioistuin

 • Tämä on syytä muistaa ainakin nyt jolloin mainittu ihmisoikeussopimus sitoo myös suomalaisia tuomioistuimia.
 • Uusi hallitusmuoto valmistui eri vaiheiden jälkeen vuotta myöhemmin; ylimpiä tuomioistuimia ja tuomioistuinlaitosta yleensäkin koskevat säännökset säilyivät vuoden 1917 esityksen mukaisina.
 • Hänen mukaansa kolmenlaisille tutkimuksille olisi ilmeistä tarvetta: ( 1 ) jatkettu ja laajennettu ECJ:n ratkaisukäytännön analyysi, ( 2 ) Court of First Instancen vastaava analyysi sekä ( 3 ) analyysin laajentaminen koskemaan myös muita ylikansallisia tuomioistuimia kuten Euroopan ihmisoikeustuomioistuinta sekä Euroopan kansallisia valtiosääntötuomioistuimia.

???

 • Ihmisoikeusjärjestö Human Rights Watchin edustaja Reed Brody sanoi, että on " kauhea pettymys Pinochetin tuhansille uhreille, että Pinochet ei joudu oikeuden eteen Espanjassa ".
 • Vanhentumisajan pituuden määrittely on korkeimmassa oikeudessa ollut esillä kuitenkin esteetöntä poissaoloa vastaajana rikosjutussa koskevassa tapauksessa.
FEE 
judicial_body (info)
jurisdiction (info)
rank (info)