FinnFrameNet:Ingredients

From Sanat

aines

 • Pujota ainekset vuorotellen pitkiin vartaisiin ja voitele vihannekset öljyllä.
 • Sekoita munamaidon ainekset.
 • Sekoita marinadin ainekset ja lisää siihen lihapalat.

ainesosa

 • Kreosoottiöljy on kivihiilitervan tisle, jonka koostumus vaihtelee alkuperämaan ja valmistajan mukaan, öljy on melkoinen cocktail: se sisältää noin 300 ainesosaa.
 • Varsinkin pohjanahkatyöhön on tämä parkkiaine edullinen, sillä siinä on harvinaisen paljon happamuutta synnyttävää ainesosaa.
 • Kun terveyttä edistävä ainesosa on löydetty, se täytyy vielä pukea maistuvaksi tuotteeksi ilman että ainesosan tehokkuus kärsii.
 • Jos terveyttä edistäväksi väitetty ainesosa tuntuu ikään kuin sopivan luontevasti tuotteeseen, se saatetaan Nivan mukaan hyväksyä varsin helpostikin.
 • Kun keskushermostolta tai miltä sen osalta tahansa, lihaksilta, luustolta tai rauhasilta, tiehyettömiltäkin rauhasilta, riistetään niiden välttämätön kemiallinen ainesosansa, niin niiden normaali toiminta häiriintyy tai tuhoutuu.
 • Terveys ja nuoruus riippuvat suureksi osaksi veren kemiallisesta kokoomuksesta ja useimmat sairaudet johtuvat juuri yhden tai useamman ruumiin kuudentoista kemiallisen ainesosan puutteesta.

elementti

 • Epäsiveellisyyden määrittely Amendment I:n kannalta on kuitenkin varsin ongelmallista, sillä tällainen materiaali saattaa sisältää ilmaisun elementtejä mutta painottuu tavallisesti toimintaan ja liukuu siten Amendment I:n äärirajoille ja jopa ulkopuolelle.

esiaste

 • Niistä tärkein on krooninen ärsytystila, joka johtaa syövän esiasteen, precanserösisen tilan syntymiseen.
 • A-vitamiinin esiasteen, kanssa arvokkaan yhtymän.
 • Auringon ultraviolettisäteily näet muuttaa D-vitamiiniksi ihmisen ihossa olevan vitamiinin esiasteen.
 • Tämä merkitsee käytännössä sitä, että viherjauho sisältää runsaasti valkuaista ja että sen energia-arvo on huomattavan korkea Lisäksi se sisältää runsaasti vitamiineja, erikoisesti A-vitamiinin esiastetta karotiinia, josta yleisimmin esiintyy puutetta.
 • - Parin-kolmen vuoden seurannan aikana osalla potilaista havaitiin syövän esiastetta vastaavia muutoksia.
 • A-vitamiinia tai sen esiastetta beetakaroteenia pillereinä nauttivilla ihmisillä on arvioitu olevan pienempi riski sairastua syöpään sekä sydän- ja verisuonitauteihin.
 • Suomuurain on erittäin runsas karoteenin l. A-vitamiinin esiasteen lähde.
 • Kyläläisten kirjasien Kalevala-sarjan mukaan, kerättyjen runojen julkaiseminen, Kalevalan esiasteet ja Lönnrotin työtapa, kun hän Kalevalaa rakensi ja kansanrunojen säkeitä yhteen kutoi.
 • Kysymyksessä on kohtusyöpä, jonka esiasteet nykyisin keinoin irtosolututkimuksella saadaan esiin jo niin varhain, että hoidon tulos on aina myönteinen.
 • Syöpää löytyi 6 ja syövän esiasteita 4 henkilöltä.
 • Laidun ja hyvälaatuinen heinä sisältää runsaasti A-vitamiinin esiasteita, karotiineja, mutta A-vitamiinilisäys on hyvä valmistus, jos karotiinipitoisuus on karkearehussa alhainen.
 • - Yllättävästi jo vastasyntyneiltä on löydetty paksuntumia sydämen verisuonissa ja murrosikäisiltä jo varsinaisia ateroskleroosin esiasteita, totesi lastentau-
 • Viime vuosina on tehty lukuisia hoitokokeita dopamiinin esiasteella L-dopalla.
 • A-vitamiini, jonka tärkeimpänä lähteenä on ollut maitorasva ( voissa, maidossa ja juustossa ), voidaan korvata sen esiasteella, kasvisten karotiinilla.

pääaines

 • Päästäksemme selville kotiseutuopetuksen pääaineksista ja niiden opetuksellisessa käsittelemisessä noudatettavista näkökohdista tulee meidän muutamin piirtein tarkastella lasten sielunelämää ja sen yleistä kehitystä.
 • Tarkastellessamme Satakunnan eri pitäjien kivilajeja ja kallioperustaa, havaitsemme, että ne ovat muodostuneet vain muutamista pääaineksista.
 • Sitten aivan erilaisista pääaineksista muodostuneet suot voivat tuottaa erinomaisen hyvää polttoturvetta, ia päin vastoin: päältä nähden ihan saman näköiset suot eivät ole likikäänsamanarvoisiatähän tarpe63een.
FEE 
FEEM 
descriptor (info)
material (info)
materials (info)
product (info)
type (info)