FinnFrameNet:Influence of event on cognizer

From Sanat

ohjata

  • Näiden ostopäätösten pitäisi ohjata vakuutuksenantajia vakuutustuotteiden kehittämisessä ja hinnoittelussa.
  • Nuorisoseurojen pitäisi ohjata nuorisoa siihen, että he asettaisivat oman itsensä kehittämisen ja sielunsa jalostamisen tärkeimmäksi kasvatustehtäväkseen.
FEE 
activity (info)
cognizer (info)
protagonist (info)
situation (info)