FinnFrameNet:Inclination

From Sanat

mieltymys

 • Hänen tekstille antamansa arvo ja hänen mieltymyksensä vokaalisuuteen käy ilmi mm. hänen sanoistaan: " Kuinka voi säveltäjä luoda jotakin kaunista, ellei hänellä ole kauniita sanoja? "
 • Terveen puoluejaon tulisi perustua ihmisten luonnonmukaiseen mieltymykseen säilyttää vanhaa ja hyväksi koettua ja toiselta puolen pyrkimyksiin viedä kehitystä eteenpäin uusille urille.
 • Vaimot veivät uskollisesti miehelleen ruokaa joka päivä ja vannoivat, etteivät koskaan eroa miehestä huolimatta tämän omituisista mieltymyksistä.
 • Suolan määrä ja laatu vaihtelevat valmistajasta ja kotisavustajan mieltymyksistä riippuen.
 • Helsingin yliopiston puolelta esitetyt perustelut muistuttivat jälleen kerran, että kun tieteen nimissä oikein paatoksella puhutaan, on todennäköisesti kysymys tieteenharjoittajan henkilökohtaisista mieltymyksistä ja eduista.
 • Helenan suhde ympäristöön lähtee aina sisältä ja hänen omista mieltymyksistään.
 • Karin aihe oli " Autojen vuosikymmenet ", koska autoilu on eräs hänen mieltymyksistään.
 • Nacional Medellinistä lähtevä Higuita, 24, tunnetaan ehkä parhaiten uhkarohkeista ylösnousuistaan maalivahdin alueelta ja mieltymyksistään pelata kuten kenttäpelaajat ikään.

taipua

 • Hän on taipuvainen epäämään tällaisten velkojien kuittausoikeuden etuoikeusjärjestyksen kiertämismahdollisuuksien estämiseksi ja paremmalla etuoikeussijalla olevien velkojien suojaamiseksi.
 • Ei ole kuitenkaan ihan selvää, millä perusteilla puoluejohto muodosti ja kehitti linjansa, etenkin kun Ketola on taipuvainen korostamaan ulkoisten olosuhteiden merkitystä ja vaikutusta puolueen politiikkaan.

taipumus

 • Juuri tällaisessa päättelyn logiikassa tulee esiin historioitsijan taipumus käsittää historiallinen aika lineaariseksi, suoraviivaiseksi.
 • Miljardöörin takavuosien taipumus heroiinin ja rommin käyttöön on vaihtunut krikettiin ja vanhoihin kirjoihin.
 • Loppumatka ajettiin käyden, sillä jos yritin sitä hiukankaan hoputtaa, osoitti se taipumusta kompasteluun.
 • Myös hänen taipumuksensa pietismiin on mahdollisesti osaksi isän vaikutusta.
 • Varsin huolestuttavana Seppälä pitää viranomaisten taipumusta voimatoimiin tai niillä uhkailuun, mikä käytännössä merkitsee väkivaltaa.
 • Valtaosa sen edustajista piti ensimmäisen tasavallan ihanteita ainoina oikeina isänmaallisuuden mittoina, mikä erittäin pätevästi todistaa tämän maan sivistyneistön taipumusta realististen asenteiden hyljeksimiseen katteettoman romantiikan kustannuksella.
 • Roolikeskusteluun tuo merkittävän lisän Lionel Tigerin Miesten maailma, jossa miesten taipumusta kerääntyä omiin porukkoihinsa ja vetää yhtä köyttä tarkastellaan sosiologin ja eläintieteilijän silmin.
 • Ja vihdoin näyttää siltä, kuin monilla ihmisillä olisi yhtaikaa taipumus sekä hermostuneisuuteen että huonoon ruoansulatukseen, niin että nämä sairaudet voivat kehittyä kumpikin erikseen, ilman että toisen täytyy välttämättä olla aiheena toiseen.
 • Suurempi taipumus valheellisuuteen voi siis olla joko vanhemmilta perittyä, tai kaikille lapsille yhteiset, synnynnäiset sielunominaisuudet voivat liiallisuuteen tai väärään suuntaan kehitettynä helposti edistää lasten valheellisuutta; sellaisia ovat itsesäilytys-, itsesuojelusvietti, jäljittelemis- tai matkimishalu, lapsen taipumus antaa leikkiessänsä mielikuvituksensa toimia vapaasti ja todellisuudesta riippumatta, lapsen luontainen, herkkä alttius ulkoapäin tuleville vaikutuksille sekä hänen epäitsenäisyytensä.
 • Sitä mukaa kuin pojat alkavat tiedostaa sukupuolestaan johtuvat edut, heidän taipumuksensa suosia omaa sukupuoltaan kasvaa.
 • Sen varassa se joko seisoo tai kaatuu, Hannu Lintukoski oli sisäistänyt oivallisesti Peerin levottomuuden ja hänen taipumuksensa mielikuvituksen liitoon.

taipuvainen

 • Ryhmän jäsenistä mm. Saksa ja Ranska ovat olleet taipuvaisia antamaan Neuvostoliitolle talousapua ja nyt myös Englanti on antanut samansuuntaisia viitteitä.
 • He uskoivat, että intiaanit ja erityisesti mustat olivat luonnostaan laiskoja, taipuvaisia varastamaan ja alttiita alkoholin houkutuksille, ja panivat nämä töihin ohjenuoranaan leipää, kuria ja työtä ( panis et disciplina et opus servo ).
 • Päiväkeskuksessa säännöllisen puolensadan kävijän joukossa on yksinäisyyteen taipuvaisia, työttömiä, psykiatrisesti pitkäaikaissairaita, sairaalasta kotiutuneita tai psyykkisistä ongelmista kärsiviä.
 • Myönnän tämän ongelman johtuvan pitkälti amerikkalaisen poliittisen prosessin erikoisuuksista, eivätkä eurooppalaiset järjestelmät ole yhtä taipuvaisia populistisiin väärinkäytöksiin.
FEE 
basis (info)
behavior (info)
degree (info)
entity (info)
purpose (info)
time (info)