FinnFrameNet:Infrastructure

From Sanat

.*infrastruktuuri

 • Työkertomuksessa mainitaan, että joissakin maissa maaperänrikkauksien hyväksikäyttö parantaa maan infrastruktuuria.
 • Hyvinvointivaltion infrastruktuuria jouduttiin purkamaan ja väkivalta alkoi rehottaa.
 • - Matkailun infrastruktuuria on läänissä pantu kuntoon.
 • Esimerkiksi oikeuslaitoksen menot eivät ole vain pelkkää kulutusta vaan samalla rakennetaan toimivaa oikeudellista infrastruktuuria, joka on välttämätön markkinatalouden toiminnalle.
 • Eri keskusten infrastruktuuria hyödyntämällä syntyisi myös puhdasta säästöä.
 • Kaupungin infrastruktuuria eli perusrakenteita on parannettava, jotta se voisi toimia tiennäyttäjänä ja veturina sisämaan kehittämisessä.
 • Helsingin infrastruktuuria on lisäksi vertailtu useissa tapauksissa Euroopan suurkaupunkien infrastruktuuriin.
 • Menestyksellinen teollisuustoiminta edellyttää hyviä kuljetusolosuhteita, jotka ovat osa teollisuuden infrastruktuuria.
 • Väyrysen mukaan Suomen itärajan lähialueet voisivat toimia Venäjän uudistamisen koekenttänä, jolloin kehittämisessä voitaisiin käyttää hyväksi Suomen ja Norjan infrastruktuuria.
 • Tämän vuoksi on kiinnitettävä erityistä huomiota yhteiseurooppalaiseen infrastruktuuriin, yhtenäiseen talousalueeseen, jota voitaisiin vahvistaa yhteisellä liikenne ia kommunikaatioverkolla ja yhteisellä energianhuoltojärjestelmällä, Genscher sanoi.
 • Valtion teknillisen tutkimuslaitoksen historia on osa suomalaista tiede- ja korkeakoulupolitiikkaa, mutta sen historiaan liittyy lukuisia tutkimuslaitoksen infrastruktuuriin liittyviä kysymyksiä: kuvausta niukkuudesta ja toimitilojen ahtaudesta, laboratorioiden toimenkuvaa ja henkilövalintoja.
 • Tekijä on rajannut käsittelynsä Kauttuan rakennuskulttuuriin ja teolliseen infrastruktuuriin.
 • - Ensin täytyy luoda olosuhteet eli tutustua Torzhokin infrastruktuuriin.
 • Jouko Rönkä laskee, että Etelä-Savossa on kymmenen vuoden aikana investoitu 150 miljoonaa markkaa " ekologiseen infrastruktuuriin ".
 • Expo-kuume suurentaa sanoja, mutta silti väite ei ole aivan penisteeton, sillä näyttelyn valmisteluun liittyvät investoinnit Andalusian infrastruktuuriin kohoavat yli 40 miljardiin markkaan.
FEE 
activity (info)
descriptor (info)
infrastructure (info)
place (info)
possessor (info)
user (info)